Resultaten

1 - 10 van de 158 Resultaten
Toon producten van Zoetermeer
 • Aanschrijving door de gemeente

  De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Als u wettelijke regels overtreedt, dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Op welke overtredingen let de gemeente? bouwen zonder omgevingsvergunning; gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan; illegaal houden van dieren; op een verkeerde manier huisvuil aanbieden.

 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Adoptiegroen

  Adoptiegroen is openbaar groen wat aangeplant en beheerd wordt door bewoners. Adoptiegroen is ook: gevelgroen buurtmoestuin adoptiespeelplek adoptiegroen bij bedrijven of winkels De stukken grond die u kunt adopteren variëren van grond rondom een boom (boomspiegel) van 1 m² tot grotere stukken van soms wel 100 m². Grotere stukken adoptiegroen moeten door meerdere bewoners worden onderhouden.

 • Verhuizing / Adreswijziging

  U geeft uw verhuizing altijd door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Let op! Het doorgeven van uw verhuizing kan in Zoetermeer alléén online. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.

 • Afval, huishoudelijk afval

  Om het milieu zo min mogelijk te belasten, zoveel mogelijk grondstoffen te recyclen en de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden, gelden in Zoetermeer regels voor het scheiden en inzamelen van afval.

 • Afval, klein chemisch afval

  Een klein deel van ons afval bestaat uit stoffen die onvriendelijk zijn voor het milieu. Deze stoffen noemen we Klein Chemisch Afval (KCA).

 • Afval, glas

  Glas kan worden gerecycled. In alle wijken zijn milieu eilanden geplaatst met containers voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD), glas, papier en textiel. Bij glas wordt onderscheid gemaakt tussen glas (glasverpakkingen zoals flessen en potten) en zogenaamd vlakglas (ruiten en dergelijke).

 • Afvalstoffenheffing

  Als gebruiker van een woning betaalt u afvalstoffenheffing. U betaalt deze belasting voor het ophalen en het verwerken van uw huisvuil. De hoogte van uw aanslag wordt bepaald door het aantal personen binnen uw huishouding. Hiervoor wordt gekeken in de Basisregistratie personen (BRP).

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning mogen alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Drank- en horecavergunning

  U heeft een Drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt bijvoorbeeld: slijterij horecabedrijf (café of restaurant) sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant supermarkten met een aparte drankafdeling U heeft geen Drank- en horecavergunning nodig als u alleen zwak alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld: levensmiddelenbedrijven supermarkten Als u in een cafetaria alcohol schenkt, heeft u wel een Drank- en horecavergunning nodig. Exploitatievergunning Om een horecabedrijf in Zoetermeer te beginnen heeft u een Exploitatievergunning nodig. Ook kan het zijn dat u nog meer aanvragen moet doen, bijvoorbeeld om een terras te plaatsen. Vul de Horecawijzer in om te zien wat u allemaal nodig heeft. Evenement Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing alcohol schenken aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties