Resultaten

1 - 10 van de 19 Resultaten
Toon producten van Wetterskip Fryslân
 • Wijzigen waterpeil

  Voor het wijzigen van een waterpeil in een gebied is een watervergunning nodig. Afhankelijk van de invloed verloopt de afhandeling via een watervergunning of een peilbesluit.

 • Aanbestedingen

  Europese en nationale aanbestedingen vindt u op tenderned.nl. Lees hier meer over digitale aanbesteding en ons digitale aanbestedingsproces.

 • Heb ik onderhoudsplicht?

  Een groot deel van de watergangen en waterkeringen in ons beheergebied moeten onderhouden worden door particulieren, ondernemers of door gemeenten, stichtingen of andere organisaties.

 • Keur Wetterskip Fryslân

  In de keur staan regels ter bescherming van bijvoorbeeld dijken, kades, gemalen, sluizen en stuwen. Ook bepaalde sloten, kanalen, meren en de zee worden beschermd door de regels van de keur.

 • Meedenken over een ontwerpbesluit (zienswijze indienen)

  Wilt u reageren op een ontwerpplan van ons waterschap of uw mening geven over een ontwerpbesluit? Dan kunt u een zienswijze indienen.

 • Onderhoudsplicht polderdijken

  Eigenaren van gronden die dienen als een polderdijk (ook wel waterkering, genoemd), hebben de plicht deze jaarlijks te onderhouden.

 • Bezwaar maken tegen een besluit

  Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u als belanghebbende online en schriftelijk bezwaar maken.

 • Verleende vergunningen

  Vergunningen worden digitaal gepubliceerd in het Waterschapsblad (officiële bekendmakingen) als er meerdere belangen in het geding zijn.

 • Officiële bekendmakingen

  Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ontvang onze publicaties zoals kennisgevingen en bekendmakingen (waterschapsblad) per e-mail.

 • Beleid en regels

  Wij stellen regels (verordeningen waaronder de Keur) en beleid op. Deze publiceren we op overheid.nl en op onze website.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties