Resultaten

1 - 10 van de 163 Resultaten
Toon producten van Venlo
 • Uitkeringsfraude melden

  Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Houdt iemand zich niet aan de regels dan is dat fraude. Iedereen kan fraude (anoniem) melden.

 • Erfgenamenonderzoek

  Na overlijden van een familielid krijgt u te maken met het erfrecht. Als niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn, is erfgenamenonderzoek nodig. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.

 • SAM-fonds: bijdrage

  Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk en wilt u een steuntje in de rug om het te realiseren? Dan kunt u bij ons een bijdrage aanvragen voor de uitvoering.

 • Informatie over panden en percelen

  U kunt online een verzoek sturen voor het opvragen / inzien van een bouw-, milieu- of bodemdossier, bouwtekeningen of een omgevingsvergunning of een vraag stellen over de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het bestemmingsplan, vergunningvrij bouwen, het splitsen van een perceel etc.

 • Monument

  Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig.

 • Klacht over behandeling gemeente

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Begraven

  Om een plek op een gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken, moet u een graf huren. Meestal doet de uitvaartverzorger dit voor u. Als rechthebbende kunt u de huurtermijn verlengen, als u dat wilt.

 • Paspoort voor vreemdelingen

  Woont u in Nederland, heeft u geen Nederlandse nationaliteit, maar wel een Nederlandse verblijfsvergunning type I of II? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort kunt u een afspraak maken.

 • Afvalkalender

  Huisvuil wordt aan huis opgehaald. Op de afvalkalender kunt u zien wanneer welk afval wordt ingezameld. Oud papier wordt een maal per maand opgehaald door verschillende verenigingen. Op feestdagen wordt geen afval opgehaald. De vervangende dagen zijn opgenomen in de afvalkalender.

 • Huurkorting voor huurders gemeentelijk vastgoed (horeca en detailhandel)

  Bedrijven die gemeentelijk vastgoed huren voor horeca en detailhandel kunnen in aanmerking komen voor huurkorting. De huurkorting kan oplopen tot maximaal 50% van de kale huursom per maand.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties