Resultaten

1 - 10 van de 56 Resultaten
Toon producten van Waterschap De Dommel
 • Subsidie klimaatbuffers: samen beter voorbereid op weersextremen

  De subsidie is bedoeld voor klimaatbuffers van enige omvang. Zoals WADI’s. voorzieningen onder de grond die water opvangen, zaksloten en verhardingen die water doorlaten.

 • Grondwateropgave invullen

  Bent u in het bezit van een vergunning of een bedrijfswaterplan voor het onttrekken van grondwater? Dan moet u de hoeveelheid onttrokken grondwater opgeven.

 • Verzoek om informatie (Wob)

  Wilt u iets weten over het handelen van Waterschap De Dommel? Dan kun je een Wob-verzoek indienen.

 • Geluidsopnamen maken

  Spelregels voor het maken van geluidsopname

 • Waterdata; open data

  De Dommel deelt actief data met haar omgeving.

 • Meetbedrijven

  Meetbedrijven zijn bedrijven die op grond van de Verordening zuiveringsheffing en/of de Verordening verontreinigingsheffing verplicht zijn hun afvalwater te meten, bemonsteren en analyseren.

 • Heffing lozen van grondwater

  Bij een grondwaterlozing kan Waterschap De Dommel een aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing opleggen.

 • Schade melden

  Schade door werkzaamheden van het waterschap? U kunt dit bij ons melden met het schadeformulier.

 • Melding over water

  U kunt digitaal een melding doen over water. Dit kan gaan over dode vissen of dieren, blauwalg, maaien, wateroverlast etc.

 • Automatisch betalen

  Als u gebruik wilt maken van de automatische incasso, dan kunt u die op verschillende manieren aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties