Resultaten

1 - 10 van de 26 Resultaten
Toon producten van Waterschap Brabantse Delta
 • Schade melden

  Indien u schade heeft geleden en u van mening bent dat het waterschap hiervoor verantwoordelijk is, dan kunt u de schade hier melden en gemotiveerd aangeven waarom u dit vindt.

 • Schouw

  Voor eigenaren van een perceel dat grenst aan een sloot, zijn er regels voor het onderhoud van die sloot.

 • Bezwaar maken tegen waterschapsbelasting

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u in bezwaar maken.

 • Scheepvaartvergunning aanvragen

  Waterschap Brabantse Delta is bevoegd gezag voor vaarwegbeheer voor de grote rivieren in West-Brabant. Als u afwijkt van de afmetingen en snelheden kunt u op deze pagina een scheepvaartvergunning aanvragen. 

 • Verandering woonsituatie doorgeven belasting

  Wat moet u doen als uw woonsituatie veranderd? Zoals bij een verhuizing of overlijden?

 • Last onder bestuursdwang en kostenbeschikking

  Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap treedt handhavend op tegen overtredingen.

 • Crisis- en herstelwet

  Hier leest u meer over de crisis- en herstelwet (Chw). De Crisis- en herstelwet helpt bedrijven, omdat de wet bouwprojecten naar voren haalt. Ook worden ruimtelijke plannen sneller uitgevoerd door bijvoorbeeld kortere (aanvraag)procedures.

 • Lozen afvalwater buiten inrichtingen

  Op deze pagina leest u meer over het lozen van afvalwater buiten inrichtingen. Wilt u bedrijfswater lozen in een oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot of beek? Dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. Raadpleeg deze pagina.

 • Ter inzage leggen

  Nadat een ontwerpbesluit bekend is, legt waterschap Brabantse Delta dit voor een periode van zes weken ter inzage. Zodat belanghebbenden tegen het ontwerpbesluit hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.

 • In gebreke stellen

  Waterschap Brabantse Delta moet binnen een bepaalde tijd reageren op uw aanvraag of bezwaarschrift. Gebeurt dat niet tijdig, dan kunt u het waterschap daarop aanspreken en in gebreke stellen. Dit kan ertoe leiden dat het waterschap u een dwangsom moet betalen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties