Resultaten 11 - 20 van 67 resultaten

 • Mobiele puinbreker

  Wanneer u een mobiele puinbreker wilt gebruiken op een bouw- of slooplocatie, dan moet u dit melden.

 • Overloopvergunning

  Als u net buiten een van de betaalde gebieden woont, kunt u een overloopvergunning aanvragen. Met de overloopvergunning mag u op loopafstand van uw woning binnen het betaald gebied parkeren.

 • Flyeren

  Onder flyeren wordt verstaan: overhandigen van folders, affiches, gedrukt materiaal (denk aan kranten en tijdschriften), afbeeldingen, enzovoort.

 • Parkeervergunning bewoners

  Heeft u een parkeervergunning nodig? Dan kunt u deze online aanvragen.

 • Exploitatievergunning

  Een exploitatievergunning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een exploitatievergunning moet altijd opnieuw worden aangevraagd bij een overname of bij het starten van een nieuw horecabedrijf.

 • Afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand

  Heeft u een afschrift (kopie van de akte) of een uittreksel (samenvatting) Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden) heeft plaatsgevonden.

 • Tijdelijk gebruik openbare grond

  Wilt u tijdelijk iets plaatsen op de weg? Bijvoorbeeld een container, mobiel toilet, bouwmaterialen, steiger, hek of schaftkeet. Melden of vergunning Vergunning / melden tijdelijk plaatsen voorwerp(en) (DigiD)  Vergunning / melden tijdelijk plaatsen voorwerp(en) (e-Herkenning) Melden: kleiner dan 6m2, korter dan 31 dagen Vergunning: meer dan 6m2 of langer dan 31 dagen Voor het gebruik van bijvoorbeeld een hoogwerker, verhuiswagen of ander groot voertuig (langer dan 6 meter, zoals bijvoorbeeld een verhuiswagen) heeft u een ontheffing nodig. U kunt hier een ontheffing aanvragen.  

 • Vreemdelingenpaspoort

  Afspraak maken Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u: kunt bewijzen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen. een geldige verblijfsvergunning heeft. bent ingeschreven bij een gemeente. een duidelijke identiteit en nationaliteit heeft. Heeft u een vluchtelingenstatus? Dan vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan.

 • Wijzigen Leidinggevende

  Wilt u een nieuwe leidinggevende toevoegen op uw horecavergunning(en) of slijtersvergunning? U kunt de wijziging in het leidinggevende bestand via deze melding doorgeven, na het doen van deze melding krijgt u van ons een ontvangstbevestiging en kan de aangemelde leidinggevende direct aan de slag. Na toetsing aan de van toepassing zijnde regels uit de Horecaverordening Hilversum 2017, Drank- en Horecawet en de Wet Bibob krijgt u van ons een aangepast aanhangsel van uw vergunning(en) toegestuurd.

 • Openingstijden winkel

  Op zondag en op feestdagen mogen winkels open zijn van 12.00 tot 20.00 uur. Maandag tot en met vrijdag  van 6:00 in de ochtend tot  22.:00 uur in de avond (Winkeltijdenwet) Buiten deze tijden open zijn? Vraag een ontheffing aan.   winkeltijdenverordening 2018