Resultaten

1 - 10 van de 27 Resultaten
Toon producten van Waterschap Brabantse Delta
 • Verandering woonsituatie doorgeven belasting

  [node:field_teaser:value]

 • Verzoek om informatie (Wob)

  [node:field_teaser:value]

 • Bezwaar maken tegen waterschapsbelasting

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u in bezwaar maken.

 • Automatisch incasso regelen of wijzigen

  Met een machtiging vindt u het goed dat wij het geld automatisch van uw rekening afschrijven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De voordelen zijn dat u in delen kunt betalen en dat u niet vergeet te betalen.

 • Verzoek indienen kwijtschelding belasting

  U kunt een verzoek tot kwijtschelding indienen als u de waterschapsbelasting niet kunt betalen.

 • Schade melden

  Indien u schade heeft geleden en u van mening bent dat het waterschap hiervoor verantwoordelijk is, dan kunt u de schade hier melden en gemotiveerd aangeven waarom u dit vindt.

 • Bezwaar maken

  Hier leest u hoe u bezwaar kunt maken. Zelf geen juridische kennis? De rechtswinkel of uw rechtsbijstandsverzekeraar kan u helpen.

 • Zienswijze indienen

  Bent u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van het waterschap of met een aanvraag om vergunning? Dan kunt u een zienswijze indienen. Uw zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

 • Ter inzage leggen

  Nadat een ontwerpbesluit bekend is, legt waterschap Brabantse Delta dit voor een periode van zes weken ter inzage. Zodat belanghebbenden tegen het ontwerpbesluit hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.

 • Voorlopige voorziening indienen

  Als u een bezwaarschrift of beroepschrift indient, betekent dit niet dat het besluit waartegen u zich richt niet meer werkt. Als u wilt voorkomen dat dit besluit geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd, kunt u om een 'voorlopige voorziening' vragen. Hier leest u hoe u een voorlopige voorziening indient.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties