Resultaten

1 - 10 van de 158 Resultaten
Toon producten van Zoetermeer
 • Aanschrijving door de gemeente

  De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Als u wettelijke regels overtreedt, dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Op welke overtredingen let de gemeente? bouwen zonder omgevingsvergunning; gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan; illegaal houden van dieren; op een verkeerde manier huisvuil aanbieden.

 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Adoptiegroen

  Adoptiegroen is openbaar groen wat aangeplant en beheerd wordt door bewoners. Adoptiegroen is ook: gevelgroen buurtmoestuin adoptiespeelplek adoptiegroen bij bedrijven of winkels De stukken grond die u kunt adopteren variëren van grond rondom een boom (boomspiegel) van 1 m² tot grotere stukken van soms wel 100 m². Grotere stukken adoptiegroen moeten door meerdere bewoners worden onderhouden.

 • Verhuizing / Adreswijziging

  Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen.

 • Afval, huishoudelijk afval

  In Zoetermeer gelden regels voor het scheiden en inzamelen van afval. U woont u in laagbouw of gestapelde laagbouw: Dan heeft u een grijze en een groene afvalcontainer. De grijze container gebruikt u voor huisvuil (restafval). De groene container gebruikt u voor groente-, fruit- en tuinafval (gft), niet voor grond of aarde. De gemeente komt om de week de groene of grijze container legen (zie www.mijnafvalwijzer.nl). Zet de container 's morgens vóór 07.30 uur klaar op de in uw straat aangewezen plek. U woont in een ander soort pand of de wijk Oosterheem: Dan heeft u een milieupas. Met de milieupas kunt u uw huisvuil kwijt in de ondergrondse of bovengrondse containers bij uw woning. Vanwege geluidsoverlast zijn de ondergrondse containers gesloten van 00.00 tot 06.00 uur.

 • Afval, klein chemisch afval

  Een klein deel van ons afval bestaat uit stoffen die onvriendelijk zijn voor het milieu. Deze stoffen noemen we Klein Chemisch Afval (KCA). Klein chemisch afval moet u in een gesloten, schone verpakking doen, bijvoorbeeld in een KCA-box. Een KCA-box kunt u gratis ophalen bij de klantenservice van de afdeling Afvalinzameling. U levert uw klein chemisch afval gratis in bij het Zelfbrengdepot (vergeet niet uw milieupas mee te nemen). Lege batterijen, medicijnen en foto-chemicaliën kunt u meestal ook inleveren bij de winkel waar u ze heeft gekocht.

 • Afval, glas

  Glas kan worden gerecycled. Bij glas is er verschil tussen glas (= verpakkingen zoals flessen en potten) en vlakglas (= bijvoorbeeld spiegels of ruiten)

 • Afvalstoffenheffing

  Afvalstoffenheffing is een belasting voor huishoudens waar de gemeente verplicht is huisvuil op te halen. Wij berekenen het bedrag van de aanslag op basis van het aantal personen in uw huishouden.  De gemeente haalt elke week afval op. Ook als u geen gebruik maakt van de vuilophaaldienst, krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning mogen alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Drank- en horecavergunning

  U heeft een Drank- en horecavergunning nodig als u alcoholhoudende drank (= drank waar alcohol in zit) verkoopt. Bijvoorbeeld: slijterij horecabedrijf (café of restaurant) sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant supermarkten met een aparte drankafdeling U heeft geen Drank- en horecavergunning nodig als u alleen zwak alcoholhoudende drank (= drank waar weinig alcohol in zit) verkoopt zoals bier of wij. Bijvoorbeeld: levensmiddelenbedrijven supermarkten Als u in een cafetaria alcohol schenkt, heeft u wel een Drank- en horecavergunning nodig. Exploitatievergunning Om een horecabedrijf in Zoetermeer te beginnen heeft u een Exploitatievergunning nodig. Ook kan het zijn dat u nog meer aanvragen moet doen, bijvoorbeeld om een terras te plaatsen. Vul de Horecawijzer in om te zien wat u allemaal nodig heeft. Evenement Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing alcohol schenken aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties