Resultaten

11 - 20 van de 190 Resultaten
Toon producten van Kaag en Braassem
 • Kinderopvangtoeslag, aanvragen

  Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt onder andere af van uw inkomen en leefsituatie en hoeveel kinderen naar de opvang gaan. Aanvraag Kinderopvangtoeslag kunt u online berekenen en aanvragen op www.toeslagen.nl. U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen bij de Belastingdienst.

 • Nee/ja- of nee/nee-sticker

  Bijzonderheden Met de nee/ja-sticker ontvangt u geen ongeadresseerde reclame zoals folders en brochures. U krijgt nog wel de huis-aan-huisbladen Met de nee/nee-sticker ontvangt u ook geen huis-aan-huisbladen. Aanvraag U haalt de sticker op bij de informatiebalie in het gemeentehuis.

 • Straatnaam, suggestie

  De gemeente zorg voor namen voor nieuwe straten en pleinen. U kunt een suggestie voor een nieuwe straatnaam doorgeven aan de gemeente. Suggestie doen Stuur uw voorstel voor de nieuwe straatnaam naar de gemeente via het contactformulier of per post: Gemeente Kaag en Braassem, Postadres 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

 • Jeugdgezondheidszorg

  De jeugdgezondheidszorg is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier werken jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die de groei en ontwikkeling van uw kind volgen. Het doel is om stoornissen te voorkomen, snel op te merken en zo nodig te behandelen. Aanvraag U en uw kind krijgen een uitnodiging om langs te komen op het consultatiebureau of op school. Bij het CJG kunt u ook terecht met al uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 23 jaar.

 • Drank- en horecaontheffing

  U wilt zwak-alcoholische drank verkopen of schenken tijdens een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een evenement. En u heeft geen bestaande horecagelegenheid, dan kunt u een tijdelijke drank- en horecaontheffing aanvragen. U kunt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen een ontheffing krijgen. U hoeft geen ontheffing aan te vragen als: u een drank- en horecavergunning heeft de tap geplaatst wordt op het terras u een festiviteit of activiteit in eigen horecagelegenheid organiseert. U een partijencateraar bent op een besloten feest op een feestlocatie waar normaal gesproken vaker dergelijke activiteiten plaatsvinden. Voorwaarden Er is sprake van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid Er mag alleen zwak alcoholische dranken worden geschonken, zoals bier en wijn De leidinggevende is minimaal 21 jaar, van onbesproken gedrag en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne Zie ook de drank- en horecaverordening. Kosten De kosten zijn € 36,60 voor in het behandeling nemen van de aanvraag. U betaalt met iDeal. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: omschrijving gelegenheid en locatie gegevens van alle leidinggevenden voor welke dagen en tijdstippen ontheffing wordt gevraagd. Stuur deze bijlage(n) mee: kopie van geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) van elke persoon die alcohol gaat schenken plattegrond van de locatie met tappunten. Ontheffing aanvragen (u logt in met eHerkenning of u vult de organisatiegegevens in)

 • Scholen en kinderopvang

  In Kaag en Braassem zijn verschillende kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen voor basisonderwijs. Ook is er een school voor voortgezet onderwijs. In de Informatiegids van de gemeente Kaag en Braassem vindt u alle scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bij u in de buurt. Scholen Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs én ze voegen zelf unieke informatie toe. Kinderopvang In het landelijk register kinderopvang (LKR) kunt u opzoeken of een kindcentrum of peuterspeelzaal erkend is. Als het erkend is, voldoet aan de landelijke inspectienormen. Dit is een voorwaarde voor bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag (belastingdienst.nl). Vestigen Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal beginnen? Dan moet u uw bedrijf laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De registratie vraagt u aan bij de GGD Hollands Midden. Dat doet u ten minste 10 weken voordat u begint. Schoolvakanties De data voor schoolvakanties (rijksoverheid.nl) worden elk jaar landelijk vastgesteld. De scholen in de gemeente Kaag en Braassem behoren tot de regio Midden. Lokaal kan hiervan worden afgeweken. Voor het exacte vakantieschema verwijzen wij u naar de betreffende school.

 • Collectieve zorgverzekering voor minima

  Heeft u een laag inkomen of weinig tot geen eigen vermogen? Dan kunt u gebruik maken Gezond Verzekerd. Dit is de collectieve zorgverzekering van de gemeente Kaag en Braassem en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Voorwaarden U kunt de collectieve zorgverzekering Gezond Verzekerd aanvragen, als: uw inkomen niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm u geen of weinig vermogen heeft. Verder geldt: Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd De zorgverzekeraar keurt uw aanvraag goed ongeacht uw gezondheid U kunt overstappen vanaf november, want dan zijn de premies voor het nieuwe jaar bekend. Bijzonderheden De gemeente betaalt mee aan de premie voor de aanvullende verzekering en u krijgt een korting op de basisverzekering. De verzekering vergoedt bepaalde zorgkosten voor 100% (tot een maximaal bedrag). U kunt daarbij denken aan vergoedingen voor brillen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo. U kunt kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen: de AV-gemeente Standaard de AV-gemeente Top (gunstig als u hoge zorgkosten heeft, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of handicap). Aanvraag U maakt telefonisch een afspraak bij het Serviceplein via 14 0172 (spreek eerst 'Alphen aan den Rijn' in). Alle zaken op gebied van werk en inkomen in de gemeente Kaag en Braassem worden namelijk uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

  U betaalt onroerende-zaakbelasting (OZB) als u een woning of bedrijf in eigendom heeft of als u een bedrijf gebruikt. De waarde van een onroerende zaak is bepalend voor de hoogte van de aanslag. Voor onroerendezaakbelasting geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag, dan kunt u bezwaar maken tegen het aanslagbiljet. Bijzonderheden Wanneer uw woning of bedrijf nog in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde vastgesteld. De waarde wordt dan bepaald naar de toestand van het pand op 1 januari van het jaar. De waarde bedraagt minimaal de waarde van de grond. U betaalt dus hierover ook OZB. Sommige onroerende zaken of onderdelen daarvan zijn uitgesloten van belastingheffing omdat de waarde is vrijgesteld. Het gaat daarbij om bijzondere objecten zoals landbouwgronden, glastuinbouwkassen, natuurterreinen of openbare wegen. Voor onroerende-zaakbelasting geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde. Kosten De gemeenteraad van Kaag en Braassem stelt de belastingtarieven vast en bepaalt welke belastingen u betaalt. Bekijk het overzicht van de geldende Belastingtarieven. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen') Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl Gebruik het contactformulier gemeentelijke belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn.

 • Aangevraagde evenementen

  In onze gemeente worden veel evenementen georganiseerd. Deze activiteiten, zoals de huttenbouw, pleinfestiviteiten, tentfeesten en verschillende activiteiten tijdens kermisweken, kunnen altijd op veel belangstelling rekenen. Aangevraagde en verleende vergunningen Een overzicht van de meest actuele aangevraagde of verleende evenementenvergunningen vindt u op www.Overheid.nl. Evenementenkalender Wilt u een evenement bezoeken in Kaag en Braassem? Op de toeristische website www.Rondomkaagenbraassem.nl staan de leukste evenementen in de evenementenkalender. Op deze website vindt u ook ook arrangementen, fietsroutes, wandelroutes en zelfs skateroutes rondom de Kagerplassen en het Braassemermeer. Evenement organiseren  Organiseert u zelf een evenement? Voor bepaalde evenementen heeft u een evenementenvergunning nodig. Kijk hiervoor bij het product Evenement organiseren, vergunning.

 • Minimaregeling, aanvragen

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente. Bijzonderheden Om u te helpen bij plotselinge extra kosten in uw huishouden, is er de regeling duurzame gebruiksgoederen. Soms heeft u extra kosten als gevolg van ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming is het noodzakelijk dat het gaat om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, het kosten zijn die u niet zelf kunt betalen en kosten die u ook niet vergoed krijgt bijvoorbeeld via de zorgverzekering. Wij hebben ook regelingen voor kinderen tot 18 jaar die u kunt aanvragen. Zo kan bijvoorbeeld ieder kind gratis een zwemdiploma A halen door steun uit het Jeugdfonds sport en cultuur. Daarnaast kunt u tegen gunstige voorwaarden meedoen in de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de verschillende minimaregelingen heeft u beperking, heeft u geen of weinig eigen vermogen en moet uw inkomen langdurig laag zijn (niet hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm).  Aanvraag Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Wilt u een voorschot? Neem contact op met het Serviceplein van Alphen aan den Rijnvia telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Meenemen Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten: recent loonstrookje laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto).

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties