Resultaten

1 - 10 van de 53 Resultaten
Toon producten van Waterschap De Dommel
 • Watervergunning aanvragen

  Gaat u aan de slag in de buurt van water? Kijk of u een vergunning nodig heeft.

 • Poel aanleggen

  Voor de aanleg van een poel is geen vergunning nodig mits u zich houdt aan de randvoorwaarden. Neem bij twijfel contact op met het waterschap.

 • Bronnering en grondwatersanering

  Voor het onttrekken van grondwater gelden regels. Het kan nodig zijn dat u een watervergunning heeft. Bij grote onttrekkingen is toestemming van de provincie nodig.

 • Klacht indienen

  Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door het waterschap bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

 • Watersysteemheffing ingezetenen

  Als u op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd staat als hoofdbewoner in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen Gemeentelijke Bevolkings Administratie (GBA), betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen.

 • Geluidsopnamen maken

  Spelregels voor het maken van geluidsopname

 • Schadevergoeding na waterberging

  Heeft u schade omdat het waterschap uw percelen heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk komt u in aanmerking voor schadevergoeding.

 • Werkzaamheden in de buurt van water

  Voor een activiteit in en nabij oppervlaktewater (beken, rivieren) heeft u toestemming nodig van het waterschap.

 • Bezwaar tegen een bestuursbesluit

  Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, dan kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken.

 • Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten, aanvraag

  U kunt in aanmerking komen voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten als u kunt aantonen dat de vervuilingswaarde van het afvalwater vanuit uw bedrijfsruimte per jaar 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties