Resultaten

1 - 10 van de 23 Resultaten
Toon producten van Waterschap Scheldestromen
 • Verzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob)

  Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u leest in brochures of op de website? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij het algemeen bestuur van het waterschap.

 • Melding noodsituatie of incident

  U kunt ons op verschillende manieren bereiken om een storing of melding beantwoord te krijgen.

 • Verzoek om milieu-informatie

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bestuursorganen, waaronder het waterschap, zijn verplicht milieu-informatie bekend te maken en te verstrekken.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Schriftelijk bezwaar maken tegen een besluit van het bestuur van het waterschap Scheldestromen.

 • Melding lozen afvalwater huishoudens

  Bouwt u een huis en heeft u geen aansluiting op het riool? Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het waterschap.

 • Jaaropgave grondwateronttrekking

  De gegevens over de daadwerkelijk onttrokken hoeveelheid grondwater, moeten door de vergunninghouder worden genoteerd op een jaaropgaveformulier.

 • Rectificatie en aanvulling persoonsgegevens (AVG)

  Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Stuur dan een verzoek AVG naar het waterschap.

 • Bezwaar tegen waterschapsbelasting

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de aan u opgelegde aanslag. Dan kunt u bezwaar maken.

 • Water of stoffen lozen

  Wilt u water of andere stoffen lozen in een sloot, plas, kanaal of via het riool? Door uw lozing kan de kwaliteit van het water achteruit gaan of kan er wateroverlast ontstaan.

 • Klacht aanbesteding

  In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen Waterschap Scheldestromen (WS) en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties