Resultaten

1 - 10 van de 38 Resultaten
Toon producten van Waterschap De Dommel
 • Grondwateropgave invullen

  Bent u in het bezit van een vergunning of een bedrijfswaterplan voor het onttrekken van grondwater? Dan moet u de hoeveelheid onttrokken grondwater opgeven.

 • Verzoek om informatie (Wet openbaarheid bestuur)

  Waterschap De Dommel geeft informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via de website en het verspreiden van folders en brochures. Wilt u nog iets anders weten? Dan kunt u een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (een Wob-verzoek) indienen.

 • Geluidsopnamen maken

  Spelregels voor het maken van geluidsopname

 • Waterdata; open data

  De Dommel deelt actief data met haar omgeving.

 • Meetbedrijven

  Meetbedrijven zijn bedrijven die op grond van de Verordening zuiveringsheffing en/of de Verordening verontreinigingsheffing verplicht zijn hun afvalwater te meten, bemonsteren en analyseren. Het aantal vervuilingseenheden wordt berekend met behulp van de door meting, bemonstering en analyse verkregen gegevens.

 • Heffing lozen van grondwater

  Bij een grondwaterlozing kan Waterschap De Dommel een aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing opleggen.

 • Schade melden

  Schade door werkzaamheden van het waterschap? U kunt dit bij ons melden met het schadeformulier.

 • Melding over water

  U kunt digitaal een melding doen over water. Dit kan gaan over dode vissen of dieren, blauwalg, maaien, wateroverlast etc.

 • Automatisch betalen

  Als u gebruik wilt maken van de automatische incasso, dan kunt u die op verschillende manieren aanvragen.

 • Aangifte meetbedrijven (digitaal) invullen

  Zogenaamde meetbedrijven kunnen digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties