Resultaten

1 - 10 van de 23 Resultaten
Toon producten van Waterschap Scheldestromen
 • Wettelijke klacht indienen

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren.

 • Nationale ombudsman

  U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met het gedrag of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Een overheidsinstantie is bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie, de Sociale Verzekeringsbank of de Informatie Beheer Groep.

 • Berijden van duinovergangen

  Als u met een (vracht)auto of motor een overgang over de dijk of het duin (waterkering) wilt rijden hebt u een vergunning nodig op grond van de Keur waterschap Scheldestromen.

 • Watertoets

  De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.

 • Automatische incasso waterschapsbelasting

  De waterschapsbelastingen worden opgelegd en geïnd door Sabewa Zeeland. De tarieven worden wel door het waterschap vastgesteld. Ook de waardering van alle onroerende zaken wordt verzorgd door Sabewa Zeeland met uitzondering van de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

 • Klacht aanbesteding

  In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen Waterschap Scheldestromen (WS) en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht.

 • Melden muskusrat

  Meld ons waar u een muskusrat of de sporen van een muskusrat heeft gezien!

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Schriftelijk bezwaar maken tegen een besluit van het bestuur van het waterschap Scheldestromen.

 • Melding lozen afvalwater huishoudens

  Bouwt u een huis en heeft u geen aansluiting op het riool? Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het waterschap.

 • Water of stoffen lozen

  Wilt u water of andere stoffen lozen in een sloot, plas, kanaal of via het riool? Door uw lozing kan de kwaliteit van het water achteruit gaan of kan er wateroverlast ontstaan.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties