Zoekresultaat

118 Resultaten
Toon producten van Oud-Beijerland
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de weekmarkt innemen? Dan heeft u een marktstandplaatsvergunning nodig. Dit geldt ook voor een jaarmarkt of dagmarkt, zoals een kerstmarkt. Wilt u een plaats op de markt hebben? Dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor een dagmarkt, weekmarkt en jaarmarkt, zoals een kerstmarkt.

 • Evenement organiseren

  In de gemeente worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd. Een evenement is bijvoorbeeld een braderie, optocht, feest, muziekvoorstelling, maar ook een herdenkingsplechtigheid of wedstrijd op de weg zoals een wielerronde. Iedereen, inwoner of organisatie, kan een evenement organiseren, mits de gemeente hiervoor toestemming heeft verleend of een melding bij de gemeente is ingediend. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente zijn de regels voor evenementen opgenomen. Op grond van de APV dient u, afhankelijk van de aard van het evenement, een melding te doen of een vergunning aan te vragen.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

 • Koninklijk Predicaat

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een vereniging, stichting, instelling of onderneming. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u de Koninklijke kroon gebruiken, bijvoorbeeld op briefpapier.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Uw echtscheiding of uw einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen: Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent. Gaat het om einde geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is. De scheiding/ontbinding is pas definitief door inschrijving bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

 • Woonvoorzieningen

  De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente. Horecabedrijven kunnen deze ontheffing ook aanvragen. Bijvoorbeeld als zij een avond met live muziek organiseren. Andere bedrijven die geluidsoverlast veroorzaken moeten meestal een omgevingsvergunning aanvragen.Dit kan via het Omgevingsloket online.

 • Afval, oud papier

  De gemeente heeft de inzameling van oud papier uitbesteed aan de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD HW).

 • Drank- en horecavergunning

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld: horecabedrijf (café of restaurant) sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant cafetaria en snackbar U hebt een drank en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt via een slijterij. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld: levensmiddelenbedrijven supermarkten Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Oud-Beijerland

Geen verfijning beschikbaar.

Acties