Resultaten

131 - 137 van de 137 Resultaten
Toon producten van Landgraaf
 • Openingstijden winkels

  Wilt u weten waar en wanneer u in onze gemeente kunt winkelen, kijk dan verder op de pagina Winkelen. Ontheffing aanvragen Winkels mogen doordeweeks en op zaterdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur open zijn. Als u met uw winkel buiten deze openingstijden open wilt zijn, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.  Winkels zijn gesloten op:  zondag  Nieuwjaarsdag  2e Paasdag  Hemelvaartsdag  2e Pinksterdag  1e en 2e Kerstdag   Daarnaast moet uw winkel na 19.00 uur gesloten zijn op:  Goede Vrijdag  4 mei (dodenherdenking)  24 december  Als u op deze dagen en tijden toch open wilt zijn met uw winkel, kunt u ook een ontheffing aanvragen bij de gemeente.  Koopzondagen  De gemeente bepaalt of er koopzondagen zijn en wanneer deze plaatsvinden. U bent niet verplicht om met uw winkel op koopzondagen open te zijn.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Bij een gecombineerde aansluiting komen de huisafvoer en het regenwater in één rioolstelsel uit, terwijl deze bij een gescheiden rioolaansluiting apart worden afgevoerd. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden stelsel heeft u dan ook een dubbele aansluiting nodig. Voor een nieuwe rioolaansluiting moet altijd een offerte aangevraagd worden. Deze wordt per geval bekeken. De offerte wordt afgegeven aan de aanvrager en moet ook door de aanvrager geaccordeerd worden. Voordat de offerte is geaccordeerd wordt geen verdere actie ondernomen.

 • Eikenprocessierups, bestrijding

  De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen waar ze overwintert. Van april tot begin mei komen de rupsen uit de eitjes, afhankelijk van de weersomstandigheden. Aanvankelijk zitten ze hoog in de boom. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen en vormen grote nesten op de stammen van eikenbomen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts 'in processie' op zoek naar voedsel.  Het venijn van de eikenprocessierups zit in de brandharen. Met hun weerhaakjes dringen deze pijlvormige brandharen bij aanraking gemakkelijk in huid, ogen en luchtwegen. Contact met brandharen kan binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. De ogen kunnen rood en dik worden. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid. De overlast van de brandharen van de rups start meestal in mei en loopt door tot en met augustus. Vanwege de overlast doet de gemeente er alles aan om de rups te bestrijden.

 • Jeugdhulp

  De gemeente moet hulp, zorg en ondersteuning geven aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden die ze niet zelf kunnen oplossen. Bij hulpvragen en/of problemen kunt u contact opnemen met het jeugdteam. Het jeugdteam helpt u graag.  Daarnaast voert de organisatie JENS een aantal activiteiten uit op het gebied van jeugdhulp. JENS staat voor Jong en Sterk. JENS wil dat kinderen en jongeren sterk opgroeien en meedoen in hun eigen omgeving. Zij organiseren allerlei leuke activiteiten en biedt hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijvoorbeeld bij angst, verdriet of boosheid. Of wanneer er sprake is van gebruik van drugs of alcohol of teveel gamen. Ook voor ouders staan ze klaar.   Kijk voor meer informatie op de website JENShelpt - Landgraaf.

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. U kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als: uw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en; u hebt geen ander document om uw juiste gegevens aan te tonen. Verschil verklaring onder ede en belofte De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties. U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen. De gemeente kan ook andere persoonsgegevens verwerken om haar wettelijke taken te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld gegevens over uw financiën, gezondheid of strafrechtelijk verleden. In een aantal gevallen is het mogelijk om dergelijke gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als ze niet meer nodig zijn om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren, of als u bij nader inzien uw toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens wilt intrekken. U kunt de gemeente vragen gegevens te verwijderen op basis van een eerder ingediend inzageverzoek. Zie Recht op inzage in eigen persoonsgegevens.

 • Woning splitsen

  Een woning of pand kan in meerdere woningen worden gesplitst. In sommige gemeenten is hiervoor een vergunning nodig op basis van de Huisvestingsverordening.De gemeente Landgraaf heeft geen huisvestingsverordening. Desondanks wordt deze vraag in een enkel geval wel eens gesteld. Of toestemming voor woningsplitsing wordt verleend is onder andere afhankelijk van de bepalingen van het bestemmingsplan en het door de gemeente en de regio Parkstad Limburg gevoerde beleid. Dit beleid is opgesteld omdat de gemeente en de regio op dit moment te maken hebben met bevolkings- en huishoudens-afname ( 'krimp'). Dit heeft gevolgen voor de omvang van de woningvoorraad: minder inwoners/huishoudens betekent dat er minder woningen nodig zijn. Door woningsplitsing worden juist woningen toegevoegd. Dit staat haaks op de eerder genoemde krimpopgave. Als huiseigenaar kunt u uw woning splitsen. Zo kunt u de ruimte ombouwen tot meerdere appartementen. Als u dit wilt doen, hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties