Resultaten

1 - 10 van de 197 Resultaten
Toon producten van Schouwen-Duiveland
 • Inschrijving, optie of koop

  De gemeente heeft op verschillende locaties grond in de verkoop voor het bouwen van een woonhuis of bedrijf. Verder komen sommige gemeentelijke groenstroken in aanmerking voor verkoop.Bouwkavel voor woningbouwDe gemeente heeft verschillende woningbouwplannen op Schouwen-Duiveland. Wanneer u interesse in een bouwkavel hebt, kunt u een optie of verzoek tot aankoop aanvragen. Soms heeft de gemeente het voornemen om een woningbouwplan te realiseren. Hiervoor dient de gemeente een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. De gemeente kan de bouwkavels dan nog niet uitgeven. In dat geval kunt u een aanvraag voor een inschrijving doen. Wanneer een bouwkavel in optie is uitgegeven, kunt u voor het betreffende bouwkavel een aanvraag inschrijving doen.U kunt op deze website zien welke woningbouwplannen de gemeente heeft.De voorwaarden voor inschrijving, optie of koop zijn opgenomen in de inschrijvingsregeling, optieregeling en algemene verkoopvoorwaarden. Deze vindt u in het rechtermenu onder 'Bekijk ook'.Bouwkavel voor de bouw van een bedrijfDe gemeente heeft verschillende bedrijven- en industrieterreinen op Schouwen-Duiveland. Wanneer u interesse voor een bouwkavel hebt, kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris.Wilt u zien welke bedrijven- en industrieterreinen de gemeente heeft? Op de pagina 'Bouwen en Vestigen' vindt u alle informatie.De voorwaarden voor inschrijving, optie op koop zijn opgenomen in de inschrijvingsregeling, optieregeling en algemene verkoopvoorwaarden. Deze vindt u in het rechtermenu onder 'Bekijk ook'.GroenstrokenIn bepaalde gevallen is het mogelijk om een groenstrook grenzend aan uw perceel aan te kopen. Hierover kunt u meer lezen in de 'Beleidsnota groenstroken en restpercelen'.

 • Aanleg grafkelder

  Het is mogelijk een vergunning aan te vragen voor het, voor eigen rekening, aanleggen van een grafkelder. In een grafkelder, gebouwd op de oppervlakte van een graf of graven, mag een gelijk aantal lijken worden begraven als er graven voor de bouw van die kelder zijn uitgegeven.Op de begraafplaatsen in Zierikzee, Bruinisse en het nieuwe gedeelte van ‘Vredehof’ te Burgh-Haamstede mogen maximaal twee stoffelijke overschotten boven elkaar worden begraven in de grafkelder. Op de overige begraafplaatsen mogen in de grafkelder de stoffelijke overschotten alleen naast elkaar begraven worden.De werkzaamheden en de daaruit voortkomende kosten voor het openen, onderhouden en sluiten van een grafkelder zijn voor rekening van de rechthebbende.Grafkelders mogen uitsluitend worden aangebracht door deskundige personen en onder toezicht van de beheerder.Een grafkelder is alleen toegestaan in een particuliere grafruimte en is voorzien van een betonnen binnenring en dekplaat. De grafkelder wordt na plaatsing waterdicht afgewerkt.In het tarief voor de aanleg van de grafkelder, zijn ook de kosten opgenomen om de grafkelder op een later tijdstip te verwijderen.Voor de gemeente Schouwen-Duiveland zijn de regels en voorwaarden te vinden in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Schouwen-Duiveland.

 • Aansprakelijkstelling

  Als u schade hebt geleden door iets dat de gemeente heeft gedaan, dan kunt u bij de gemeente een schadeclaim indienen.

 • Aanwezigheidsvergunning (gokkast)

  Wilt u in uw horecaonderneming kansspelautomaten plaatsen? Dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.Er zijn twee soorten speelautomaten te onderscheiden:kansspelautomatenbehendigheidsautomatenDe aanwezigheidsvergunning is alleen nodig voor kansspelautomaten. Dit zijn automaten waarbij de speler bij winst geld, premie of prijzen kan laten uitkeren.Voorbeelden van kansspelautomaten zijn een fruitautomaat en automatische roulette.

 • Adresonderzoek

  Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen, of krijgt u officiële post van oude bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten.Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als iemand twijfelt of de adresgegevens wel kloppen, kan de gemeente een onderzoek starten. Ook instanties die adresgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) gebruiken, kunnen om een onderzoek vragen.Let op! De gemeente kan u een bestuurlijke boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de Basisregistratie personen.

 • Afval

  Vanaf 1 januari 2018 is de inzameling van huishoudelijk afval binnen onze gemeente veranderd. Met ‘Afval scheiden loont’ willen we u – de inwoners van Schouwen-Duiveland – helpen en stimuleren uw afval beter te scheiden.

 • Afval grofvuil laten ophalen

  U kunt grofvuil door de gemeente laten ophalen. Grof huishoudelijk afval kunt u ook zelf gratis naar de milieustraat brengen. Puin wordt niet opgehaald.Fijn huishoudelijk afval, wat in de grijze rolemmer past, wordt niet op deze manier opgehaald.Op 6 februari, 2 april, 4 juni, 6 augustus, 1 oktober en 3 december 2020 wordt er een ronde gereden om grofvuil op te halen.

 • Asbest verwijderen, maximaal 35 m2

  Wilt u maximaal 35 m² aan asbest verwijderen? Dan heeft u daarvoor een bewijs van melding nodig.Deze regeling is uitsluitend van toepassing op geschroefde hechtgebonden asbestplaten (bijvoorbeeld golfplaten) en op niet verlijmde asbesthoudende vloerbedekking.Voor het verwijderen van andere soorten asbest zijn andere regels van toepassing. Zo kunnen asbesthoudende elektronische apparatuur en kleine asbesthoudende voorwerpen, zoals bloembakken, in de meeste gevallen zo bij de milieustraat worden aangeboden. Voor alle overige gevallen van verwijdering van asbesthoudend materiaal is meestal de regeling van toepassing, zoals deze geldt voor verwijdering van meer dan 35 m².

 • Asbest verwijderen, meer dan 35 m2

  Wilt u meer dan 35 m² asbest verwijderen? Dan schakelt u een professioneel bedrijf in. Wel moet u bij de gemeente een asbestmelding doen. Daarnaast moet u een sloopmelding doen.

 • Asbus bijzetten

  As van een crematie kan, in de asbus, worden bijgezet op de begraafplaats. Het plaatsen van een asbus of urn, zonder vergunning en zonder enig bericht aan de houder van de begraafplaats, is in strijd met de wet.Asbussen mogen niet op de grafbedekking worden geplaatst, maar kunnen worden bijgezet in een particulier graf. In particuliere graven kunnen evenveel asbussen worden bijgezet als het aantal overledenen waarvoor het graf is uitgegeven. Per ‘begraafniveau’ kan één asbus worden geborgen. Het totaal aantal asbussen in een particulier graf is derhalve nooit hoger dan twee.In particuliere dubbele graven waarin één stoffelijk overschot is begraven kan in het andere graf één asbus met of zonder urn geplaatst worden. Het eerder plaatsen van de asbus is niet mogelijk.Bij een algemeen graf kan geen asbus worden bijgezet omdat de uitgifte van algemene graven op volgorde geschiedt en de gebruikers geen zeggenschap hebben over de bestemming van de naast-, onder- of bovengelegen grafruimte.Voor gemeente Schouwen-Duiveland zijn de regels en voorwaarden te vinden in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Schouwen-Duiveland.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties