Resultaten

1 - 10 van de 56 Resultaten
Toon producten van Waterschap De Dommel
 • Melding muskusrat

  Muskusratten en beverratten graven holen in oevers en dijken. Deze kunnen instorten, waardoor het water kan overstromen. Daarom zorgt het waterschap ervoor dat er niet te veel van deze ratten zijn.

 • Watervergunning aanvragen

  Gaat u aan de slag in de buurt van water? Kijk of u een vergunning nodig heeft.

 • Poel aanleggen

  Voor de aanleg van een poel is geen vergunning nodig mits u zich houdt aan de randvoorwaarden. Neem bij twijfel contact op met het waterschap.

 • Bronnering en grondwatersanering

  Voor het onttrekken van grondwater gelden regels. Het kan nodig zijn dat u een watervergunning heeft. Bij grote onttrekkingen is toestemming van de provincie nodig.

 • Klacht indienen

  Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door het waterschap bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

 • Watersysteemheffing ingezetenen

  Als u op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd staat als hoofdbewoner in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen Gemeentelijke Bevolkings Administratie (GBA), betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen.

 • Geluidsopnamen maken

  Spelregels voor het maken van geluidsopname

 • Schadevergoeding na waterberging

  Schade door overstroming van percelen in een gestuurd waterbergingsgebied? Mogelijk komt u in aanmerking voor schadevergoeding.

 • Werkzaamheden in de buurt van water

  Voor een activiteit in en nabij oppervlaktewater (beken, rivieren) heeft u toestemming nodig van het waterschap.

 • Bezwaar tegen een bestuursbesluit

  Wanneer u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken. Als de mogelijkheid er is, staat dat vermeld bij de bekendmaking van het besluit.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties