Resultaten

1 - 10 van de 163 Resultaten
Toon producten van Sliedrecht
 • Aangifte van overlijden

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden door.

 • Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen

  U ontvangt een aanmaning als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking

  U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

 • Aansprakelijkstelling

  Wanneer u meent schade te hebben geleden als gevolg van gemeentelijk handelen of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken, etc.) dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Bij gebleken aansprakelijkheid van de gemeente kunnen uw kosten vergoed worden.

 • Aanwezigheidsvergunning

  Voor het exploiteren van een behendigheidsautomaat of kansspelautomaat heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (meestal cafés, restaurants) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines).

 • Adoptiebakken

  U kunt als inwoner van Sliedrecht een afvalbak adopteren. De adoptie van afvalbakken zorgt ervoor dat er minder zwerfafval in de wijken en speelplaatsen ontstaat. Voorwaarde is wel dat u minstens 1x per week de afvalbak leegt in uw eigen grijze container.

 • Afgifte WSNP-verklaring (wet schuldsanering natuurlijke personen)

  In de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het afgeven van een WSNP-verklaring. In deze verklaring staat wat er is gedaan om een minnelijke schuldregeling met schuldeisers te treffen en waarom dat niet is gelukt.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  Vraag eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan. Geboorte, overlijden, echtscheiding, trouwen en geregistreerd partnerschap behoren tot de burgerlijke stand.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  Wilt u afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit? Dat kan als u 18 jaar of ouder bent en nog minstens één andere nationaliteit heeft.

 • Afvalkalender

  De afvalkalender geeft u informatie over afvalscheiding en nuttige tips. De afvalkalender bevat informatie over de ophaaldagen voor gft- en restafval, plastic verpakkingsmateriaal en oud papier op uw adres. Ook vindt u op de afvalkalender informatie over de wijkindeling en belangrijke adressen en telefoonnummers.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties