Resultaten

11 - 20 van de 29 Resultaten
Toon producten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Verzoek voorlopige voorziening

  U kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar of beroep.

 • Klacht indienen over een overheidsinstantie

  U kunt een klacht indienen bij een overheidsinstantie als u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld als u te lang heeft moeten wachten op een reactie.

 • Opvragen overheidsinformatie (Wob-verzoek)

  U heeft recht op informatie van de overheid. Wilt u informatie inzien? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij overheidsorganisaties waar u informatie van wilt.

 • Rechtstreeks beroep tegen beslissing overheid

  Bent u het niet eens met een overheidsbeslissing? Dan kunt u soms rechtstreeks in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 • Huurcommissie inschakelen

  U kunt de Huurcommissie inschakelen als u een geschil heeft met uw verhuurder. Bijvoorbeeld over de huurprijs of het onderhoud.

 • Aanvragen of verlengen paspoort of identiteitskaart in het buitenland

  Als u buiten Nederland woont, kunt u uw paspoort of identiteitskaart verlengen bij vertegenwoordigingen in het buitenland. Of bij Nederlandse grensgemeenten.

 • Verzet tegen uitspraak bestuursrechter

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de bestuursrechter, en er is geen zitting geweest, dan kunt u in verzet gaan tegen de uitspraak.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen overheid

  Als de overheid te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, heeft u mogelijk recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag.

 • Uitkering voor weduwe en wezen aanvragen bij overlijden of vermissing rampbestrijder

  U kunt misschien een weduwenuitkering krijgen als uw partner als rampbestrijder werkte en is overleden. Voor kinderen van rampbestrijders is er de wezenuitkering.

 • Eenmalige uitkering twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen

  Was u voor 26 juli 1950 in dienst bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)? En duurde de diensttijd tussen 2 en 5 jaar? Dan kunt u misschien een eenmalige uitkering diensttijd veteranen krijgen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties