Resultaten

131 - 140 van de 157 Resultaten
Toon producten van Scherpenzeel
 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Er zijn drie soorten kaarten. Bestuurderskaart U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt zelf auto rijden. Passagierskaart  U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit. Instellingenkaart  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Bouw en verbouwing, controle

  Voor bouwen en verbouwen gelden regels. Wij houden hier toezicht op. Regels voor bouwprojecten Bouwers en verbouwers moeten: bouwen volgens de omgevingsvergunning bouwen volgens bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit werken binnen normale werktijden veilig werken afval opruimen Wij controleren of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt zonder vergunning en volgens bouwtechnische regels. Ook controleren wij op veilige werkplek, lawaai, trillingen en afval. Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit bij ons melden.  

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent u getrouwd bent met de moeder u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

 • Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

  Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, zoeken wij samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geven wij u gerichte hulp. De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan: zelf uw huishouden doen; verplaatsen in en om uw woning; verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel; normaal gebruikmaken van uw woning; andere mensen ontmoeten.

 • Spandoek ophangen

  De APV van de gemeente Scherpenzeel bepaalt dat het verboden is de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Dit is bijvoorbeeld het geval als het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg, dan wel niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Als u een spandoek aan de openbare weg wilt ophangen, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u een evenement wilt aankondigen of een bepaalde boodschap wilt overbrengen.

 • Afval, grofvuil

  Grof huisvuil of grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels of vloerbedekking. De gemeente haalt het meeste grofvuil op, behalve bijvoorbeeld bouw- en sloopafval.Voor het laten ophalen van grof huisvuil moet u eerst een bon kopen op het gemeentehuis aan de balie bij Burgerzaken of het formulier 'grofvuil op laten halen' invullen en betalen met iDeal. Wij regelen het ophalen. U moet het afval altijd scheiden en er pakketjes van maken. Deze pakketjes moeten nog makkelijk op te pakken zijn.

 • Kadastrale informatie

  Wie heeft welke rechten Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Alle gegevens die het Kadaster registreert is beschikbaar voor iedereen. Registreren, beheren en faciliteren Boven de grond registreert het Kadaster gegevens van woningen, grond en wegen. Onder de grond doen we dat voor netwerken van kabels en leidingen. Gegevens van Het Kadaster helpt particulieren, bedrijven en (semi)overheidsorganisaties bij het maken van belangrijke keuzes.

 • Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

  Wilt u documenten van de gemeente hebben, dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De door u opgevraagde informatie wordt dan voor iedereen openbaar. Wilt u deze informatie op een andere manier gaan gebruiken dan waarvoor het bedoeld is, dan kunt u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) indienen. Verschil tussen Who-verzoek en een Wob-verzoek Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen. Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij ons en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt. Wij zijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte en daarom zijn wij de opdrachtgever zijn voor de aanpassing in de openbare ruimte zijn wij verantwoordelijk - voor de kwaliteit van het werk - voor de kwaliteit in de jaren na de aanleg. Als de locatie en uitvoering bekend zijn, vragen wij offertes bij verschillende aannemers aan. De opdracht is voor de laagste inschrijver. De kosten voor de aanleg van de uitrit zijn voor u/de aanvrager.

 • Huisverbod bij huiselijk geweld

  Bij huiselijk geweld of ernstige dreiging van huiselijk geweld, kan de burgemeester een huisverbod geven. Dit verbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening wordt gestart. Tijdens het huisverbod mag de dader 10 dagen lang niet in de woning komen en geen contact hebben met de bewoners van het huis. Het verbod kan worden verlengd tot 28 dagen. Onder huiselijk geweld valt: lichamelijk geweld kindermishandeling seksueel misbruik verwaarlozing bedreiging stalking eerwraak Als u slachtoffer bent van geweld door een (ex-)partner, gezinslid, familielid of huisvriend, meld dit dan zo snel mogelijk bij de politie.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties