Resultaten

11 - 20 van de 291 Resultaten
Toon producten van Borger-Odoorn
 • Afvalstoffenheffing betalen

  Voor de inzameling en verwerking van afval betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente. U ontvangt hiervoor elk kwartaal een aanslag. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing.Voor de inzameling van het huisvuil maakt de gemeente gebruik van een weegsysteem, het Diftarsysteem. Diftar staat voor gedifferentieerde (verschillende) tarieven.Dit betekent dat de heffing bestaat uit een vast deel (vastrecht) en een variabel deel waarop u zelf invloed heeft. Het vastrechtdeel bestaat uit kosten die de gemeente altijd moet maken, ongeacht het aantal kilogrammen afval dat wordt ingezameld. Deze kosten worden verdeeld over alle huishoudens in de gemeente. Voor dit deel van de afvalstoffenheffing maakt het niet uit of u ook echt containers aan de weg zet.Het variabele deel van het tarief vormt het hart van het Diftarsysteem. Dit deel bestaat vooral uit de verwerkingskosten. Hierop heeft u zelf invloed door het afval zoveel mogelijk te scheiden. Het variabele gedeelte is namelijk afhankelijk van het aangeboden afval, dat tijdens het legen van de container wordt gewogen.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie.Gaat u:bouwen, verbouwen of slopen?een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker?een gebouw op een andere manier gebruiken?Dan moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Voor het bouwen of verbouwen zelf heeft u vaak ook andere omgevingsvergunningen nodig.Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt onder andere voor:een afwijking die staat beschreven in het bestemmingsplaneen tijdelijke afwijking van maximaal 10 jaarDe uitgebreide procedure geldt voor een buitenplanse afwijking. Dat is een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht.Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

 • Alarm bij gevaar

  Wanneer er gevaar dreigt worden de inwoners van de gemeente gealarmeerd. Afhankelijk van de aard en de omvang van het gevaar wordt u gealarmeerd door geluidswagens van de brandweer of de politie. Ook kunt u gealarmeerd worden door sirenes.GeluidswagensVia geluidswagens zal de politie of de brandweer u aanwijzingen geven over wat er aan de hand is en wat u moet doen. Volg de aanwijzingen van de brandweer en de politie op!SirenesVia sirenes wordt u gealamereerd dat er gevaar dreigt. Ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen of laat anderen bij u binnen. Sluit deuren en ramen en zet de automatische luchtverversing uit als u die heeft. Zet de radio of de tv aan of kijk op de website www.crisis.nl. Zo hoort u wat er aan de hand is en wat u moet doen. Wacht daarop. Blijf binnen!Testen sirenesDe sirenes worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. U hoeft dan niets te doen.

 • Alarminstallatie plaatsen

  Als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren, moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Het alarmsysteem moet voldoen aan de voorwaarden die staan in de vergunning. Doe de vergunningcheck via Omgevingsloket online.

 • Alcohol schenken en verkopen

  U heeft als ondernemer een drank- en horecavergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafésvoor slijterijenvoor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantinesMisschien moet u ook andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:Voor een horecabedrijf of paracommerciële instelling heeft u ook een exploitatievergunning nodig.Er kunnen meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn.U heeft een terras bij uw horecabedrijf.U wilt een gokautomaat plaatsen.De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een drank- en horecavergunning aanvraagt.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koninginnedag, een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om buiten uw horecabedrijf alcohol te verkopen.U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal twaalf dagen.

 • Alcohol verkopen in supermarkten

  Supermarkten mogen bier, wijn en andere zwak-alcoholhoudende dranken verkopen. Dit geldt ook voor andere bedrijven zoals warenhuizen, snackbars en bezorgingsdiensten (detailhandelaren). U heeft hier geen vergunning voor nodig.U mag geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verkopen. Jongeren onder de 18 jaar zijn zelf ook strafbaar als ze alcohol kopen.

 • Alcoholhoudende drank schenken tijdens bijeenkomsten

  Para-commerciële instellingen mogen een maximum aantal bijeenkomsten per jaar organiseren die niet gerelateerd zijn aan de doelstelling van de (sport)vereniging of dorpshuis, waarop alcohol geschonken mag worden. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie met de commerciële horeca binnen de gemeente.Instellingen van sociaal-culturele aard zoals dorpshuizen mogen alcohol schenken op 12 bijeenkomsten per jaar van persoonlijke aard en/of gericht op derden. Instellingen van sportieve aard, zoals sportverenigingen, en overige instellingen, zoals een soos in de kerk, mogen alcohol schenken op 4 bijeenkomsten per jaar. Onder deze bijeenkomsten vallen feestjes, partijen, bruiloften, verjaardagen en jubilea voor zowel leden als niet-leden.Bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de doelstelling van de vereniging hoeft u niet te melden. Een voorbeeld hiervan is het afscheid van de voorzitter van een vereniging. Tijdens deze bijeenkomsten mag alcohol worden geschonken zonder dat dit gemeld hoeft te worden.Voor meer informatie zie de folder onder tabblad formulieren.

 • Alcoholvrije dranken schenken

  Als u in uw horecabedrijf alleen alcoholvrije dranken verkoopt, heeft u soms een drank- en horecaverlof nodig. Ook verenigingen en stichtingen hebben dit verlof nodig. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een kerkelijke vereniging. U vraagt dit verlof aan voor de start van een horecabedrijf. Of bij een wijziging van uw bedrijf.Vaak moeten horecabedrijven daarnaast nog andere vergunningen aanvragen, zoals een exploitatievergunning. Heeft u een drank- en horecavergunning? Dan hoeft u geen verlof alcoholvrije dranken aan te vragen.De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een drank- en horecaverlof aanvraagt.

 • Andere achternaam gebruiken

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Uw achternaam is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam wordt ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam genoemd. Bij vrouwen heet deze naam ook wel de meisjesnaam. Deze naam verandert niet als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.Wilt u dat de gemeente en andere (overheids)organisaties u aanspreken met een andere achternaam? Dan kunt u dit aangeven bij de gemeente. Dit doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik.De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs).Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. Dan kunt u kiezen uit 4 namen waarmee u wordt aangeschreven:J. JansenJ. de WitJ. de Wit-JansenJ. Jansen-de Wit

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties