Resultaten

11 - 20 van de 27 Resultaten
Toon producten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Rechtstreeks beroep tegen beslissing overheid

  Bent u het niet eens met een overheidsbeslissing? Dan kunt u soms rechtstreeks in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 • Registratie (teboekstelling) boot bij Kadaster

  U kunt uw boot laten registreren in de openbare registers van het Kadaster. Dit geldt voor woonboten, zeiljachten en andere pleziervaartuigen. Registratie (teboekstelling) is het enige bewijs dat u de rechtmatige eigenaar bent van een schip.

 • Noodpaspoort

  U kunt een noodpaspoort aanvragen als u op reis gaat en u bent uw paspoort kwijt. Dit kan alleen als u aan de voorwaarden voldoet.

 • Opvragen overheidsinformatie (Wob-verzoek)

  U heeft recht op informatie van de overheid. Wilt u informatie inzien? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij overheidsorganisaties waar u informatie van wilt.

 • Huurcommissie inschakelen

  U kunt de Huurcommissie inschakelen als u een geschil heeft met uw verhuurder. Bijvoorbeeld over de huurprijs of het onderhoud.

 • Hoger beroep tegen uitspraak bestuursrechter

  Bent u bij de rechter in beroep gegaan tegen een beslissing van de overheid? En bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u vaak in hoger beroep gaan.

 • Klacht indienen over discriminatie bij het College voor de Rechten van de Mens

  Als u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelt kunt u een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Of bij een andere organisatie.

 • Klacht indienen bij de Nationale ombudsman

  Heeft u klacht ingediend bij een overheidsinstantie? En heeft deze instantie niets met uw klacht gedaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

 • Inzien Nationaal Register Overledenen (NRO)

  Het Nationaal Register Overledenen (NRO) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland die vanaf 1939 zijn overleden.

 • Inzage in vastgelegde persoonsgegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  U kunt opvragen welke gegevens de AIVD en de MIVD over u hebben vastgelegd.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties