Resultaten

11 - 20 van de 77 Resultaten
Toon producten van Hattem
 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. U hebt namelijk eerst toestemming nodig voordat u asbest mag verwijderen. Let op: asbestdaken zijn vanaf 31 december 2024 verboden. Direct naar www.omgevingsloket.nl

 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit

  Soms wilt u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist, of wanneer u gaat trouwen. U hebt dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, hebt u dit bewijs soms ook nodig. U vraagt het bewijs aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel persoonsgegevens (uittreksel uit de basisregistratie personen).

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar ook nabestaanden kunnen aangifte van overlijden doen. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Aangifte door uitvaartondernemer Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. Bent u nog niet bekend als uitvaartondernemer in de gemeente Hattem, neem dan contact op met afdeling Burgerzaken via burgerzaken@hattem.nl. Overlijdensaangifte (met eHerkenning)

 • Milieumelding doen

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. Op de website Activiteitenbesluit Internet Module controleert u of u een melding moet doen. Het kan ook zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt.

 • Monument aanwijzen

  Wilt u een gebouw of terrein laten aanwijzen tot gemeentelijk monument? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente. De gemeente kijkt of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. Bijvoorbeeld door de schoonheid van het gebouw of terrein, of door de wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde. Plaatst de gemeente het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst, dan gelden er strengere regels. U kunt een monument bijvoorbeeld alleen verbouwen of slopen, als u hiervoor een omgevingsvergunning hebt gekregen. Afspraak maken

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de registers van de burgerlijke stand. Wilt u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk bewijzen? Dan hebt u een uittreksel of afschrift nodig van de akte van de burgerlijke stand. Hiervoor moet u naar de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie. Een uittreksel of afschrift burgerlijke stand kost € 14,00. Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen: Geboorteakte Huwelijksakte Akte van partnerschapsregistratie Echtscheidingsakte Overlijdensakte

 • Verhuizing naar buitenland doorgeven

  Gaat u verhuizen naar het buitenland? Meld dit dan uiterlijk 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland verhuist. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

 • Ontheffing winkelopenstelling

  Winkels moeten op bepaalde tijden gesloten zijn. De Winkeltijdenwet en de verordening winkeltijdenwet bepalen dat een winkel tussen 22.00 uur en 06.00 uur gesloten is. Een ontheffing winkelopenstelling geeft toestemming een winkel te openen buiten de vastgestelde openingstijden. In de gemeente Hattem mogen winkels op bepaalde feestdagen open zijn. Dat geldt niet voor zondagen, en ook niet voor Eerste Kerstdag. Daarnaast mag de gemeente een bepaalde winkel in bijzondere gevallen toestemming geven open te zijn buiten de normale openingstijden.

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam wijzigen? Dit kunt u aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gebruik hiervoor het speciale aanvraagformulier. Keurt het ministerie uw aanvraag goed? Dan komt uw nieuwe naam in de basisregistratie personen (BRP) te staan. Daarnaast komt uw nieuwe naam ook op uw geboorteakte te staan. Wilt u de achternaam van uw kinderen veranderen? Degene van wie de naam is, moet dan een aantal jaren voor het kind gezorgd hebben. Namelijk: Drie jaar voor kinderen vanaf 12 jaar Vijf jaar voor kinderen tot 12 jaar

 • Subsidie aanvragen

  De gemeente draagt soms financieel bij aan vrijwilligers- en professionele organisaties voor de uitvoering van haar beleid. In de 'Algemene subsidieverordening gemeente Hattem 2014' staan regels hiervoor. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks een subsidieregeling vast. In deze subsidieregeling staan de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie. Wilt u subsidie aanvragen? Dan kunt u in de periode van 1 april tot 1 juni een aanvraagformulier indienen. Algemene subsidieverordening gemeente Hattem 2014 Subsidieregeling gemeente Hattem

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties