Resultaten

171 - 176 van de 176 Resultaten
Toon producten van Weesp
 • Bijzondere bijstand

  bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten; dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten; het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering); indien u om medische redenen extra kosten heeft, zoals extra slijtage kleding kosten, energie kosten, bewassing etc., kunt u hier ook bijzondere bijstand voor aanvragen. De gemeente zal met betrekking tot deze kosten medisch advies inwinnen. Na dit advies wordt beoordeeld welk bedrag u per maand gaat ontvangen; bijzondere bijstand vraagt u aan bij Werk, Participatie & Inkomen Amsterdam.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen; u moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels; het gebruik van een GPK geeft in Nederland nooit vrijstelling van betaling van parkeergelden. Er zijn drie soorten kaarten: bestuurderskaart: als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen; passagierskaart: als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur; instellingenkaart: als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen voor het vervoer van bewoners. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit. Via de knop 'Formulieren' kunt u de aanvraag online opsturen. Met of zonder DigiD.

 • Identiteitskaart

  Het is momenteel erg druk aan de telefoon bij de gemeente De wachttijd kan oplopen tot een kwartier. Probeer zoveel mogelijk online te regelen. Of bel dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Dan is het minder druk. Met een Nederlandse identiteitskaart kunt u zich identificeren (ID-kaart) en reizen. Een Nederlandse identiteitskaart is geldig in bijna heel Europa. Een uitgebreide lijst van landen vindt u op rijksoverheid.nl. Reist u ook buiten Europa, kijk dan bij Paspoort aanvragen. Als u een stadspas met een groene stip heeft , dan kunt u gratis een identiteitskaart aanvragen. Vanaf 4 januari 2021 krijgt de identiteitskaart krijgt een inlogfunctie voor DigiD. Afspraak maken

 • Geregistreerd partnerschap

  als u uw relatie met uw partner officieel wilt regelen, heeft u hiervoor 2 mogelijkheden: een geregistreerd partnerschap aangaan of in het huwelijk treden; het geregistreerd partnerschap en huwelijk zijn gelijkwaardig, de gevolgen zijn vrijwel gelijk; u doet eerst een melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap. Dat kan in de gemeente waar u het geregistreerd partnerschap aangaat; u kunt deze melding online doen (beide inloggen met DigiD) of u kunt een afspraak maken om samen persoonlijk langs te gaan bij de gemeente; u kunt kiezen uit 3 verschillende ceremonies; klassieke ceremonie. Deze ceremonie vindt plaats in de Raadzaal, een andere locatie (bijvoorbeeld een kerk) of eigen locatie; U heeft ook de mogelijkheid te kiezen voor een (trouw)ambtenaar van de gemeente of voor een eigen ambtenaar; korte zakelijke ceremonie. Deze ceremonie vindt plaats in de B&W kamer. Het betreft een ceremonie voor maximaal een half uur en met een maximum van 10 personen (inclusief bruidspaar). Deze ceremonie is alleen op donderdagochtend om 11.00 en 11.30 uur; gratis ceremonie. Deze ceremonie vindt plaats in spreekkamer 8 van het stadskantoor. Het betreft een ceremonie voor maximaal 15 minuten met een maximum van 6 personen (inclusief bruidspaar). Deze ceremonie is alleen op maandag- en woensdagochtend om 09.00 uur. Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Gasten bij uw geregistreerd partnerschap en de coronamaatregelen (14-10-20) Ceremonie op trouwlocatie in de stad: Voor ceremonies op een andere locatie in de stad geldt dat de locatie zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de landelijke coronamaatregelen. Er mogen maximaal 30 personen (binnen) of 40 personen (buiten) bij de ceremonie aanwezig zijn. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel. Zij moeten 1,5 meter afstand kunnen houden. Neem contact op met de locatie om te bespreken hoeveel gasten u kunt meenemen. Raadzaal: Geregistreerd partnerschap bij een Stadsloket (dus ook Weesp): er mogen 12 gasten bij de ceremonie aanwezig zijn. Uw getuigen en fotograaf horen bij deze 12 gasten. Gratis Geregistreerd partnerschap bij een Stadsloket (dus ook Weesp): alleen uw getuigen mogen bij de ceremonie aanwezig zijn. U kunt geen andere gasten meenemen en ook geen fotograaf. Eenvoudige Geregistreerd partnerschap bij een Stadsloket (dus ook Weesp): er mogen 12 gasten bij de ceremonie aanwezig zijn. Uw getuigen en fotograaf horen bij deze 12 gasten. Online aanvragen  Afspraak maken

 • Trouwen

  het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen; u doet eerst een melding van voorgenomen huwelijk. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'. Dat kan in de gemeente waar u gaat trouwen; u kunt deze melding online doen (beide inloggen met DigiD) of u kunt een afspraak maken om samen persoonlijk langs te gaan bij de gemeente; u kunt kiezen uit 3 verschillende ceremonies; klassieke ceremonie. Deze ceremonie vindt plaats in de Raadzaal, een externe locatie(bijvoorbeeld een kerk) of eigen locatie; U heeft ook de mogelijkheid te kiezen voor een (trouw)ambtenaar van de gemeente of voor een eigen ambtenaar; korte zakelijke ceremonie. Deze ceremonie vindt plaats in de B&W kamer. Het betreft een ceremonie voor maximaal een half uur en met een maximum van 10 personen (inclusief bruidspaar). Deze ceremonie is alleen op donderdagochtend om 11.00 en 11.30 uur; kosteloze ceremonie. Deze ceremonie vindt plaats in spreekkamer 8 van het stadskantoor. Het betreft een ceremonie voor maximaal 15 minuten met een maximum van 6 personen (inclusief bruidspaar). Deze ceremonie is alleen op maandag- en woensdagochtend om 9.00 uur.  trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd; als u ook in de kerk gaat trouwen, mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten. Gasten bij uw huwelijk en de coronamaatregelen (14-10-20) Ceremonie op trouwlocatie in de stad: Voor ceremonies op een andere locatie in de stad geldt dat de locatie zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de landelijke coronamaatregelen. Er mogen maximaal 30 personen (binnen) of 40 personen (buiten) bij de ceremonie aanwezig zijn. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel. Zij moeten 1,5 meter afstand kunnen houden. Neem contact op met de locatie om te bespreken hoeveel gasten u kunt meenemen. Raadzaal huwelijk bij een Stadsloket (dus ook Weesp): er mogen 12 gasten bij de ceremonie aanwezig zijn. Uw getuigen en fotograaf horen bij deze 12 gasten. Gratis huwelijk bij een Stadsloket (dus ook Weesp): alleen uw getuigen mogen bij de ceremonie aanwezig zijn. U kunt geen andere gasten meenemen en ook geen fotograaf. Eenvoudige huwelijk bij een Stadsloket (dus ook Weesp): er mogen 12 gasten bij de ceremonie aanwezig zijn. Uw getuigen en fotograaf horen bij deze 12 gasten. Online aanvragen  Afspraak maken

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  in de Basisregistratie personen (BRP) van Weesp zijn persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Weesp opgenomen. Het gaat hier niet alleen om adresgegevens maar ook gegevens over ouders, nationaliteit of een eventueel huwelijk; de gemeente is verplicht om aan politie, justitie en de Belastingdienst uw persoonsgegevens te verstrekken. Ook andere overheidsinstellingen of maatschappelijke instellingen met een wettelijke taak (zoals pensioenfondsen), kunnen om uw persoonsgegevens vragen. De gemeente is dan verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven; de gemeente geeft geen gegevens aan: particulieren (zonder uw toestemming); commerciële instellingen. in enkele gevallen kunnen ook anderen de gemeente vragen om gegevens uit de basisadministratie te verstrekken die op u betrekking hebben. Voor deze verstrekking kunt u verzoeken  om geheimhouding van uw gegevens.Het gaat dan om het verstrekken van gegevens aan: zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat); zogenoemde vrije derden (particulieren en niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen). een verzoek om geheimhouding of het laten vervallen van geheimhouding kunt u eenvoudig online indienen met behulp van het formulier 'geheimhouding persoonsgegevens regelen' of persoonlijk aan de balie, neem uw geldig legitimatiebewijs mee. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar. Binnen 4 weken nadat wij uw aanvraag voor geheimhouding hebben ontvangen, zullen wij dit schriftelijk bevestigen. Geheimhouding is een recht van de burger. De gemeente zal daarom altijd aan uw verzoek voldoen. Let op: deze aanvraag geldt alleen voor uw huidige woongemeente. Het kan voorkomen dat derden in uw vorige woongemeente navraag doen over uw persoonsgegevens. Om te voorkomen dat die gemeente wel uw gegevens verstrekt, kunt u ook daar afzonderlijk een verzoek om geheimhouding indienen. Wat zijn de gevolgen van de aanvraag geheimhouding? Heeft u om geheimhouding van uw persoonsgegevens gevraagd, dan maakt de gemeente een aantekening bij uw persoonsgegevens in de basisregistratie. Dit heet 'indicatie geheimhouding'. Als u om geheimhouding van uw persoonsgegevens verzoekt, dan betekent dit absolute geheimhouding. Als de gemeente een verzoek om verstrekking van uw gegevens ontvangt van een verplichte derde, dan maakt de privacy-beheerder namens het college van burgemeester en wethouders een afweging tussen uw belang en het algemene belang van de aanvrager. Voordat er een besluit wordt genomen om uw gegevens te verstrekken: krijgt u een brief over het verzoek van de verplichte derde; kunt u een bezwaarschrift indienen binnen 4 weken na dagtekening van de brief; u kunt geen geheimhouding vragen voor verstrekkingen aan overheidsinstellingen en bepaalde maatschappelijke instellingen. De gemeente is verplicht om uw gegevens aan deze instellingen te verstrekken en hoeft u hierover niet op de hoogte te stellen. Beëindigen geheimhouding: Persoonlijk aan de balie. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Online aanvragen

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties