Resultaten

1 - 10 van de 134 Resultaten
Toon producten van Zuidplas
 • Geregistreerd partnerschap

  Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

 • Trouwen

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen in Zuidplas? Dan komt u persoonlijk langs om een melding van uw voorgenomen huwelijk doen.Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Ook de standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten staan in de BAG. Overheidsorganisaties zijn verplicht de gegevens uit de BAG te gebruiken.U kunt in de BAG kijken via de BAG Viewer van het Kadaster.

 • Schadeclaim

  Heeft u schade opgelopen en bent u van mening dat de gemeente Zuidplas daarvoor verantwoordelijk is, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat of vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school kan reizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging groot is, kunt u mogelijk een vergoeding aanvragen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Ontvangt u ten minste drie jaar (aaneengesloten) een inkomen op bijstandsniveau? En kunt u met werk geen hoger inkomen krijgen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Een individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag om vrij te besteden. Het inkomen van uw partner telt  ook mee. 

 • Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

  Voor de ondersteuning die de gemeente biedt, betaalt u in veel gevallen (een deel) zelf. Hoeveel u zelf betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw inkomen.

 • Burgerhulpverlener

  6 minuten…Cruciaal bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten! Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die kritieke minuten de eerste hulp op.

 • Ondergrondse afvalcontainer

  In Zuidplas wordt binnen de bebouwde kom het restafval ingezameld in ondergrondse containers. Om uw afval in een ondergrondse container te deponeren heeft u een afvalpas nodig.Dankzij gescheiden inzamelen houden we meer waardevolle grondstoffen en minder restafval over. Dus wordt er ook minder afval verbrand. Dat is niet alleen goed voor het milieu.

 • Duurzaam bouwloket

  Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink omlaag brengen. Dit levert een leuke besparing en een duurzaam comfortabel huis op. Bewust omgaan met energie zorgt daarnaast voor minder vervuiling van het milieu en het bespaart kostbare grondstoffen.Gemeente Zuidplas vindt het belangrijk dat inwoners bewust worden van de verschillende besparingsmogelijkheden die er liggen in en rondom uw woning. Om u hierbij te helpen werkt de gemeente Zuidplas samen met het Duurzaam Bouwloket.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties