Resultaten

1 - 10 van de 25 Resultaten
Toon producten van Waterschap Limburg
 • Drainage meldingsformulier

  Meldingsformulier drainage

 • Sponsorbeleid

  Aanvragen sponsoring.

 • Lozingen

  Gaat u afvalwater, neerslag of andere stoffen in een beek of plas lozen? Lees hier wanneer u dit moet melden of een vergunning nodig heeft

 • Zienswijze - Meedenken over een ontwerpbesluit

  Bent u het niet eens met een besluit van Waterschap Limburg? Lees hier wat u kunt doen.

 • Activiteitenbesluit milieubeheer

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

 • Melding bouwen en activiteiten in en bij oppervlaktewater

  Wilt u iets aanleggen in of bij oppervlaktewater? Lees wanneer en onder welke voorwaarden dat mag.

 • Jaaropgaaf grondwateronttrekking

  Agrariërs en grondbeheerders die grondwater gebruiken, moeten elk jaar een jaaropgaaf indienen.

 • Rondleiding rioolwaterzuiverings installatie (RWZI)

  Hoe wordt afvalwater uit uw huis of bedrijf schoongemaakt zodat dit weer richting beken kan stromen? Volg een rondleiding bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

 • Verzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob)

  Waterschap Limburg verspreidt zelf allerlei informatie over het beleid, bijvoorbeeld via brochures of websites. Wilt u meer informatie? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij ons bestuur.

 • Dwangsom bij ingebrekestelling

  Waterschap Limburg moet binnen een bepaalde tijd reageren op uw aanvraag of bezwaarschrift. Lees welke mogelijkheden u heeft als dit niet gebeurt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties