Resultaten

181 - 188 van de 188 Resultaten
Toon producten van Wormerland
 • Toezicht en handhaving kinderopvang

  De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Regio Zaanstreek-Waterland) voert regelmatig inspecties uit. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht. GGD Zaanstreek-Waterland bezoekt elk jaar kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. De inspecteur bekijkt de dagelijkse praktijk en controleert de kwaliteit van de opvang. Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.   Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? De gemeente kan dan direct maatregelen eisen. Gebeurt er niets? De gemeente kan dan bestuursdwang toepassen en zelfs verbieden dat de organisatie doorgaat met de kinderopvang.

 • Kan de gemeente mij helpen aan werk als ik een arbeidsbeperking heb?

  Als u een arbeidsbeperking heeft, kunt u ondersteuning krijgen bij het zoeken naar werk en op de werkplek zelf. Dit valt onder de Participatiewet. De gemeente kan u helpen met allerlei voorzieningen om u extra ondersteuning te geven om werk te vinden of om uw huidige werk te behouden. Dit doen wij in samenwerking met het UWV. Bent u opgenomen in het doelgroepregister of u denkt dat u behoort tot de doelgroepen van het doelgroepregister en u heeft hulp nodig bij het vinden van (vrijwilligers-) werk? Dan kunt u contact opnemen met onze werkmakelaars. Volgt u een opleiding in het speciaal onderwijs en komt u binnenkort van school? Dan kunt u terecht bij onze werkmakelaars voor extra hulp bij het vinden van (vrijwilligers-) werk. Heeft u werk en een arbeidsbeperking? Dan kan uw werkgever misschien een voorziening van de gemeente krijgen om uw werk te behouden. Dit kan als uw arbeidsbeperking voor uw dienstverband al bekend was en u door uw arbeidsbeperking niet het minimumloon kan verdienen. Onze werkmakelaar kan u en uw werkgever meer over de mogelijkheden vertellen. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt u terecht bij uw consulent van Maatschappelijke Participatie. Uw consulent werkt samen met onze werkmakelaars om uw kansen op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te vergroten.  Heeft u een UWV-uitkering, bijvoorbeeld Wajong? Dan kunt u terecht bij het UWV voor begeleiding.

 • Sportakkoord Wormerland

  Het Sportakkoord bevat plannen om meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen en om de kracht van sport beter te benutten voor maatschappelijke doeleinden. Vele sportaanbieders en maatschappelijke partners uit Wormerland hebben hun expertise en enthousiasme in het akkoord gestoken.  In het Sportakkoord staan verschillende actiethema’s beschreven waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden. 1. Versterking en vitalisering van sportaanbieders . Denk hierbij aan samenwerking en kennisdeling door het organiseren van zogenaamde ‘Sportkenniscafés’.  2. Sport voor specifieke doelgroepen . Er wordt een Beweegmarkt voor ouderen georganiseerd, waarbij zij een fitheidstest kunnen doen en advies krijgen over een passende sport of manier van bewegen. Er komt sportaanbod voor kinderen met een rugzakje. De training ‘Lekker in je life’ start, voor jongeren met overgewicht. 3. Van jongs af aan vaardig in bewegen in een gezonde omgeving . Er komen Beweegroutes in Wormerland waarbij kinderen uitgedaagd worden tot bewegen. De routes starten en eindigen bij scholen, zodat ze ook als dagelijkse looproute gebruikt kunnen worden. Daarnaast worden professionals en vrijwilligers van sport, onderwijs en zorg met elkaar in contact gebracht om samen bij te dragen aan de motorische ontwikkeling en beweeggedrag van jonge kinderen.  Tijdens het maken van het sportakkoord bleken meerdere betrokken partijen behoefte te hebben aan betere afstemming in de gehele keten. In eerste instantie over sport en bewegen, maar ook als ketenonderdeel binnen andere thema’s, zoals eenzaamheid en gezondheid. Daarom staat ook dit de komende periode op de agenda. Bekijk het complete akkoord of kies voor de samenvatting:

 • Enquête SWG en Contactcommissie Wijdewormer

  Wat is de behoefte van inwoners van Wijdewormer als het gaat om het Dorpshuis en de besteding van het wijkbudget. Dat is wat Stichting Wijdewormer Gemeenschap (SWG) en de Contactcommissie graag willen weten. De SWG krijgt regelmatig opmerkingen over de toegankelijkheid van het Dorpshuis. Bij de Contactcommissie gaat het roer om. Zij willen samen met inwoners plannen maken voor korte en langere termijn. Daarom wordt nu gezamenlijk een enquête uitgezet. Alle inwoners van Wijdewormer worden uitgenodigd om de enquête tussen 1 juni en 1 juli via www.bitly.com/enquete-wijdewormer in te vullen. Het is ook mogelijk om de vragenlijst voor derden in te vullen. Bijvoorbeeld namens een vereniging of kind.

 • Gemeentenieuws Wormerland

  Vanaf week 29 2020 wordt het gemeentenieuws van Wormerland niet meer huis-aan-huis wordt bezorgd op een gemeentepagina in het Zaans Stadsblad en publiceert de gemeente Wormerland haar officiële kennisgevingen digitaal op overheid.nl. Dit betekent dat naast alle verordeningen nu ook alle officiële kennisgevingen terug te vinden zijn op overheid.nl. De publicatie op overheid.nl is de rechtsgeldige publicatie en daarmee leidend. Als extra service nemen we een overzicht van de digitale publicaties op in onze digitale nieuwsbrief: Wormerland Nieuws. In deze nieuwsbrief vindt u de gemeentelijke nieuwsberichten en bekendmakingen, zoals u die tot nu toe kon lezen op de gemeentepagina in de weekkrant. Wilt u op de hoogte blijven van het gemeentenieuws? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via onderstaande link. */ Let op, het kan zijn dat de nieuwsbrief in uw spambox terechtkomt. Dat kunt u oplossen door het te markeren als geen spam, dan komt de volgende nieuwsbrief gewoon in uw inbox.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning aan inwoners. Dit is in de Wet maatschappelijke ondersteuning vastgelegd (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat u als inwoner zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en andere mensen ontmoet. Bij ondersteuningsvragen kunt u misschien zelf al tot een goede oplossing komen of is hulp van mensen uit uw directe omgeving mogelijk. Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan kunt u een Wmo melding bij de gemeente indienen. Er wordt dan samen met u gekeken op welke ondersteuning u kunt rekenen.

 • Erkenning kind

  Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op zich neemt als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap met de moeder heeft. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Een erkenner moet minimaal 16 jaar oud zijn. Een kind kan alleen erkend worden als het kind in leven is. Een kind kan maar twee juridische ouders hebben. U kunt daarom alleen een kind erkennen dat nog niet twee juridische ouders heeft. Een gehuwde erkenner kan voortaan het kind erkennen van een andere persoon dan zijn (of haar) echtgenote, zonder dat een rechter eerst vaststelt dat tussen hem en het kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. Dit geldt uiteraard ook voor mannen en vrouwen die buiten hun geregistreerde partnerschap een kind willen erkennen. Personen die onder curatele staan hebben toestemming van de kantonrechter nodig wanneer zij een kind willen erkennen. Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan is erkenning niet mogelijk. U kunt op 3 momenten een kind erkennen: voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte en na de geboorteaangifte. Een kind erkennen kan in elke gemeente ongeacht waar het kind is geboren of waar het woont.

 • Zwemlessen in buitenzwembad Het Zwet

  Elk jaar kunnen kinderen van 6 tot 14 jaar gratis hun zwemdiploma A halen bij het buitenbad ’t Zwet. Inschrijving voor de zwemlessen 2020 is uitgesteld vanwege het coronavirus. Zodra inschrijving mogelijk is, kunt u dat op deze webpagina teruglezen. Hou daarom deze website en de gemeentepagina in de gaten voor meer informatie. De gemeente vindt het belangrijk dat ieder kind de basisschool verlaat met een zwemdiploma op zak. Zeker in een waterrijke gemeente zoals Wormerland staat veiligheid in en op het water voorop. Om te voorkomen dat kinderen geen zwemdiploma halen omdat er thuis onvoldoende financiële middelen zijn, biedt de gemeente zwemlessen aan en 50% korting op de aankoop van een seizoenkaart bij buitenzwembad ‘Het Zwet’. Met deze seizoenkaart krijgen de kinderen 3 keer per week zwemlessen in de periode van mei tot en met september. De gemeente en het zwembad willen hiermee ouders en kinderen helpen om het zwemdiploma te halen. Aanvragen Alle aanvragen voor de voorverkoop moeten worden ingevuld en binnen zijn voor 9 april 2020. U kunt alleen digitaal uw aanvraag indienen. Dit kan via formulier - aanvraag zwemles. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. De ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor de 50% korting krijgen voor 15 april antwoord of hun kind met korting kan gaan zwemmen. Als u in aanmerking komt krijgt u een bevestigingsbrief waarmee de seizoenkaart kan worden opgehaald bij buitenbad ‘Het Zwet’, vanaf maandag 20 t/m 27 april tijdens openingstijden. U krijgt aan de kassa 50% korting. Dit komt neer op een bedrag rond de €45 Het zwembad is geopend op maandag t/m vrijdag van 12.00 uur – 16.00 uur, zaterdag en zondag van 09.00 uur- 12.00 uur. Voor wie? Ouders kunnen zwemlessen aanvragen voor hun kind als het kind: In de gemeente Wormerland woont Tussen 6 jaar en 14 jaar oud is (peildatum 1 januari 2020); Nog geen zwemdiploma A heeft; Inkomen van de ouder/verzorger lager of gelijk is aan: Alleenstaande ouder is dat €1.199,64 netto per maand; Echtpaar/ samenwonenden is dat €1.713,77 netto per maand. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar voor de zwemlessen met korting. De gemeente streeft ernaar kinderen voor hun 12e jaar het zwemdiploma te laten halen. Daarom krijgen kinderen uit het basisonderwijs voorrang op kinderen uit het voortgezet onderwijs. Let op: als u uw kind inschrijft is uw kind verplicht om 3 per keer week deel te nemen aan de zwemlessen. Is uw kind gedurende 18 weken minder dan 3 keer per week aanwezig, dan kan uw kind worden uitgesloten van verdere deelname aan de zwemlessen of zwemdiploma. Heeft u nog vragen? Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het team Maatschappelijke Participatie, dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.30 - tot 11.30 uur, telefoonnummer 075 - 651 21 00.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties