Zoekresultaat

256 Resultaten
Toon producten van Bergeijk
 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Afgezet gebied binnengaan

  Het is verboden een gebied binnen te gaan dat door de gemeente is afgezet. Als u dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

 • Afval doorzoeken

  Als u een bedrijf hebt dat afval opnieuw gebruikt (recyclen), dan kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente voor het doorzoeken van afval. Met deze vergunning mag u grofvuil doorzoeken dat mensen aan de kant van de straat hebben gezet om te worden opgehaald. Bijvoorbeeld oud ijzer, meubels, hout, wasmachines en koelkasten. U krijgt geen vergunning voor het doorzoeken van afval in vuilniszakken en containers.

 • Afval, huishoudelijk afval

  In de gemeente Bergeijk worden het GFT-afval, verpakkingen van Plastic, Metaal (Blik) en Drankenkartons (PMD) en restafval huis aan huis opgehaald. In de kernen worden vrachtwagens op biogas ingezet: deze zijn stiller en stoten minder CO2 uit. In het buitengebied wordt een driecompartimenten voertuig ingezet, waarin de afvalstromen absoluut van elkaar gescheiden blijven.

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) gooit u niet in de vuilnisbak, maar levert u in bij het inzamelpunt van de gemeente.

 • Afval, glas

  Wanneer u uw glas in de glasbak gooit, kan dit gebruikt worden om nieuw glas mee te maken. Zo helpt u het milieu.

 • Milieustraat

  Binnen de gemeente bevindt zich een milieustraat (ook wel afvalinzamelstation genoemd). Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval. Reguliere openingstijden: Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Openingstijden milieustraat rondom de feestdagen Maandag 24 december 2018 geopend van 13.00 tot 16.00 uur Woensdag 26 december (2de Kerstdag) gesloten Vrijdag 28 december geopend van 13.00 tot 17.00 uur Zaterdag 29 december geopend van 09.00 tot 16.00 uur Maandag 31 december 2018 geopend van 13.00 tot 16.00 uur Vanaf woensdag 2 januari 2019 is de milieustraat weer volgens de reguliere openingstijden geopend.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Afvalwater lozen

  Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alarmsysteem installeren

  Voor de installatie van een alarmsysteem heeft u op grond van de APV 2017 (Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk 2017) geen vergunning meer nodig.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Bergeijk

Geen verfijning beschikbaar.

Acties