Resultaten

1 - 10 van de 78 Resultaten
Toon producten van Opsterland
 • Uitleen bebording en bebakening

  Organiseert u binnenkort een evenement of activiteit, dan heeft u vaak bebording/bebakening nodig om de verkeers- en bezoekersstromen en veiligheid te waarborgen. 

 • Neem contact op met het Servicepunt ondernemers

  Voor al uw vragen over ondernemen in Opsterland neemt u contact op met het Servicepunt ondernemers. Het Servicepunt ondernemers is hét aanspreekpunt voor gevestigde bedrijven, nieuwkomers en starters.

 • Subsidie onderhoud speeltoestellen

  De speeltuincommissies zijn verantwoordelijk voor het beheer en de eigen financiën. De gemeente stelt jaarlijks per speeltuin een vaststaande subsidie beschikbaar waar de speeltuincommissies aanspraak op kunnen maken.

 • Compliment geven

  Bent u tevreden over de dienstverlening van de gemeente? Dan horen wij dat graag. Uw compliment geeft aan welke manier van dienstverlening u waardeert en waarom. 

 • Ontheffing openings- en sluitingstijden

  Organiseert u een feest of evenement in uw horecabedrijf? En wilt u daarvoor de openings- en sluitingstijden wijzigen? Dan kunt u een ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van uw bedrijf.

 • Overlijden

  Als er iemand overlijdt, dan moet daarvan aangifte worden gedaan bij de gemeente. Meestal doet de begrafenisondernemer dit. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op. Ook zorgt de gemeente dat het bevolkingsregister wordt aangepast.

 • Ontheffing geluid

  Organiseert u een feest of evenement waarbij veel geluid wordt gemaakt? Dan kunt u hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente. Dit wordt meegenomen in de evenementenvergunning.

 • Contact projecten

  Heeft u vragen of opmerkingen over een project, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Opsterland.

 • Indienen algemeen steunverzoek corona

  De gemeente Opsterland treft extra maatregelen om door de coronacrisis getroffen bedrijven, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties te helpen.

 • Subsidie cultuurpromotie

  Organiseert u een activiteit die kunst en cultuur in Opsterland versterkt en promoot? Dan kunt u subsidie cultuurpromotie aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties