Resultaten

1 - 10 van de 106 Resultaten
Toon producten van Wageningen
 • Adoptie

  Wie een kind adopteert, neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg op zich voor een kind dat geboren is uit andere ouders. Een verzoek tot adoptie dient u niet in bij de gemeente. Welke stappen u wel moet nemen, leest u op deze website.

 • Ongediertebestrijding

  Als u ratten of ander ongedierte ziet, kunt u een melding doen via het meldingsformulier openbare ruimte.  

 • Brandveiligheid

  De gemeente Wageningen geeft adviezen over hoe u het brandveilig gebruik van woningen en openbare inrichtingen kunt verbeteren. Deze adviezen zijn gebaseerd op het Bouwbesluit 2012. Aan de hand van deze adviezen kunnen bouwwerken en woningen beter worden beveiligd tegen branden en de gevolgen van branden. Bij schadeclaims letten verzekeringsmaatschappijen op de getroffen voorzorgsmaatregelen. Vandaar dat brandweeradviezen van belang zijn voor zowel burgers, bedrijven als instellingen. Het Bouwbesluit 2012 bevat alle technische voorschriften met betrekking tot brandveiligheid. Aan die voorschriften wordt een aanvraag voor een omgevingsvergunning, onder ander op het gebied van de brandveiligheid, getoetst.

 • Jubileumsubsidie

  Wilt u jubileumactiviteiten van een school of instelling organiseren? Dan kunt u daar een subsidie-aanvraag voor indienen. De voorwaarden daarvoor staan in de subsidieregeling jubileumsubsidie. Wilt u meer informatie over het aanvragen van een subsidie cultuur? Neem dan contact op met mw Ineke Koel, tel. (0317) 49 25 41 of e-mail gemeente@wageningen.nl

 • Nederlandse nationaliteit verkrijgen

  Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, heeft u een geldige verblijfsvergunning nodig en zijn er enkele voorwaarden. U leest hierover op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u  een verzoek tot naturalisatie indienen. Maak hiervoor een afspraak bij de afdeling Publiekszaken, tel: 0317- 49 29 11.

 • Als de gemeente niet op tijd beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift: ingebreke stellen

  Beslistermijn op uw aanvraag De termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen op uw aanvraag (of verzoek) staat in meestal in de regelgeving waaraan de aanvraag wordt getoetst. Dit heet de “wettelijke termijn”. Als er geen wettelijke termijn is komt de redelijke termijn in beeld. De redelijke termijn in ieder geval is verstreken binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. In sommige gevallen kan de termijn nog worden verlengd.   Als u een bezwaarschrift heeft ingediend moet de gemeente binnen 12 weken daar een besluit op nemen. Deze termijn kan de gemeente verlengen met 6 weken.

 • Vuurwerk afsteken

  Het is verboden zonder vergunning vuurwerk af te steken. Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is van dit verbod uitgesloten en kent eigen bepalingen die zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. Wie kan het aanvragen? Bedrijven die professioneel vuurwerk bij bijvoorbeeld een evenement willen afsteken, moeten bij de Provincie Gelderland een zgn. ontbrandingstoestemming aanvragen.

 • Omgevingsvergunning, vooroverleg

  Bent u er niet zeker van dat uw bouw- of uitbreidingsplannen haalbaar zijn of dat daar een omgevingsvergunning voor verleend kan worden, dan kunt u een vooroverleg of een principeverzoek indienen. De gemeente laat u na onderzoek schriftelijk weten of uw plan kans maakt op een vergunning. U kunt een vooroverleg indienen via www.omgevingsloket.nl of via het formulier op deze site.   

 • Coffeeshop

  In een coffeeshop is handel en gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Wilt u een coffeeshop beginnen? Dan heeft u een exploitatievergunning en een gedoogverklaring nodig. Als u de gedoogverklaring krijgt, moet u zich aan strenge regels houden. Deze regels zijn onder andere: U verkoopt geen harddrugs. U verkoopt geen alcohol. Er komen geen minderjarigen in uw coffeeshop. Uw coffeeshop ligt op een bepaalde afstand van scholen.  De leidinggevende van de coffeeshop moet aan diverse integriteitsvoorwaarden voldoen. 

 • Ontheffing openingstijden horeca

  Eigenaren van een horecabedrijf kunnen een vergunning krijgen om langer open te blijven. Het gaat dan om langere openingstijden tijdens het hele jaar, niet vanwege één feestje.  Lees hier meer informatie over eenmalige evenementen. Voorwaarden U vraagt de vergunning bij de gemeente aan en in uw aanvraag staan het volgende beschreven: het soort bedrijf en omvangde locatie de naam van de beheerder of bedrijfsleider  naam van de eigenaar. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Contact Gemeente Wageningen, tel. (0317) 49 29 11, gemeente@wageningen.nl

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties