Resultaten

1 - 10 van de 18 Resultaten
Toon producten van Wetterskip Fryslân
 • Wijzigen waterpeil

  Voor het wijzigen van een waterpeil in een gebied is een watervergunning nodig. Afhankelijk van de invloed verloopt de afhandeling via een watervergunning of een peilbesluit.

 • Aanbestedingen

  Europese en nationale aanbestedingen vindt u op tenderned.nl. Lees hier meer over digitale aanbesteding en ons digitale aanbestedingsproces.

 • Officiële bekendmakingen

  Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ontvang onze publicaties zoals kennisgevingen en bekendmakingen (waterschapsblad) per e-mail.

 • Keur Wetterskip Fryslân

  In de keur staan regels ter bescherming van bijvoorbeeld dijken, kades, gemalen, sluizen en stuwen. Ook bepaalde sloten, kanalen, meren en de zee worden beschermd door de regels van de keur.

 • Onderhoudsplicht sloten en polderdijken

  Eigenaren van gronden die grenzen aan sloten (inspectie) hebben vaak de plicht deze te onderhouden. Dit kan ook gelden voor polderdijken, duikers en stuwen.

 • Beleid en regels

  Wij stellen regels (verordeningen waaronder de Keur) en beleid op. Deze publiceren we op overheid.nl en op onze website.

 • Heb ik onderhoudsplicht?

  Een groot deel van de watergangen en waterkeringen in ons beheergebied moeten onderhouden worden door particulieren, ondernemers of door gemeenten, stichtingen of andere organisaties.

 • Ontvangstplicht seizoensonderhoud

  Elk seizoen onderhouden wij sloten en vaarten. Als perceeleigenaar bent u verplicht om dit afval te ontvangen en te verwerken. Dit heet ontvangstplicht.

 • Waterschapsbelasting

  De belastingaanslag, tarieven, kwijtschelding, bezwaar en betalen van belasting.

 • Overlast of schade doorgeven

  Te hoog of te laag waterpeil? Schade aan polderdijken of kaden? Muskusratten, dode eenden of woekerende waterplanten gezien? Olielozing of ander milieudelict geconstateerd? Geef overlast online aan ons door.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties