Resultaten 1 - 10 van 248 resultaten

 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de wekelijkse warenmarkt innemen, dan heeft u een marktvergunning nodig.

 • Gemeentelijk pand gebruiken

  Dit is momenteel niet mogelijk in de gemeente.

 • Afspraak maken en inplannen

  U kunt voor producten van burgerzaken en burgerlijke stand een afspraak maken. U kunt kiezen voor een geschikte dag en tijd.

 • Belastingen, kopie aanslag

  Dit is geregeld via de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland.  

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Verkiezingen, stempas

  Uiterlijk 14 dagen voor een verkiezing krijgt u, als u kiesgerechtigd bent een persoonlijke stempas thuisgestuurd.  Met deze stempas(sen) en een geschikt identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen uw gemeente stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

 • Bouwwerk, start

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Gaat u starten met de werkzaamheden? Dan meldt u dit bij de gemeente.

 • Geluidsapparatuur horecabedrijf

  Als u gebruikmaakt van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf, meldt u dit bij de gemeente. Om geluidsoverlast te voorkomen, kan de gemeente extra afspraken hierover met u maken.

 • Legesverordening

  Leges zijn feitelijk vergoedingen voor gemeentelijke dienstverlening. Daarbij kunt u denken aan het afgeven van paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en vergunningen. De tarieven worden vastgesteld door de gemeenteraad en staan in de tarieventabel die hoort bij de Legesverordening.