Resultaten

151 - 154 van de 154 Resultaten
Toon producten van Kerkrade
 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.  U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket.  In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een extra uitkering waarmee u bijzondere of hoge kosten kunt betalen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijzondere bijstand. Zo moet u bijvoorbeeld in Kerkrade wonen. Ook aan uw kosten worden eisen gesteld: ze moeten bijvoorbeeld wel noodzakelijk zijn en niet door een andere regeling worden vergoed. Bovendien mag uw netto inkomen niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente Kerkrade, zie 'Direct Regelen'. Wat is 110% van de bijstandsnorm? Onderstaande (netto) bedragen zijn 110% van de bijstandsnorm van 1 januari 2020 Leefvorm maximaal maandinkomen met vakantiegeld U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd   € 1.157,55 U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd   € 1.157,55 U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd   € 1.653,64 U bent alleenstaand en gepensioneerd   € 1.293,88 U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd   € 1.753,86

 • Planschade

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Als een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming krijgt, kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan (vermogens)schade opleveren voor de omliggende huizen. Andere voorbeelden: een mooi weiland voor uw huis moet plaats maken voor een snelweg. Hierdoor daalt de waarde van uw huis. uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg. Hierdoor loopt u inkomsten mis. Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade. Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming. Ook voor landelijke projecten (rijksprojecten) bestaat een tegemoetkoming. Dit soort projecten van landelijk belang zijn projecten die veelal op het grondgebied van meerdere gemeenten en provincies spelen. Bijvoorbeeld een nieuwe snelweg. U krijgt geen tegemoetkoming als de schade al op een andere manier is gecompenseerd. Schade die binnen het normale maatschappelijke risico valt, blijft voor rekening van de aanvrager.

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. U kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als: uw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en; u hebt geen ander document om uw juiste gegevens aan te tonen. Verschil verklaring onder ede en belofte De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties