Zoekresultaat

80 Resultaten
Toon producten van Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Aanvragen gezamenlijk gezag door 2 ouders

  Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet u een verzoek voor gezamenlijk gezag indienen bij de rechtbank.

 • Aanvraag eigen faillissement

  Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? En heeft u 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers? Dan kunt u bij de rechtbank uw faillissement aanvragen.

 • Voogd aanwijzen via gezagsregister

  Wilt u een voogd aanwijzen voor uw minderjarige kind? U kunt een voogd aanwijzen in het gezagsregister of benoemen in uw testament.

 • Klacht indienen over vergunninghouder bemiddeling adoptie buitenlands kind

  Bent u niet tevreden over het gedrag van een vergunninghouder die bemiddelt bij de adoptie van een buitenlands kind? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Klacht indienen over een bijzondere opsporingsdienst

  Heeft u een klacht over een bijzondere opsporingsdienst? Bijvoorbeeld omdat een opsporingsambtenaar u verkeerd heeft behandeld? Dan kunt u daarover een klacht indienen.

 • Meerderjarigheidsverklaring voor minderjarige moeders

  Om gezag over je kind te hebben moet je 18 jaar of ouder zijn. Ben je jonger? Vraag dan de recht om je meerderjarig te verklaren.

 • Inning alimentatie als ex-partner niet betaalt

  Betaalt uw ex-partner de alimentatie niet? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

 • Inzien, verbeteren en verwijderen politiegegevens

  U kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die de politie over u heeft vastgelegd. Ook kunt u de gegevens laten verbeteren of verwijderen.

 • Inzage Centraal Curatele- en bewindregister

  In het Centraal Curatele- en bewindregister van de rechtbank kunt u opzoeken welke personen onder curatele staan.

 • Inzage Centraal Insolventieregister

  In het Centraal Insolventieregister kunt u bijvoorbeeld opzoeken of een bedrijf failliet is. Of dat iemand is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp).

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Geen verfijning beschikbaar.

Acties