Resultaten

1 - 10 van de 135 Resultaten
Toon producten van Zuidplas
 • Schadeclaim

  Heeft u schade opgelopen en bent u van mening dat de gemeente Zuidplas daarvoor verantwoordelijk is, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat of vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school kan reizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging groot is, kunt u mogelijk een vergoeding aanvragen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Ontvangt u ten minste drie jaar (aaneengesloten) een inkomen op bijstandsniveau? En kunt u met werk geen hoger inkomen krijgen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Een individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag om vrij te besteden. Het inkomen van uw partner telt  ook mee. 

 • Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

  Voor de ondersteuning die de gemeente biedt, betaalt u in veel gevallen (een deel) zelf. Hoeveel u zelf betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw inkomen.

 • Burgerhulpverlener

  6 minuten…Cruciaal bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten! Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die kritieke minuten de eerste hulp op.

 • Ondergrondse afvalcontainer

  In Zuidplas wordt binnen de bebouwde kom het restafval ingezameld in ondergrondse containers. Om uw afval in een ondergrondse container te deponeren heeft u een afvalpas nodig.Dankzij gescheiden inzamelen houden we meer waardevolle grondstoffen en minder restafval over. Dus wordt er ook minder afval verbrand. Dat is niet alleen goed voor het milieu.

 • Duurzaam bouwloket

  Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink omlaag brengen. Dit levert een leuke besparing en een duurzaam comfortabel huis op. Bewust omgaan met energie zorgt daarnaast voor minder vervuiling van het milieu en het bespaart kostbare grondstoffen.Gemeente Zuidplas vindt het belangrijk dat inwoners bewust worden van de verschillende besparingsmogelijkheden die er liggen in en rondom uw woning. Om u hierbij te helpen werkt de gemeente Zuidplas samen met het Duurzaam Bouwloket.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  De taken van bouw- en woningtoezicht (BWT) van de gemeente Zuidplas zijn ondergebracht bij de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland). De werkzaamheden die de ODMH voor Zuidplas uit voert zijn: Vergunningverlening Toezicht en handhaving Juridisch advies (bouwen, slopen en andere omgevingszaken)

 • Afvalpas opwaarderen

  De afvalpas kunt u gebruiken voor diverse doeleinden. Wanneer u gebruik wilt maken van het afvalbrengstation en/of de ondergrondse container. Bij iedere opening van een ondergrondse container wordt € 1,00 van uw afvalpas afgeschreven.U kunt zelf uw afvalpas opwaarderen (betaling via iDEAL, het kan 24 uur duren voor het saldo is bijgewerkt). Daarnaast kunt u hier uw storthistorie inzien.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont. Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties