Zoekresultaat

176 Resultaten
Toon producten van Kaag en Braassem
 • Aangevraagde evenementen

  In onze gemeente worden veel evenementen georganiseerd. Deze activiteiten, zoals de huttenbouw, pleinfestiviteiten, tentfeesten en verschillende activiteiten tijdens kermisweken, kunnen altijd op veel belangstelling rekenen. Aangevraagde en verleende vergunningen Een overzicht van de meest actuele aangevraagde of verleende evenementenvergunningen vindt u op www.Overheid.nl. Evenement organiseren  Organiseert u zelf een evenement? Voor bepaalde evenementen heeft u een evenementenvergunning nodig. Kijk hiervoor bij het product Evenement organiseren, vergunning. Evenement bezoeken Wilt u een evenement bezoeken in Kaag en Braassem? Op de toeristische website www.Rondomkaagenbraassem.nl vindt u de leukste evenementen in de evenementenkalender, maar ook arrangementen, fietsroutes, wandelroutes en zelfs skateroutes rondom de Kagerplassen en het Braassemermeer.

 • Aanleunwoning, aanvragen

  Voorwaarden alle seniorenwoningen in de gemeente worden aangeboden via WoningnetHollandRijnland.nl reageer persoonlijk via deze website als u een interessante woning ziet aan de Saskia van Uylenburchlaan inwoners uit Kaag en Braassem van 65 jaar of ouder met een zorgindicatie hebben voorrang op deze woningen het Kernteam bepaalt op basis van zorgindicatie, wie als eerste voor een woning in aanmerking komt zijn er geen kandidaten met een zorgindicatie, dan bepaalt de inschrijftijd in Woningnet wie als eerste in aanmerking komt. Met deze regeling blijft gewaarborgd dat degene met de hoogste zorgindicatie met voorrang voor de woning in aanmerking komt. Voordeel is nu, dat voor alle inwoners transparant is dat er een seniorenwoning in de Saskia van Uylenburchlaan beschikbaar is. Stichting Meerwonen geeft meer informatie over de regels rond passend toewijzen. Aanvragen Reageer op woningen via WoningnetHollandRijnland.nl. Wilt u meer informatie of inschrijven? Neem dan contact op met de klantbeheerders van Stichting MeerWonen: 071 331 50 00 StichtingMeerWonen.nl.

 • Aanpassing woning aanvragen

  Woningaanpassingen, zoals een traplift, kunnen er voor zorgen dat u (langer) zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld als u een handicap heeft. Als u een aanpassing aan uw woning nodig heeft, dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente.  Voorwaarden Bespreek uw probleem en wensen met het Wmo-loket van de gemeente. Dit loket wordt bemand door Participe. Uw hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn: 'ik kan niet meer traplopen en heb daarom moeite om bij mijn slaapkamer te komen'. Participe kijkt namens de gemeente met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. In uw gesprek met Participe wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanpassen van uw woning? Dan regelt de gemeente de woningaanpassing in overleg met u en/of de eigenaar van de woning. U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kosten U betaalt zelf ook een deel van de kosten van de woningaanpassing. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de kosten van de woningaanpassing. Uw eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Aanvraag Meld de gemeente dat u hulp nodig heeft: via het Meldingsformulier Wmo (pdf) maak online een afspraak met het wmo-loket per e-mail naar info@kaagenbraassem.nl per brief naar Gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA, Roelofarendsveen of bel met 071 332 72 72 (werkdagen van 8.30 uur-12.30 uur). Zie ook Extra  voorzieningen met o.a. informatie over aanvragen aanleunwoning, klussenteam en maaltijdvoorzieningen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente. Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade. Voorwaarden De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die u heeft opgelopen als: Er een gevaarlijke situatie is op de locatie. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie. U wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden. Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan is het aan u om aan te tonen dat u schade heeft geleden en om aan te geven waarom u van mening bent dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. U kunt de schade en de schadeoorzaak aantonen door middel van foto's, situatieschetsen, getuigenverklaringen, nota's en rapporten van experts. Als u die heeft, staat u sterker. Gang van zaken Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt: U stuurt een brief naar de gemeente waarin u aangeeft waarvoor en waarom u de gemeente aansprakelijk stelt. De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim aan de hand van uw gegevens. Indien naar het oordeel van de gemeente sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed. In geval van twijfel of bij letselschade wordt uw aansprakelijkheid en nota naar de verzekeraar verzonden die deze verder afhandelt. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kun u zich wenden tot de burgerlijk rechter. U kunt uw schadeclaim sturen aan: Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen. Stuur bij uw brief de volgende gegevens:: uw naam, adres en telefoonnummer; als u voor iemand anders het formulier invult, dan vermeldt u de gegevens van die persoon bewijs van de opgelopen schade een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s) eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal eventueel een foto (als bewijs) rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.

 • Activiteiten en declaratieoverzicht college

  De leden van het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigen de gemeente bij diverse gelegenheden. Elke week wordt een overzicht gemaakt en naar de pers gestuurd. Regelmatig plaatsen wij op de facebookpagina van gemeente Kaag en Braassem  foto's van activiteiten van het college (u hoeft zich hiervoor niet aan te melden). Declaraties Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Daarvoor ontvangen zij een onkostenvergoeding. Daarnaast kunnen collegeleden sommige kosten apart declareren, zoals reiskosten of opleidingskosten. Wij hechten veel waarde aan een open en transparant bestuur. Daarom heeft het college ervoor gekozen de declaraties van de bestuurders openbaar te maken. Declaraties kilometervergoeding van januari tot en met juli 2018:   F.M. Schoonderwoerd          € 2.028,60 H.H. Haarman                       €   237,02   H.P.M. Hoek                         €   925,40 I. van der Meer                             - K.M. van der Velde-Menting €   617,40 P.C. van der Wereld-Verkerk       - Y. Peters-Adrian                    €   278,88

 • Adopteer een rotonde

  In samenwerking met de Rotondespecialist biedt de gemeente drie rotondes aan ter adoptie. Bedrijven adopteren een rotonde bij de Rotondespecialist. In ruil voor het betaalde bedrag, zorgt de Rotondespecialist vervolgens voor het onderhoud van de rotonde. De Rotondespecialist werkt daarbij samen met de stichtingen Groei & Bloei en Groen Licht. Als tegenprestatie mogen de bedrijven een reclamebord op ‘hun’ rotonde neerzetten. Het gaat om de rotondes bij: de Lasso in Roelofarendsveen Stationsstraat in Roelofarendsveen Meerkreuk in Oude Wetering. Heeft u interesse in de adoptie van een rotonde, dan kunt u contact opnemen met de Rotondespecialist op het telefoonnummer 030 260 02 13 of via www.adopteereenrotonde.nu.

 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Bijzonderheden Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. sterke adoptie: er zijn geen wettelijke familiebanden meer tussen het kind en de biologische ouders. Er ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders zwakke adoptie: er zijn nog wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders. Aanvraag Aanvraag Machtiging tot Voorlopig Verblijf Vraag eerst een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (ND). Als de MVV is goedgekeurd door de IND, geeft de ambassade of het consulaat-generaal een MVV-visum af in het paspoort van herkomst van uw adoptiekind. Dan mag u samen met uw geadopteerde kind naar Nederland reizen. Let op: uw adoptiekind moet altijd naar Nederland reizen op een paspoort van het land van herkomst. Adoptie aangeven bij de gemeente Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? Dan meldt u dit binnen 5 werkdagen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Bij Inschrijven bij gemeente vanuit het buitenland staat wat u moet doen voor het inschrijven bij de gemeente.

 • Adres en openingstijden

  Adresgegevens gemeentehuis: Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen postadres: Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen gemeentewerf afvalbrengstation: Veenderveld 53, 2371 TT Roelofarendsveen telefoon: 071 332 72 72 fax: 071 332 72 49 e-mail: info@kaagenbraassem.nl : vermeld in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer. Openingstijden Publieksbalies gemeentehuis De publieksbalies werken alleen op afspraak. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 071 332 72 72. U kunt een afspraak maken op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur woensdag van 08.30 tot 15.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Voor het afhalen van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart  kunt u online een afspraak maken op: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur vrijdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur. Gemeentewerf afvalbrengstation Voor het brengen van grof vuil en grof snoeiafval kunt u terecht op het afvalbrengstation aan het Veenderveld 53 in Roelofarendsveen. De openingstijden zijn (uitgezonderd feestdagen) als volgt: maandag t/m vrijdag 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.30 uur zaterdag 08.00 tot 12.30 uur. Telefonisch contact  De medewerkers van de gemeente Kaag en Braassem zijn van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur via het algemene nummer 071 332 72 72. De telefonist(e) verbindt u graag door met de medewerker van de gemeente die u verder kan helpen. Buiten kantoortijden kunt u voor ernstige storingen aan het riool bellen met het rioolstoringsnummer 06 51 50 85 63. Feestdagen Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op: Nieuwjaarsdag op 1 januari  Goede Vrijdag Eerste en Tweede Paasdag  Koningsdag op 27 april  Bevrijdingsdag op 5 mei Hemelvaartsdag  Eerste en Tweede Pinksterdag   Eerste en Tweede Kerstdag op 25 en 26 december  

 • Adresonderzoek

  De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen. Als blijkt dat de adresgegevens niet kloppen, verandert de gemeente de gegevens. Organisaties die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken, kunnen ook een adresonderzoek aanvragen. U kunt een 'Verzoek tot adresonderzoek' indienen bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken. Meenemen uw geldige identiteitsbewijs bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst) weet u om welke persoon het gaat? Geef dan ook de naam, geboortedatum en/of telefoonnummer van deze persoon door.

 • Afvalstoffenheffing

  Alle huishoudens in de gemeente Kaag en Braassem betalen afvalstoffenheffing. Hiermee betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing geldt ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt. U betaalt deze heffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bijzonderheden Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente en het aantal personen blijft gelijk dan verandert uw huidige aanslag niet. Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente waar u gaat samenwonen met iemand die al op dat adres woonde, vermindert uw aanslag en ontvangt uw nieuwe huishouden een nieuwe aanslag. Als u verhuist naar een woning buiten de gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij moeten zelf zorg dragen voor de afvoer van hun afval. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen') Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl Gebruik het contactformulier gemeentelijke belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn. Kosten De gemeenteraad van Kaag en Braassem stelt de belastingtarieven vast en bepaalt welke belastingen u betaalt. Bekijk het overzicht van de geldende belastingtarieven. Zie ook  Verordening afvalstoffenheffing.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Kaag en Braassem

Geen verfijning beschikbaar.

Acties