Resultaten

1 - 10 van de 180 Resultaten
Toon producten van Oost Gelre
 • Wmo- Rolstoelen

  Het gaat hier om handbewogen of elektrische rolstoelen voor langdurig gebruik. Voor personen die voor het dagelijks zittend verplaatsen zijn aangewezen op een rolstoel.

 • Rijbewijs (buitenlands)

  Een rijbewijs dat buiten Nederland is afgegeven, is niet zonder meer geldig in Nederland.

 • Archeologie

  In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is bepaald dat de gemeente de zorgplicht voor archeologie heeft.

 • Vestiging vanuit het buitenland

  Indien u naar redelijke verwachting gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland verblijft, bent u verplicht zich binnen 5 dagen na aanvang van uw verblijf te melden bij de balie Burge

 • Verblijf in natuurgebieden

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven.Dit gedeelte gaat over natuurgebieden.

 • Bouwen en verbouwen, welstand

  Als u wilt bouwen of verbouwen kan het zijn dat u rekening moet houden met bepaalde welstandseisen.In de wet staat dat het uiterlijk en de plek van een gebouw niet in strijd mogen zijn met redelijk

 • Onkruidbestrijding

  Het kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte wordt onder andere bepaald door onkruidgroei. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in:

 • Melding woon- en leefomgeving

  Het kan zijn dat u een klacht of melding over uw woon- en leefomgeving heeft.Zo’n melding kan bijvoorbeeld gaan over:

 • Bodemsanering

  De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

 • Ontheffing hogere geluidgrenswaarden

  De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties