Resultaten

181 - 190 van de 199 Resultaten
Toon producten van Apeldoorn
 • Emigratie-aangifte (Vertrek naar het buitenland)

  Als u emigreert of in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat dan moet u zich laten uitschrijven bij uw gemeente. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moet u zich persoonlijk melden bij de gemeente.

 • Parkeren voor bezoekers, in een parkeervergunninggebied

  In de binnenstad en in een aantal wijken in Apeldoorn mag u op bepaalde plaatsen en tijden alleen met een parkeervergunning parkeren. Woont u in een gebied met betaald parkeren of parkeervergunningen en ontvangt u bezoek? Vraag dan de bezoekersregeling aan. Daarmee kunt u uw bezoek makkelijk (online) aan- en afmelden.

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een basisregistratie, waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen zijn verzameld. De gegevens in de BAG zijn openbaar en te benaderen via een website (zie Melden). Ook elektriciteitshuisjes, vakantiewoningen en bovenwoningen staan in de BAG. De gegevens moeten kloppen want onze hulpdiensten maken gebruik van de BAG.

 • Attestatie de vita

  Een Attestatie de vita toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. De attestatie de vita is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland heeft u een Bewijs van in leven zijn nodig.

 • Venten

  Venten houdt in dat ondernemers van deur tot deur goederen of diensten te koop aanbieden voor commerciële doeleinden. De opbrengst is dus voor degene die vent. Let op: op dit moment is venten vanwege corona niet toegestaan. Bij venten is anderhalve meter afstand houden moeilijk, en het belemmert de doorstroom. Venten vormt hierdoor een gevaar voor de volksgezondheid. Op basis van artikel 5.15 van de APV is het verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de verkeersveiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een document waarmee het Ministerie van Justitie en Veiligheid verklaart dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd. U hebt een VOG nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Ook voor een lidmaatschap bij een schietvereniging, het starten van een eigen zaak of de adoptie van een kind, kunt u een VOG nodig hebben.

 • Omgevingsvergunning aanleggen werken

  Het aanleggen van een werk, zijnde geen bouwwerk, is van toepassing als u bijvoorbeeld gronden wilt afgraven, ophogen of egaliseren. Soms heeft u hiervoor een vergunning nodig. Voor vragen en advies over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan zowel aan de balie als telefonisch. Maak zowel voor een bezoek, als het opvragen van informatie per telefoon, een afspraak via de knop 'Afspraak maken'.

 • Handelarenregister tweedehands goederen

  Iedere ondernemer met een vestiging in Apeldoorn die goederen inruilt, inkoopt of inneemt van particulieren is verplicht zich bij de gemeente te registreren als handelaar in tweedehands goederen. Ook bent u verplicht juist en volledig een in- en verkoopregister van inkomende en uitgaande goederen bij te houden via een beveiligde website. Het registratiesysteem vergelijkt uw invoer direct met informatie van de politie over gestolen goederen. Als u iets registreert dat gestolen blijkt te zijn, krijgt de politie hiervan bericht. De snelheid van uitwisseling van gegevens vergroot de pakkans.

 • Terrasvergunning

  U hebt een terrasvergunning nodig wanneer u een terras wilt plaatsen bij uw bedrijf. Óók als het terras op uw eigen terrein komt. U hebt in principe géén terrasvergunning nodig als u een terras buiten de bebouwde kom of bij een paracommerciële instelling, zoals een sportvereniging of verzorgingstehuis, wilt plaatsen.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Voor de aangifte van een gevonden of een verloren voorwerp kunt u terecht bij de gemeente Apeldoorn. Aangifte doen kan op 2 manieren. Dit kan via de website www.verlorenofgevonden.nl of door het voorwerp in te leveren of op te halen bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties