Zoekresultaat

156 Resultaten
Toon producten van Horst aan de Maas
 • Aanleggen

  Vooroverleg aanvragen   Omgevingsloket U vraagt de omgevingsvergunning voor aanleggen met uw DigiD aan bij het omgevingsloket. Voorbeelden van dit soort werken en werkzaamheden zijn: het aanleggen van een weg. het dempen of graven van een sloot. het planten van een boom. Meesturen een plattegrond met maatvoeringen een omgevingsschets een beschrijving van de werkzaamheden Een beschrijving van de bijzonderheden, zoals mogelijke vervuiling en overlast voor omwonenden. Vooroverleg U kunt uw plannen vooraf door de gemeente laten toetsen met het vooroverleg. Vul hiervoor het digitale formulier in.  Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. Wilt u het verzoek liever schriftelijk indienen? Bel dan naar (077) 477 97 77 Kosten De omgevingsvergunning voor het aanleggen kost €262,65. Termijn De gemeente ontvangt uw aanvraag via het omgevingsloket. Binnen 8 weken neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Voorwaarden Of u een omgevingsvergunning nodig heeft is afhankelijk van de regels in het bestemmingsplan. Er zijn hiervoor geen algemene voorwaarden. Raadpleeg daarom altijd het bestemmingsplan. Twijfelt u of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Claim indienen U kunt de gemeente verantwoordelijk stellen voor schade, als er sprake is van nalatigheid. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen. U dient uw schadeclaim schriftelijk in bij de gemeente. Gebruik hiervoor dit formulier. De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Vindt de gemeente dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden? Dan vergoedt de gemeente uw kosten.

 • Aanvraag Nederlandse nationaliteit (naturalisatieprocedure)

  Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. U dient uw verzoek in bij de gemeente, maar de Koningin neemt de officiële beslissing en ondertekent het besluit. Zij laat zich hierbij adviseren door de burgemeester. Wilt u een aanvraag indienen? Maak dan een afspraak (077 477 97 77). Vervolgens vult u de benodigde formulieren in. De gemeente toetst uw verklaring aan de geldende regelgeving. Als u in aanmerking komt, wijzigt de gemeente uw nationaliteit in de BRP. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs. Het huidige verblijfsdocument. Uw geboorteakte, zo nodig voorzien van vertaalde legalisatie of apostille door een beëdigd vertaalbureau in Nederland. Het bewijs van inburgering (diploma’s en ontheffingen). U kunt uw aanvraag ook indienen met de snellere en goedkopere optieprocedure. Hiervoor gelden wel strengere voorwaarden. Bij het indienen van uw verzoek ontvangt u van de gemeente informatie over de voorwaarden, de documenten die u nodig heeft en over de gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit. Daarna stelt de gemeente een advies op en stuurt dit naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND bereidt het Koninklijke Besluit voor. Kosten Enkelvoudig naturalisatieverzoek, normaal tarief: € 855. Enkelvoudig naturalisatieverzoek; gereduceerd tarief: € 636. Gemeenschappelijk naturalisatieverzoek; normaal tarief: € 1.091. Gemeenschappelijk naturalisatieverzoek gereduceerd tarief: € 873. Meenaturalisatie minderjarige kinderen per kind: € 126. Voorwaarden U bent meerderjarig. U woont minimaal 5 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, of minimaal 3 jaar wanneer u samenwoont of getrouwd bent met een Nederlander. U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving. Er zijn geen bedenkingen tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland. Ceremonie Is uw verzoek voor naturalisatie goedgekeurd? U moet dan de naturalisatieceremonie bijwonen. U krijgt dan het besluit uitgereikt. Verschijnt u niet, dan wordt u geen Nederlander. Binnen 6 weken na ondertekening van het besluit krijgt u een uitnodiging voor de ceremonie. Binnen 6 weken na de uitnodiging vindt de ceremonie plaats. Vanaf 16 jaar legt u een verklaring van verbondenheid met Nederland af. Met deze verklaring belooft u de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.

 • Aanvraag Nederlandse nationaliteit (optieprocedure)

  Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. U doet uw verzoek bij de gemeente. De burgermeester nodigt u uit voor de ceremonie als uw verzoek wordt goedgekeurd. Optie is een eenvoudige en snelle manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. U vraagt de optie aan bij de gemeente. U legt hiervoor een schriftelijke verklaring af. Maak hiervoor een afspraak (077) 477 97 77. De gemeente toetst uw verklaring aan de geldende regelgeving. Als u in aanmerking komt, verandert de gemeente uw nationaliteit in de Basisregistratie personen (BRP). De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden. Tegen het besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken. Voorwaarden In de volgende situaties komt u in aanmerking voor de optieprocedure: U woont minimaal 15 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden. Ook bent u minimaal 3 jaar getrouwd met een Nederlander U ben meerderjarig en u woont vanaf uw 4e jaar legaal in het Koninkrijk der Nederlanden. U bent in het Koninkrijk der Nederlanden geboren of toegelaten en woont daar sindsdien onafgebroken. U hebt vanaf de geboorte geen nationaliteit. U bent in het Koninkrijk der Nederlanden geboren of toegelaten en hebt daar minimaal 3 jaar onafgebroken gewoond. U bent een oud-Nederlander die minstens 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden woont. U verblijft hier met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een vergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel. U bent 65 jaar of ouder en u woont minimaal 15 jaar onafgebroken legaal in het Koninkrijk der Nederlanden. U bent na 1 maart 2009 door een Nederlander erkend toen u minimaal 7 jaar was. Daarnaast bent u sinds de erkenning minimaal 3 jaar onafgebroken verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. U bent minderjarig en u staat onder gezamenlijk gezag van een Nederlandse en een niet-Nederlandse ouder. Voorwaarde is dat u sinds het instellen van dat gezag minstens 3 jaar verzorgd en opgevoed bent door uw Nederlandse ouder. Ook woont u in het Koninkrijk der Nederlanden. U bent tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 vóór uw 7e jaar erkend door een Nederlander. U bent tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 erkent door uw Nederlandse, biologische vader. U was toen tussen de 7 en 17 jaar. Wanneer u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u misschien naturalisatie aanvragen via de naturalisatieprocedure. Kosten Optieverklaring enkelvoudig verzoek: € 182. Optieverklaring gemeenschappelijk verzoek: € 310. Medeopterende minderjarige kinderen € 21. Ceremonie Is uw verzoek voor de optieprocedure goedgekeurd? U moet dan de naturalisatieceremonie bijwonen. U krijgt dan het besluit uitgereikt. Verschijnt u niet, dan wordt u geen Nederlander. Vanaf 16 jaar legt u een verklaring van verbondenheid met Nederland af. Met deze verklaring belooft u de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.

 • Afvalinzamelstation

  De meeste soorten afval halen we bij u thuis op. Er is geen 'milieustraat' maar enkele afvalsoorten kunt u naar Openbare Werken brengen. Ook wel bekend als de 'gemeentewerf'. Waar Americaanseweg 43, Horst (077) 477 9777  gemeente@horstaandemaas.nl Openingstijden Wisselen van containers en andere zaken: maandag t/m vrijdag  7.30 - 16.00 uur Wegbrengen grof tuinafval: elke zaterdag  12.00 - 16.00 uur Wegbrengen klein chemisch afval, frituur- en bakvet: elke 1e en 3e zaterdag van de maand  10.00 - 14.00 uur Rond de feestdagen in december zijn onze openingstijden anders dan normaal: 20 december: open van 7.30 - 12 uur 24-25-26 december: hele dag gesloten 27-28 december: open van 7.30 - 16.00 uur 31 december -1 januari: hele dag gesloten 2-3-4 januari: open van 7.30-16.00 uur 7 januari: gesloten tot 10.00 uur, open tussen 10.00 - 16.00 uur Welk afval naar Openbare Werken? Wegbrengen grof tuinafval, klein chemisch afval en frituur- en bakvet. Wisselen van containers of emmers. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt wekelijks uw huisvuil in. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Dit is een verplichte belasting. Ook al maakt u geen gebruik van de gemeentelijke inzameldienst, dan betaalt u toch de heffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 gedeeltes: Het basisbedrag afvalstoffenheffing’. Dit basisbedrag betaalt u jaarlijks. Dit is €112,37 voor éénpersoonshuishoudens en €152,25 voor meerpersoonshuishoudens. Het variabele tariefsdeel per restafvalzak. De restafvalzakken koopt u per 10 stuks. Een rol kost €12. U kunt de aanslag digitaal inzien op MijnOverheid. (hiervoor heeft u uw DigiD nodig). Hier leest u meer informatie over de mogelijkheden om de aanslag automatisch via automatische incasso te betalen. Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u hiertegen bezwaar maken. Verhuizing U betaalt de basisheffing voor het aantal maanden dat u gebruiker bent van een pand. Verhuist u in de loop van het belastingjaar naar een andere gemeente? Dan ontvangt u automatisch teruggave voor de rest van het jaar. Geef op tijd uw verhuizing door. Zo voorkomt u dat u teveel belasting betaalt. Bij verhuizing binnen de gemeente Horst aan de Maas ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt ook voor uw nieuwe adres.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Omgevingsloket Heeft u bouw- of verbouwplannen? In veel gevallen heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het omgevingsloket. U vinkt hier het kopje ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan. Bij het aanvraagformulier kunt u tekeningen toevoegen die duidelijk maken waar precies de afwijking van het bestemmingsplan zit. Voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan geeft u aan voor welke termijn u de aanvraag doet. Bespreek met de gemeente welke informatie u precies moet toevoegen. Wat is afwijken van het bestemmingsplan? Soms passen uw plannen niet in het bestemmingsplan. De gemeente wijst uw bouwplannen dan in principe af. Soms is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. Bovendien is het soms mogelijk het bestemmingsplan te wijzigen. U kunt daar een verzoek voor indienen. Wij raden u aan voor beide procedures eerst een vooroverlegplan in te dienen bij de gemeente. Zo kunnen we de haalbaarheid van uw plannen onderzoeken. Er zijn verschillende soorten afwijkingen: Tijdelijke afwijking: deze afwijking is voor een korte termijn, bijvoorbeeld 5 jaar. Bijvoorbeeld voor een noodgebouw. Binnenplanse afwijking: in het bestemmingsplan zelf staan regels en voorwaarden voor deze afwijkingen. Buitenplanse afwijking voor kleine projecten (kruimelgevallen). Vraag bij de gemeente om de voorwaarden. Buitenplanse afwijking voor grote projecten: voor deze plannen moet via een een goede ruimtelijke onderbouwing worden aangetoond dat ze ruimtelijk aanvaardbaar zijn. Kijk hiervoor in het handboek ruimtelijke onderbouwing (pdf, 894 kb). Wat zijn de kosten? De procedures voor binnenplanse en kleine buitenplanse afwijkingen duren 8 weken en kosten € 314,75. Voor het afwijken van het bestemmingsplan voor grote projecten doorloopt u de uitgebreide procedure. Voor uw plan moet u via een goede ruimtelijke onderbouwing aantonen dat het ruimtelijk aanvaardbaar is. Hiervoor kunt u een ruimtelijk adviesbureau inschakelen. Het adviesbureau kan de onderbouwing voor u opstellen en het proces begeleiden. Deze procedure kost € 3.147,60. Deze kosten kunnen hoger uitvallen met de kosten voor het beoordelen van verschillende onderzoeken. Denk hierbij aan bodemonderzoek en akoestisch onderzoek. U betaalt ook voor de werkzaamheden van het adviesbureau. De uitgebreide procedure duurt 26 weken. Dit is wel een termijn van orde. Dit betekent dat deze termijn niet juridisch bindend is, het is een streeftermijn.

 • Alcohol schenken in horecabedrijven

  Vooroverleg aanvragen Een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te verkopen. Voordat u een drank- en horecavergunning aanvraagt, moet duidelijk zijn of de horeca-activiteiten passen binnen het bestemmingsplan. Vraag eventueel hiervoor een vooroverleg aan. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. Als u een drank- en horecavergunning heeft, bent u verplicht om wijzigingen in inrichting, bedrijfsvorm of leidinggevende door te geven aan de gemeente. Aanvraag Maak hieronder een keuze in welke aanvraag of wijziging u wilt doen. Via de juiste link komt u uit bij de benodigde formulieren en documenten. Wilt u: een drank en horecavergunning voor bedrijven aanvragen. een drank- en horecavergunning voor verenigingen of stichtingen aanvragen. een wijziging doorgeven in inrichting of bedrijfsvorm. een wijziging doorgeven in leidinggevenden. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Deze termijn kan verlengd worden. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Kosten De kosten zijn € 446,15. Voorwaarden De inrichting moet voldoen aan: het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet het Activiteitenbesluit De leidinggevende moet voldoen aan: het Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 De leidinggevende is minimaal 21 jaar en staat niet onder curatele. De leidinggevende is niet ontzet uit het ouderlijk gezag of voogdij en is van onbesproken gedrag.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  U vraagt de ontheffing schriftelijk aan. Hiervoor vult u het aanvraagformulier (pdf, 132 kb) in. Vergeet niet het formulier te ondertekenen. De aanvraag stuurt u op naar: Gemeente Horst aan de Maas Team Ruimtelijke Ordening en Vergunningen Postbus 6005 5960 AA Horst Met de ontheffing mag u zwak-alcoholische dranken (bijvoorbeeld bier en wijn) schenken. De ontheffing geldt nooit voor sterke drank. U kunt de ontheffing aanvragen: in principe alleen in combinatie met een evenementenvergunning. bij een bijzondere gelegenheid die maximaal 12 dagen duurt. Kosten Een ontheffing drank en horeca kost €34,20. Voorwaarden Voor de ontheffing moet de leidinggevende aan een aantal voorwaarden voldoen: minimaal 21 jaar oud. voldoet aan de eisen van zedelijk gedrag Meer informatie Wilt u meer informatie, of even overleggen met de gemeente? Stuur dan een mail naar gemeente@horstaandemaas.nl of bel via (077) 477 97 77. U mag ook langskomen op het gemeentehuis. Dit kan iedere werkdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Wilt u na 12.00 uur komen? Bel dan voor het maken van een afspraak.

 • Antireclamesticker

  U haalt de antireclamesticker op bij de gemeente. Kom hiervoor langs tijdens onze openingstijden. Met een NEE/NEE sticker ontvangt u geen reclame en huis-aan-huisbladen meer. Wel ontvangt u de kalendergids die de gemeente jaarlijks uitgeeft Met de NEE/JA sticker ontvangt u nog wel de huis-aan-huisbladen. De antireclamesticker is gratis.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Horst aan de Maas

Geen verfijning beschikbaar.

Acties