Resultaten

1 - 10 van de 61 Resultaten
Toon producten van Waterschap Scheldestromen
 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren.

 • Nationale ombudsman

  U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met het gedrag of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Een overheidsinstantie is bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie, de Sociale Verzekeringsbank of de Informatie Beheer Groep.

 • Bijzonder transport over de weg

  In het Voertuigreglement staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Gaat het om voertuigen zonder kenteken (bijv. landbouwvoertuigen), dan moet u de ontheffing aanvragen bij de betreffende wegbeheerder (dit kan zijn de provincie of het waterschap).

 • Watertoets

  De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.

 • Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie

  Het melden van toepassen van grond of baggerspecie.

 • Onderhouden bouwwerk, brug of woonboot in of bij het water, melding

  Melding bij klussen waarbij het mogelijk is dat er stoffen of resten van verf in het water terecht komen.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Schriftelijk bezwaar maken tegen een besluit van het bestuur van het waterschap Scheldestromen.

 • Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, melding

  U wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater? Hiervoor heeft u toestemming nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u ook toestemming krijgen van de provincie.

 • Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, watervergunning

  U wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater. Hiervoor heeft u toestemming nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u ook toestemming krijgen van de provincie.

 • Bouwen in de buurt van water of dijk, melding

  Wilt u bouwen in de buurt van dijken of sloten? Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap. Voor bouwen in de buurt van dijken en sloten heeft het waterschap regels.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties