Resultaten

1 - 10 van de 49 Resultaten
Toon producten van Voerendaal
 • Uittreksel burgerlijke stand

  Akten van levensgebeurtenissen worden bewaard door de gemeente waar dit heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U vraagt een uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt;Het aanvragen van een uittreksel kan persoonlijk gedaan worden tijdens openingstijden en op afspraak. Het kan ook schriftelijk worden aangevraagd; Komt u dit persoonlijk afhalen, dan moet u Uw geldige identiteitsbewijs en contact geld of een pinpas meenemen;Wilt u schriftelijk een uittreksel aanvragen, dan moet u een ondertekende brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig heeft en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs versturen naar Raadhuisplein 1 6367 ED Voerendaal;Een uittreksel burgerlijke stand kost € 13,80.Wij willen u erop attent maken dat vanwege de brand in 2010 alle aktes van geboorte, huwelijk en overlijden die voor 1 januari 1980 zijn opgemaakt niet meteen door ons aan U kunnen worden verstrekt. De gemeente moet deze zelf eerst bij een externe instantie opvragen, de levertijd bedraagt dan 2 tot 3 weken.

 • VOG (Verklaring omtrent gedrag)

  Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie;Uw werkgever kan rechtstreeks een VOG aanvragen bij de Dienst Justis; hiervoor is eHerkenning nodig;U kunt ook zelf naar de balie komen om een VOG aan te vragen. Download het formulier bij Dienst Justis en neem het ingevuld mee. Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG beschikbaar;Let op: werkt u als gastouder in de kinderopvang, vul dan het formulier VOG kinderopvang in;Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen als u langskomt;Een VOG bij de gemeente kost € 41,35. Dit moet bij aanvraag contant of via pin betaald worden. 

 • Gladheid bestrijden

  Wordt het door winterse weersomstandigheden glad, dan zal de gemeente in de winterperiode (vanaf 1 november t/m 31 maart) op wegen en fietspaden sneeuw ruimen en/of preventief zout strooien. Het is in de praktijk niet te doen om de gehele gemeente Voerendaal, bij gladheid en sneeuwval, ijs- en sneeuwvrij te maken en te houden. De gemeente stelt prioriteiten en heeft daarom een gladheidsbestrijdings- en een strooirouteplan vastgesteld.

 • Vuurwerk

  Verkoop van vuurwerk is alleen toegestaan op de laatste 3 werkdagen van het jaar. Vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. De minimumleeftijd voor het afsteken van vuurwerk hangt af van het soort vuurwerk en staat vermeld op de verpakking.Meer informatie over het verkopen en afsteken van vuurwerk, ook voor de rest van het jaar, is te vinden op de website van de rijksoverheid en de website van het Ondernemersplein. De regels staan ook in het vuurwerkbesluit. 

 • Tijdelijke reclame

  Tijdelijke reclame mag vergunningsvrij aan of op de openbare weg worden geplaatst. U moet zich wel houden aan de nadere regels die de gemeente hiervoor heeft opgesteld in bijgevoegd document. 

 • Verhuizing

  Als u gaat verhuizen, moet u zich binnen 5 dagen na uw verhuizing inschrijven bij de gemeente.U kunt zich persoonlijk komen inschrijven aan de balie tijdens openingstijden of op afspraak. Neem hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee. Als u een woning, appartement of kamer huurt, neem dan ook het huurcontract en e-mailadres van de verhuurder mee;U kunt zich ook digitaal inschrijven via verhuizing. Hiervoor heeft u uw DigiD inlogcode nodig.U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen, zie “wijze van doorgeven verhuizing”.Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

 • Evenement organiseren

  Vanaf 1 januari 2018 kunt u online de vergunning voor uw evenement aanvragen via de EvenementAssistent. De handleiding hiervoor treft u onderaan bij de documenten aan.

 • Bestemmingsplan

  De gemeente maakt bestemmingsplannen voor de ruimtelijke inrichting van haar totale grondgebied. In een bestemmingsplan krijgt ieder stukje grond een bestemming, die aangeeft waarvoor de grond mag worden gebruikt (bijv. woondoeleinden of bedrijfsdoeleinden), of hierop gebouwd mag worden, en - zo ja - wat en hoe hierop gebouwd mag worden.Alle bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de instructievideo die een korte uitleg geeft over de werking van de website en hoe u bestemmingsplannen kunt vinden.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.Het aanvragen van een uittreksel kan persoonlijk gedaan worden tijdens openingstijden en op afspraak. Het kan ook schriftelijk of digitaal worden aangevraagd;Komt u dit persoonlijk afhalen, dan moet u uw geldige identiteitsbewijs en contact geld of een pinpas meenemen;Wilt u schriftelijk een uittreksel aanvragen, dan moet u een ondertekende brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig heeft en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs versturen naar Raadhuisplein 1 6367 ED Voerendaal.U kunt het uittreksel BRP ook digitaal aanvragen, als inwoner en als ondernemer. Hiervoor moet u inloggen via DigiD/ eHerkenning;Een uittreksel BRP kost € 10,-.

 • Openingstijden winkels

  In de Winkeltijdenwet staat wanneer winkels open mogen zijn.Uw winkel mag geopend zijn van maandag t/m zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;Op Goede Vrijdag, 1 januari, 4 mei en 24 december geldt een sluitingstijd van 19.00 uur;Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag mag uw winkel niet geopend zijn;De gemeente bepaalt hoeveel koopzondagen er zijn en wanneer;Wilt u open zijn met uw winkel buiten de normale openingstijden? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties