Resultaten

1 - 10 van de 136 Resultaten
Toon producten van Oldebroek
 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar ook nabestaanden kunnen aangifte van overlijden doen. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Aangifte door uitvaartondernemer Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. Bent u nog niet bekend als uitvaartondernemer in de gemeente Oldebroek? Dan moet u zich eerst registreren via het formulier Registratie uitvaartondernemer. Wij voegen uw gegevens zo snel mogelijk toe, zodat u alsnog online aangifte kunt doen. U ontvangt een mail als uw gegevens zijn toegevoegd. Overlijdensaangifte met eHerkenning

 • Achternaam kiezen voor uw kind

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. Als u dit vóór de geboorte wilt regelen, maakt u een afspraak. En anders kiest u bij de geboorteaangifte. Maak uw afspraak

 • Activiteitenbijdrage

  Wilt u of uw kind meedoen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur of scholing, maar kunt u dit met uw inkomen niet betalen? Dan biedt een Activiteitenbijdrage wellicht uitkomst. U kunt een Activiteitenbijdrage aanvragen voor uzelf, uw inwonende partner en inwonende kinderen van 0 tot 18 jaar. De Activiteitenbijdrage is per kalenderjaar maximaal € 100,- per volwassene en € 400,- per kind. Activiteitenbijdrage aanvragen met DigiD U kunt ook schriftelijk de Activiteitenbijdrage aanvragen (pdf, 690kb) aanvragen. Let op: u kunt tot uiterlijk 1 februari van het jaar volgend op de activiteit een aanvraag indienen. Waarvoor kunt u de Activiteitenbijdrage aanvragen? Contributie voor (sport)verenigingen voor u en uw kinderen Kosten voor vervoer naar een (sport)vereniging Kosten van een schoolreisje, schoolkamp en schoolmaterialen Ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten Aanschaf van sportkleding Abonnementen en lidmaatschappen op bijvoorbeeld de bibliotheek, politieke partij of krant Kaartjes voor bijvoorbeeld het theater, musea, zwembad of sportwedstrijd Kosten voor materialen voor hobby’s en vrijwilligerswerk, zoals een tablet, laptop of computer, fiets

 • Adresonderzoek aanvragen

  Bij de gemeente staat iedereen ingeschreven op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als u twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een administratief onderzoek starten. Staat iemand op uw adres ingeschreven, terwijl die niet bij u woont? Vraag de gemeente dan om een adresonderzoek. Ook instanties kunnen om een adresonderzoek vragen, als zij adresgegevens uit de basisregistratie personen gebruiken.

 • Afvalcontainers

  Huishoudens die beschikken over een tuin krijgen van de gemeente een afvalcontainer met een grijs deksel voor het restafval, een container met een groen deksel voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en een container met een blauw deksel voor oud papier en karton. Leging afvalcontainers Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staat op welke dagen de afvalcontainers worden geleegd. Zet de container dan voor 07.30 uur buiten. Er geldt een maximum gewicht van 80 kg. Heeft u een minicontainer, gebruik dan géén verzamelcontainer. Dat kan u een boete opleveren. Melden niet geleegde afvalcontainer Is uw afvalcontainer niet geleegd? Neem dan contact op met Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11. Vermissing afvalcontainer Meld vermissing van uw afvalcontainer zo snel mogelijk bij Aconov zodat de chip aan de container geblokkeerd kan worden. De chip aan de container heeft een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens. Melden vermissing U kunt melding doen via www.aconov.nl of bij de Aconov helpdesk. 0800 222 41 11. U ontvangt zo snel mogelijk gratis een nieuwe container. Beschadigde afvalcontainer Is uw afvalcontainer beschadigd? Neem dan contact op met Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11 voor reparatie of omwisseling van de container.

 • Afvalkalender

  Wilt u weten wanneer uw afval wordt opgehaald? Kijk dan op de digitale afvalkalender. Afvalkalender bekijken Afvalwijzer-app U kunt ook de Afvalwijzer-app downloaden op uw smartphone of tablet. U krijgt dan automatisch een herinnering wanneer u uw container buiten moet zetten. Bij een jaarwisseling is het nodig dat u de app ververst. Zo krijgt u de update voor het nieuwe jaar. Papieren afvalkalender Liever een papieren afvalkalender? Download de afvalkalender 2020 (pdf, 825kb) u kunt deze vervolgens printen. Aanbiedregels container Bied uw container voor 07.30 uur aan op de dag van inzameling. Zet de container met de wielen van de weg af. Bied de container met die van uw buren twee-aan-twee naast elkaar aan met een tussenruimte van ongeveer een stoeptegel. Plaats de containers niet achter elkaar. Uw container mag maximaal 80kg wegen. Afval op of naast de container wordt niet meegenomen. De deksel van de container moet gesloten zijn. Stamp het afval niet aan. Plaats de container vrij van obstakels zoals bomen, auto's, paaltjes, verkeersborden etc. Bied uw container binnen het eigen inzamelgebied aan en slechts één keer per inzamelronde. Gooi geen grote harde materialen in de container. Leg bij vorst een krant op de bodem en steek de zijkanten los met bijvoorbeeld een schep om te voorkomen dat uw container niet (geheel) geleegd wordt.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. De kosten van het ophalen en verwerken van dit afval worden via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht. U betaalt afvalstoffenheffing als u hoofdgebruiker van een (gedeelte van een) woning bent en een zelfstandige huishouding voert. Als u een zelfstandige huishouding hebt, maar geen afval aanbiedt, moet u wel afvalstoffenheffing betalen. Ontheffing en gedeeltelijke aanslag Als uw situatie in de loop van het belastingjaar wijzigt, waardoor u geen zelfstandige huishouding meer voert, krijgt u automatisch ontheffing. Ook bij vertrek naar een andere gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Als u bijvoorbeeld in augustus naar een andere gemeente vertrekt, hoeft u in de gemeente Oldebroek over de maanden september tot en met december geen afvalstoffenheffing te betalen. Bij vertrek in de maand december wordt geen ontheffing verleend. Er wordt uitgegaan van de gegevens uit de basisregistratie personen. Het is dus in uw eigen belang dat u tijdig uw verhuizing meldt. Bij een verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen ontheffing of een nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres. Als u in de loop van het belastingjaar een zelfstandige huishouding in de gemeente begint, betaalt u afvalstoffenheffing vanaf de maand na de verhuisdatum. Dus als u bijvoorbeeld in maart in Oldebroek gaat wonen, betaalt u vanaf april.  Als u een woning voor uzelf ter beschikking houdt (een 'tweede woning'), maar niet op dat adres staat ingeschreven, moet u voor die woning ook afvalstoffenheffing betalen.

 • Afval storten (grofvuil)

  Grofvuil of afval kunt u storten op de daarvoor aangewezen adressen. Het op andere plaatsen storten van grofvuil of afval is verboden. U heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een tijdelijke ontheffing op dit verbod te krijgen en afval voor een vastgestelde periode op uw eigen (bedrijfs)terrein op te slaan. Neem hiervoor contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Waar levert u welk afval in? Gemeentewerf Wezep Klein Chemisch Afval (KCA) en elektronische apparaten (wit- en bruingoed) kunt u gratis inleveren bij de gemeentewerf: Ampèrestraat 13 in Wezep. Geopend op dinsdag en vrijdag van 08.00 - 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. 038 376 17 80. Recycling Van Werven Grofvuil, tak- en snoeihout, bouw- en sloopafval en asbest (uitsluitend dubbelverpakt in doorzichtig plastic) kunt u tegen betaling inleveren bij Van Werven: Bovendwarsweg 93 in Oldebroek, tel. 0525 63 33 23. Geopend op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur. Op zaterdag tussen 09.00 - 12.00 uur. Middeldijk 16 in Hattemerbroek, tel. 038 376 14 49. Geopend op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur. Voor informatie over de tarieven neemt u contact op met Van Werven. REMONDIS Grofvuil kunt u tegen betaling op woensdagen laten ophalen door REMONDIS. Hiervoor moet u zich uiterlijk 1 dag voor de ophaaldag aanmelden. Dit kan op www.aconov.nl of door te bellen met tel. 0800 222 41 11 Asbest kunt u tegen betaling inleveren bij REMONDIS, Tolweg 9 in Ermelo. Voor informatie over de tarieven neemt u contact op met REMONDIS. Kringloopwinkel Oldebroek en Oosterwolde Bruikbare goederen kunt u naar de kringloopwinkel brengen. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak. De kringloopwinkel kan ook spullen bij u thuis ophalen. Elzenweg 5 in Oldebroek, tel. 06 20 03 66 99. Geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 - 17.00 uur en zaterdag van 09.30 - 15.30 uur. Voor meer informatie mailt u naar info@kringloop-winkel.nl of kijkt u op www.kringloop-winkel.nl.

 • Afvalwater lozen op riolering

  Het is als inwoner of bedrijf niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen.

 • Afwijken van bestemmingsplan

  Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u twee opties, namelijk: het aanvragen van een vooroverleg omgevingsvergunning of het aanvragen van een omgevingsvergunning (met onderdeel afwijking). Vooroverleg omgevingsvergunning Wanneer u een goed beeld heeft van uw plan en vooraf wilt weten of de gemeente het plan goedkeurt, dan kunt u een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente kijkt of uw plan in het bestemmingsplan past en zo niet of er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties