Resultaten

1 - 10 van de 133 Resultaten
Toon producten van Smallingerland
 • Aanbesteding en inkoop

  Wilt u producten of diensten aan de gemeente leveren? De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving. We hebben regels over de gewenste zakelijkheid, openheid, openbaarheid en zorgvuldigheid. Lees de details in het inkoop en aanbestedingsbeleid (pdf) de paragraaf voor het toepassen van social return (pdf) Bij het inkopen van leveringen en diensten gebruiken we de algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (pdf) de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) (pdf) Handig om te weten Nationale en Europese aanbestedingen worden gepubliceerd op Tenderned. Hebt u een klacht over een aanbesteding? Neem dan eerst contact op met de contactpersoon van uw aanbesteding. Bent u niet tevreden over de reactie van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Aanmelden voor groslijsten

  De gemeente werkt met groslijsten voor civieltechnische werken (aanleg en onderhoud van wegen en rioleringen) en voor cultuurtechnische werken (aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen). Aannemers op een groslijst komen in aanmerking voor onderhandse aanbestedingen. Meld uw bedrijf aan voor groslijsten als u aan alle eisen voldoet. Aanmelden Kijk voor meer informatie over groslijsten in het Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland (pdf). Wat zijn de eisen? Vestigingsplaats De vestigingsplaats (hoofd- of nevenvestiging) is voor Aanleg en onderhoud van wegen en rioleringen tussen de € 10.000,- en € 150.000,-: in de gemeente Smallingerland, of maximaal 5 km buiten de gemeentegrens. Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen tussen de € 10.000,- en € 50.000,-:  in de gemeente Smallingerland, of in één van de aangrenzende gemeenten. Aanleg en onderhoud van wegen en rioleringen tussen € 150.000,- en € 1.500.000,-: in één van de drie noordelijke provincies (Friesland, Groningen of Drenthe). Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen tussen de € 50.000,- en € 150.000,-: in één van de drie noordelijke provincies. Referentieprojecten Voor elke groslijst vragen we een referentieproject dat is uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever. De waarde van het project hangt af van de groslijst. •    Minimaal € 20.000,- voor civieltechnisch werk tussen € 10.000,- en € 150.000,- (enkelvoudig onderhands) •    Minimaal € 200.000,- voor civieltechnisch werk tussen € 150.000,- en € 1.500.000,- (meervoudig onderhands) •    Minimaal € 10.000, - voor cultuurtechnisch werk tussen € 10.000,- en € 50.000,- (enkelvoudig onderhands) •    Minimaal € 80.000,- voor cultuurtechnisch werk tussen € 50.000,- en € 150.000,-  (meervoudig onderhands)  

 • Aanmelden zorgaanbieders

  Bent u zorgaanbieder en voldoet u aan de kwaliteitseisen? Meld u tijdens de looptijd van de overeenkomst van de Wmo-producten 'Begeleiding Individueel', 'Begeleiding Groep', 'Kortdurend Verblijf' of 'Hulp bij het Huishouden' aan. Aanmelden  Vul onderstaande formulieren in en mail deze naar https://filetransfer.smallingerland.nl t.a.v. zorginkoopwmo@smallingerland.nl Aanmelden als zorgaanbieder Kerncompetenties Uniform Europees Aanbestedingsdocument Handig om te weten De kwaliteitseisen staan onder punt 2 van het aanmeldformulier. Lees daar ook welke bewijsstukken u aanlevert om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.  Een omschrijving voor gebruik van filetransfer staat in bijlage 2 van het aanmeldformulier.

 • Abonnement parkeergarage Raadhuisplein

  Woont u in het centrum? Dan kunt u voor het parkeren gebruik maken van een abonnement in de parkeergarage aan het Raadhuisplein. U parkeert dan overdekt, heeft altijd plek en kunt in- en uitrijden wanneer u wilt. Uw abonnement is maandelijks opzegbaar. Abonnement aanvragen Wat kost het? € 25,- per maand (incl. btw) Handig om te weten De machtiging verloopt via automatische incasso. Doet u de aanvraag liever schriftelijk? Haal in het gemeentehuis een aanvraagformulier op. Het aanvraagformulier voor het abonnement levert u in bij de beheerder van de parkeergarage Raadhuisplein. U krijgt dan direct uw pasje mee. U krijgt geen vaste parkeerplaats aangewezen in de parkeergarage.  

 • Abonnement parkeergarage Van Knobelsdorffplein

  Woont u in het centrum? Dan kunt u voor het parkeren gebruikmaken van een abonnement in de parkeergarage aan het Van Knobelsdorffplein. U parkeert dan overdekt, heeft altijd plek en kunt in- en uitrijden wanneer u wilt. Uw abonnement is maandelijks opzegbaar. Abonnement aanvragen Wat kost het? € 25,- per maand (incl. btw) Handig om te weten De machtiging verloopt via automatische incasso. Doet u de aanvraag liever schriftelijk? Haal in het gemeentehuis een aanvraagformulier op. Het aanvraagformulier voor het abonnement levert u in bij de beheerder van de parkeergarage Raadhuisplein. U krijgt dan direct uw pasje mee. U krijgt geen vaste parkeerplaats aangewezen in de parkeergarage.  

 • Achternaam kiezen kind

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u of van uw partner. Doe dat vóór de geboorte of bij de aangifte. Wat kost het? Geen kosten Wat neemt u mee? Zorg dat beide ouders aanwezig zijn. Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van beide ouders. Handig om te weten De achternaam kiezen kan alleen bij uw eerste kind. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Maakt u geen keuze? Dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of moeder, dit hangt af van uw gezinssituatie. Getrouwd of geregistreerd partnerschap van verschillend geslacht? Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Leg samen een verklaring af bij de gemeente. Niet getrouwd en van verschillend geslacht? Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Erken als vader eerst het kind. Krijgt uw kind 2 vaders? Kies samen voor 1 van de achternamen. Voorwaarde is dat het uw eerste kind is. Anders krijgt het kind dezelfde naam als de andere kinderen.  Krijgt uw kind 2 moeders? Dan hangt het af van uw situatie. Meer informatie over naamskeuze? Kijk op Rijksoverheid.nl.

 • Actieagenda economie

  De gemeenteraad heeft de actieagenda economie vastgesteld. Met deze economische agenda investeert de gemeente de komende drie jaar 900.000 euro extra in de economie. De gemeente verwacht dat ondernemers, bedrijven, onderwijs en onderzoeksorganisaties door deze financiële impuls ook extra gaan investeren in deze regio. Meer informatie staat op de website van drachten wil je meemaken. DWJM

 • Afschrift akte burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van uw geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, ontbinding van uw geregistreerd partnerschap of een overlijden? En was die gebeurtenis in de gemeente Smallingerland? Vraag een afschrift van de akte uit de burgerlijke stand aan. Was de gebeurtenis in een andere gemeente? Vraag het afschrift dan aan in die gemeente. Afschrift akte burgerlijke stand aanvragen Wat kost het?    € 13,80 Handig om te weten Vraag het afschrift online aan met DigiD en ontvang het binnen 5 werkdagen thuis met de post. U kunt een afschrift ook aanvragen voor uw ouders of uw kinderen.  Het afschrift is een kopie van de akte. Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd: een geboorteakte, huwelijksakte, geregistreerd partnerschapsakte of overlijdensakte. Deze aktes blijven altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.  Geef goed aan waarvoor u het afschrift nodig hebt. Bijvoorbeeld gegevens van uw geboorte of huwelijk. Dan maakt de gemeente een afschrift met de juiste gegevens erop.  Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Smallingerland woont? Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan. Aanvragen vanuit het buitenland Woont u in het buitenland en heeft u geen DigiD? Vraag het afschrift van de akte uit de burgerlijke stand aan via e-mail. Geef in de  e-mail aan waar u het afschrift voor nodig heeft. Voeg een kopie bij van uw identiteitsbewijs. En onderteken uw aanvraag. U ontvangt binnen 5 werkdagen uw afschrift en een factuur.

 • Afval laten ophalen

  In onze gemeente halen we huishoudelijk afval gescheiden op. De inzameldagen staan op www.mijnafvalwijzer.nl  of in de Afvalwijzer app. Groente-, fruit- en tuinafval (gft) Gft-afval doet u in de rolemmer met de groene deksel. In ieder geval 1 keer per 2 weken legen we de rolemmer (42 keer per jaar). Zet de rolemmer op de inzameldag voor 07.00 uur aan de weg. Haal de rolemmer voor 23.00 uur weer weg.  Plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) Pmd-afval verzamelt u in pmd-zakken.  Eén keer per 2 weken halen we de zakken op.  Zet de zakken op de inzameldag voor 07.00 uur aan de weg. Of hang ze aan een kroonring. Pmd-zakken kunt u ook kwijt in de ecoparkjes. Papier en karton Papier en karton doet u in de rolemmer voor papier.    Eén keer per 4 weken legen we de rolemmer.  Zet de rolemmer op de inzameldag voor 07.00 uur aan de weg. Haal de rolemmer voor 23.00 uur weer weg.  Huishoudelijk restafval Restafval doet u in de grijze rolemmer. Eén keer per 4 weken legen we de rolemmer.  Zet de rolemmer op de inzameldag voor 07.00 uur aan de weg. Haal de rolemmer voor 23.00 uur weer weg.  Wat naast de rolemmer staat nemen we niet mee. Grofvuil Grof kunnen we 4 keer per jaar bij u thuis ophalen. Bel de gemeente om een afspraak te maken.  Grote hoeveelheden (meer dan 1½ m³) zijn niet gratis. Er komt iemand langs om te beoordelen hoeveel het ophalen kost. Bouw- en sloopafval, asbest en aarde halen we niet op. Bedrijfsafval Bedrijfsafval laten ophalen? Bel de gemeente voor een prijsopgave. Ongedierte Last van ongedierte? Bel de gemeente voor een prijsopgave.   Heeft u een groot wespennest? Of hangt het nest op een plek waar u niet goed bij kunt? Bel de gemeente. U betaalt een vast bedrag van €48,50. Is er een hoogwerker nodig? Die kosten komen er dan bij. Handig om te weten Zelf gft-afval composteren? Koop goedkoop een compostvat bij de gemeente.  Uw pmd-zakken ophangen aan een lantaarnpaal? Bel de gemeente om een kroonring aan te vragen. Wat mag waarin? Kijk in de folder (pdf, 2MB).  

 • Afval wegbrengen

  Bij de ecostations levert u uw afval in. Vaak kan dat gratis, soms niet. Textiel, plastic, glas en papier kunt u ook kwijt in de ecoparkjes. Lever daar ook uw cartridges, batterijen, spaarlampen, telefoons, cd's, dvd's en adapters in. Inleveren bij de ecoparkjes is gratis. Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl  of in de afvalwijzer app voor een ecoparkje bij u in de buurt. Ecostation voor particulieren De Hemmen 99 en De Boeg 5  Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.45 uur  Zaterdag van 9.00 tot 14.45 uur Ecostation voor bedrijven  De Hemmen 99  Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.45 uur Ondergrondse container Woont u in het centrum? Gooi uw afval in de ondergrondse afvalcontainer.   Voor een ondergrondse afvalcontainer heeft u een afvalpas. Pas kapot? Lever de pas in op Tussendiepen 78 in Drachten. U krijgt gratis een nieuwe.  Pas verloren? Haal een nieuwe afvalpas op Tussendiepen 78 in Drachten. Een nieuwe pas kost € 25,- (contant betalen). Gaat u verhuizen? Laat de pas achter voor de nieuwe bewoner. Geen afvalpas in uw nieuwe woning? Vraag een pas aan op de Tussendiepen 78. Neem uw ID-bewijs mee als u de pas ophaalt. Bedrijven betalen een borg van € 50,- voor de afvalpas. Asbest Voor asbest gelden speciale regels. Meer informatie over asbest. Medicijnafval Lever medicijnafval  in bij uw apotheek of bij het ecostation aan De Boeg.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties