Resultaten

11 - 20 van de 198 Resultaten
Toon producten van Maassluis
 • Milieuzorg bij bedrijven

  Alle bedrijfsvergunningen en meldingen worden geregeld door DCMR Milieudienst Rijnmond. De gemeente verstrekt ook informatie en reikt mogelijkheden aan voor een duurzame bedrijfsvoering.

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren

  De gemeente Maassluis beheert geen bedrijfsverzamelgebouwen en kan deze dus ook niet toewijzen.  

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Ook is het mogelijk dat u voor sommige gemeentelijke belastingen kwijtschelding krijgt, maar andere gemeentelijke belastingen wel moet betalen.

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  Gaat u buiten Maassluis verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde reinigingsrechten en hondenbelasting ten dele terugkrijgen.

 • Belastingen, betalingsregeling

  Wanneer u uw belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. U kunt de belastingen dan in meerdere termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen.

 • Belastingen, kopie aanslag

  Bij de gemeente kunt u een formeel kopie krijgen van de aanslag van uw onroerend goed (eigen grond, woning of ander soortig pand). U kunt een dergelijk formeel kopie nodig hebben voor het indienen van een bezwaar of bij de verkoop van een woning. Indien u aangemeld bent bij MijnOverheid en u heeft hier geregeld dat u uw post van de gemeente Maassluis in uw Inbox wilt ontvangen, vindt u de aanslag/beschikking daar.

 • Bestemmingsplan bekijken

  Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis. In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  Indien het bestaande bestemmingsplan expliciet de mogelijkheid biedt, kunt U verzoeken een bestemmingsplan te wijzigen als u de grond anders wilt gebruiken dan het bestemmingsplan nu toestaat. Bijvoorbeeld als u wilt gaan bouwen of verbouwen. Dien hiervoor een verzoek in bij de gemeente. In een bestemmingsplan staat beschreven hoe de stukken grond in de gemeente gebruikt worden. Er is bijvoorbeeld in geregeld of er laagbouw of hoogbouw staat, of er een school staat of moet komen of dat er tuinen liggen. Ook voordat het bestemmingsplan definitief is, kunt u een verzoek doen om het te wijzigen. Dit doet u door een zienswijze in te dienen als het bestemmingsplan ter inzage is gelegd.  

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties. U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties