Resultaten

1 - 10 van de 131 Resultaten
Toon producten van Zuidplas
 • Kinderopvang starten

  Er zijn verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten. Denk bijvoorbeeld aan een: kinderdagverblijf; gastouderbureau; buitenschoolse opvang (BSO). Neem voordat u gaat starten het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten goed door op de website van het Ondernemersplein. Als u gastouder wilt worden, gaat u voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid.

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Ook de standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten staan in de BAG. Overheidsorganisaties zijn verplicht de gegevens uit de BAG te gebruiken. U kunt in de BAG kijken via de BAG Viewer van het Kadaster.

 • Schadeclaim

  Heeft u schade opgelopen en bent u van mening dat de gemeente Zuidplas daarvoor verantwoordelijk is, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat of vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school kan reizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging groot is, kunt u mogelijk een vergoeding aanvragen.

 • Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Voor deze zorg en/of voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Per 1 januari 2019 wordt de eigen bijdrage niet meer berekend op basis van het inkomen, het vermogen, de leeftijd of het aantal en het soort voorzieningen. Er geldt één vast tarief voor iedereen, het abonnementstarief.

 • Burgerhulpverlener

  6 minuten… Cruciaal bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten! Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die kritieke minuten de eerste hulp op.

 • Ondergrondse afvalcontainer

  In Zuidplas wordt binnen de bebouwde kom het restafval ingezameld in ondergrondse containers. Om uw afval in een ondergrondse container te deponeren heeft u een afvalpas nodig. Dankzij gescheiden inzamelen houden we meer waardevolle grondstoffen en minder restafval over. Dus wordt er ook minder afval verbrand. Dat is niet alleen goed voor het milieu.

 • Duurzaam bouwloket

  Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink omlaag brengen. Dit levert een leuke besparing en een duurzaam comfortabel huis op. Bewust omgaan met energie zorgt daarnaast voor minder vervuiling van het milieu en het bespaart kostbare grondstoffen. Gemeente Zuidplas vindt het belangrijk dat inwoners bewust worden van de verschillende besparingsmogelijkheden die er liggen in en rondom uw woning. Om u hierbij te helpen werkt de gemeente Zuidplas samen met het Duurzaam Bouwloket.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  De taken van bouw- en woningtoezicht (BWT) van de gemeente Zuidplas zijn ondergebracht bij de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland). De werkzaamheden die de ODMH voor Zuidplas uit voert zijn: Vergunningverlening Toezicht en handhaving Juridisch advies (bouwen, slopen en andere omgevingszaken)

 • Afvalpas opwaarderen

  De afvalpas kunt u gebruiken voor diverse doeleinden. Wanneer u gebruik wilt maken van het afvalbrengstation en/of de ondergrondse container. Bij iedere opening van een ondergrondse container wordt € 1,50 van uw afvalpas afgeschreven. U kunt zelf uw afvalpas opwaarderen (betaling via iDEAL, het kan 24 uur duren voor het saldo is bijgewerkt). Daarnaast kunt u hier uw storthistorie inzien.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties