Resultaten

1 - 10 van de 22 Resultaten
Toon producten van Rozendaal
 • Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

  Er zijn verschillende vormen van speelautomaten: behendigheidsautomaten, die geen geld uitkeren doch uitsluitend als prijs vrije spellen toekennen (flipperkast, videospel); kansspelautomaten, die geld uitkeren (bijv. de eenarmige bandiet).

 • Vergunning voor snuffelmarkten e.d.

  Een vergunning voor snuffelmarkten e.d. geeft toestemming voor het organiseren van diverse niet reguliere markten als vlooienmarkten, rommelmarkten, snuffelmarkten etc. Een snuffelmarkt is een markt waarbij kramen worden geplaatst op de weg en waar ter plaatse aanwezige goederen worden verhandeld. Veelal wordt een snuffelmarkt gecombineerd met het plaatsen van kermisachtige attracties zoals een draaimolen en een springkussen.

 • Standplaatsvergunning

  Een standplaatsvergunning geeft toestemming voor het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats voor het verkopen van goederen. Indien een standplaats op de openbare weg ingenomen wordt voor het verkopen, te koop aanbieden of afgeven van goederen, dient een standplaatsvergunning aangevraagd te worden.

 • Collectevergunning

  Met de afgifte van een collectevergunning verleent het gemeentebestuur toestemming voor het inzamelen van geld ten behoeve van een goed doel. Bij verlening van de vergunning wordt niet alleen gelet op het doel van de inzameling, maar ook op het tijdstip van collecteren. Om een zekere spreiding in collecteren te garanderen wordt een planning gemaakt. Er is een collecterooster met zogenaamde "vrije perioden" opgesteld. Deze zijn mede bepalend voor de afhandeling van het verzoek

 • Omgevingsvergunning

  Sinds 1 oktober 2010 is het aanvragen van een vergunning veranderd met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In totaal 26 bestaande vergunningen worden als één behandeld, de zogenaamde omgevingsvergunning. Uw vergunning voor bouw- of  sloopactiviteiten, het  aanleggen van een uitrit of het kappen van één of meerdere bomen, maar ook de ontheffing van het bestemmingsplan kunt u in één keer aanvragen. Ook andere toestemmingen zoals een milieuvergunning, monumentenvergunning, reclamevergunning en activiteiten met gevolgen voor beschermde gebieden en diersoorten vallen onder de Wabo.

 • Koopzondagen

  Een gemeente heeft de mogelijkheid om een aantal koopzondagen per jaar aan te wijzen. In verband met het rustieke en winkelarme karakter van de gemeente heeft het gemeentebestuur van Rozendaal geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid, als bedoeld in artikel 3 van de Winkeltijdenwet, om een aantal koopzondagen per jaar aan te wijzen. Wel bestaat op basis van artikel 5 van de winkeltijdenverordening Rozendaal 2002 de mogelijkheid om ten behoeve van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, ontheffing van het verbod om op zondag goederen te verkopen aan te vragen. Zie ook ontheffing winkelopenstelling.

 • Vergunning voor seksbedrijf

  De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedsrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Op grond van artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rozendaal is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, de burgemeester een sexinrichting te exploiteren in door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

 • Ontheffing stookverbod

  Op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rozendaal is het verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet Milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen of te hebben. Dit verbod geld niet voor zover het betreft: • verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand • vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dit geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert

 • Kledinginzamelingvergunning

  Een kledinginzamelingvergunning geeft toestemming voor het inzamelen van kleding. In verband met de aanwezigheid van twee permanente inzamelingscontainers wordt in principe slechts 1  vergunning per jaar verleend voor het huis aan huis inzamelen van textiel. Deze wordt in beginsel alleen verleend aan instellingen met een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan wel aan instellingen die met betrekking tot het inzamelen van kleding in het afgelopen jaar door het CBF positief beoordeeld zijn.

 • Gebruiksvergunning brandveiligheid

  Een gebruiksvergunning in het kader van de brandveiligheid geeft toestemming een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een bouwsel te gebruiken voor bepaalde doeleinden Voor sommige bouwsels, bouwwerken en gedeelten daarvan is een gebruiksvergunning nodig om het gebouw of het bouwsel voor bepaalde doeleinden te mogen gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld als er veel mensen tegelijk in een gebouw zijn, wanneer er feesttenten worden gebruikt tijdens een feest of wanneer er bepaalde stoffen in het gebouw moeten worden opgeslagen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties