Resultaten

1 - 10 van de 156 Resultaten
Toon producten van Zuid-Holland
 • POP3, 2.1: Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep landbouwers die actief zijn in de grondgebonden landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • POP3, 2.1: Kennisoverdracht water 2018, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor projecten die gericht zijn op de verbetering van waterkwaliteit in de landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • POP3, 2.2: Fysieke investeringen innovaties water 2017, subsidie

  Deze subsidie wordt verstrekt voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen en/of voor de bredere uitrol van innovaties in agrarische ondernemingen.

 • POP3, 2.2: Fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen in de grondgebonden landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • POP3, 2.3: Jonge Landbouwers, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar aan jonge landbouwers. Zij kunnen aanvragen indienen voor fysieke investeringen voor het duurzaam maken van de landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • POP3, 2.5: Weidevogels, biodiversiteit, en landschap, subsidie

  De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwers en andere grondeigenaren en grondgebruikers. Met de subsidie worden projecten gestimuleerd waarmee de natuur, de biodiversiteit en het landschap worden verbeterd. Ook worden hydrologische maatregelen gefinancierd ten behoeve van Natura 2000-gebieden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

 • POP3, 2.6: Niet-productieve investeringen water, subsidie

  Deze openstelling is gericht op verbetering van de waterkwaliteit, zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water. Het gaat om:Maatregelen die resulteren in een verminderde emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen richting het oppervlaktewater en efficiënter gebruik van deze middelen en maatregelen die gericht zijn op herstel van de natuurlijke hydrologie en morfologie.

 • POP3, 2.7: Samenwerking voor innovaties landbouw, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar aan partijen die zich inzetten voor duurzame innovaties in de grondgebonden landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • POP3, 2.7: Samenwerking voor innovaties water, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het opzetten van samenwerkingsverbanden en het uitvoeren van innovatieprojecten met als doel een betere waterkwaliteit. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • POP3, 2.8: Samenwerken in het kader van Europees Innovatie Partnerschap EIP

  Het Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) is een nieuwe aanpak van de Europese Commissie waarbij met Operationele Groepen (samenwerkingsverbanden)  wordt gewerkt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties