Resultaten

1 - 10 van de 22 Resultaten
Toon producten van Waterschap Limburg
 • Aanvraag over uw persoonsgegevens (AVG)

  In de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan uw rechten als inwoner en onze plichten als waterschap. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over u gaan. Denk aan: naam, adres. BSN en financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer.

 • Activiteitenbesluit milieubeheer

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

 • Begeleide waterwandelingen

  Meld u hieronder aan voor een waterwandeling in Limburg onder begeleiding van een watergids. Een wandeling is mogelijk van maandag tot en met vrijdag in de maanden april tot oktober. De waterwandeling duurt circa 2,5 uur. Het is aan te raden stevige schoenen aan te doen. 

 • Bezwaar en beroep op waterschapsbesluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van Waterschap Limburg? Lees hier wat u kunt doen.

 • Bouwen en activiteiten bij een dijk

  Alles wat u op of in de buurt van een dijk doet, kan de dijk beschadigen. Daarom heeft u toestemming van het waterschap nodig wanneer u hier iets onderneemt.

 • Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie

  Wilt u grond of baggerspecie toepassen of hergebruiken? Overleg met Waterschap Limburg en meld het bij het Meldpunt Bodemkwaliteit

 • Drainage meldingsformulier

  Meldingsformulier drainage

 • Dwangsom bij ingebrekestelling

  Waterschap Limburg moet binnen een bepaalde tijd reageren op uw aanvraag of bezwaarschrift. Lees welke mogelijkheden u heeft als dit niet gebeurt.

 • Grondwater of oppervlaktewater onttrekken

  Door het onttrekken van grond- of oppervlaktewater kan er droogte en schade in de omgeving ontstaan. Daarom heeft u toestemming nodig voor deze activiteit.

 • Jaaropgaaf grondwateronttrekking

  Agrariërs en grondbeheerders die grondwater gebruiken, moeten elk jaar een jaaropgaaf indienen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties