Resultaten

1 - 10 van de 156 Resultaten
Toon producten van Smallingerland
 • Persberichten

  Er zijn geen persberichten.

 • Verantwoording subsidie monumenten

  Heeft u een eenmalige subsidie ontvangen voor de restauratie van uw monument dan moet u hiervoor verantwoording afleggen. Dien uw verantwoording, inclusief de nota (s), binnen 4 maanden na afronding van de werkzaamheden in.  Eenmalige subsidie monumenten verantwoorden

 • Ter inzage

  Op dit moment zijn er geen ter inzage liggende stukken op de website.

 • Informatie voor bedrijven

  De website drachtenwiljemeemaken (dwjm) is de plek voor bedrijven om informatie te vinden over ondernemen in Smallingerland. Denk aan het vestigen van een bedrijf, vergunningen die aangevraagd moeten worden of duurzaamheidssubsidies. DWJM

 • Melding bijeenkomst

  Paracommerciële instellingen mogen maximaal 25 keer per jaar alcohol schenken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard of derden. Bijvoorbeeld dorpshuizen en multifunctionele centra in de gemeente, maar buiten Drachten. Meld dit van tevoren bij de gemeente. Melden bijeenkomst

 • Jelmer Mulder

  Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Contactgegevens E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl Telefoonnummer: 0512-581208 Nevenwerkzaamheden Commissaris Geon BV in Groningen (onbetaald)

 • Drank- en horecavergunning

  Heeft u een horecabedrijf of schenkt u alcohol in uw sportkantine of snackbar? Vraag een vergunning aan als u: een horecabedrijf start, uw horecabedrijf verhuist of een horecabedrijf overneemt de inrichting van uw horecabedrijf bouwtechnisch verandert uw ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar vof of van vennoten naar een BV). Benodigde vergunningen Cafés, restaurants en slijterijen: Drank en horecavergunning commerciële horeca  Sportverenigingen en dorpshuizen: Drank en horecavergunning paracommerciële horeca Snackbars en broodjeszaken (als u geen alcohol schenkt): Drank en horecavergunning droge horecabedrijven.

 • Omgevingsvergunningen inzien

  Als u een omgevingsvergunning wilt inzien kunt u contact opnemen met het gemeentehuis om deze digitaal aan te vragen. Inzage kan handig zijn als u bezwaar wilt maken tegen het verlenen van een omgevingsvergunning. Er zijn geen kosten verbonden aan het inzien van omgevingsvergunningen.  U kunt de volgende vergunningen digitaal inzien: Ingediende aanvragen voor omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunningen  Ontheffingen van geldende bestemmingsplannen Contact opnemen U kunt ook bouwdossiers en het historisch archief inzien. 

 • Subsidie monumenten

  De gemeente geeft subsidie voor renovatie van gemeentelijke monumenten. U kunt deze monumentensubsidie 1 keer in de 3 jaar aanvragen.  Subsidie monumenten aanvragen Dit moet u weten De subsidieaanvraag moet  worden ingediend vóór aanvang van de werkzaamheden De subsidie wordt verleend aan de hand van een door u ingediende begroting(en) Kijk voor de overige voorwaarden in de verordening 'subsidie gemeentelijke monumenten Smallingerland'.  

 • Belastingen (gespreid) betalen

  Gemeentelijke belastingen en heffingen betaalt u jaarlijks. De aanslag krijgt u eind februari. U kunt op verschillende manieren betalen. Automatische incasso Is het totaalbedrag op uw aanslag meer dan € 80,-? Dan kunt u gebruikmaken van automatische incasso. De gemeente schrijft het geld automatisch in 8 termijnen van uw rekening af.  Automatische incasso aanvragen, stopzetten of rekeningnummer wijzigen Zelf overmaken Wilt u geen automatische incasso? Maak het bedrag over op het bankrekeningnummer NL11BNGH0285022628 o.v.v. het aanslagnummer. Zorg ervoor dat de volledige betaling voor 31 mei bij ons binnen is.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties