Resultaten

11 - 20 van de 89 Resultaten
Toon producten van Ouder-Amstel
 • Een kind erkennen en naam kiezen

  Wanneer u als vader of als duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. Als u een kind erkent, betekent dit niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind.

 • Filmopnamen maken

  U heeft deze vergunning bijvoorbeeld nodig voor: het afzetten van straten; speciale effecten (zoals vuurwerk en wapengebruik); en het gebruik van uniforms. U heeft misschien ook nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld voor het neerzetten van grote objecten of voor verkeersmaatregelen.

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Wilt u een stand langs de weg wilt zetten om spullen te verkopen of reclame te maken, bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Dit geldt ook voor stands aan het water of op eigen grond.  Standplaats aanvragen  standplaats aanvragen 

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  U kunt via DigiD een afschrift of uittreksel van de onderstaande akte(n) aanvragen als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de gemeente Ouder-Amstel. Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van beëindiging partnerschap

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool. De gemeente: onderhoudt het riool en legt het aan. zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld: een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt een auto-ongeluk door glad wegdek schade door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente beoordeelt of zij inderdaad aansprakelijk is voor de schade. U krijgt dan uw kosten deels of volledig vergoed.Gemeente aansprakelijk stellen  Gemeente aansprakelijk stellen  Gemeente aansprakelijk stellen 

 • Klacht indienen

  Dien een klacht in als u niet tevreden bent over de dienstverlening van de gemeente Ouder-Amstel. Dat kunt u doen via DigiD, per post of telefonisch.     U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als: U vindt dat u het antwoord, de oplossing of een product niet op tijd heeft gekregen of U niet tevreden bent over de kwaliteit van het antwoord, de oplossing of het product of U niet correct bent behandeld door een medewerker Klacht over de gemeente 

 • Melding wijziging leidinggevende horecabedrijf

  Voordat u de melding gaat invullen adviseren wij u om de verplichte bijlagen te digitaliseren zodat u deze direct kunt toevoegen:  Kopie geldig legitimatiebewijs Kopie verklaring Sociale Hygiëne Kopie ondertekend arbeidscontract Wijziging leidinggevende  Wijziging leidinggevende 

 • Subsidie, incidenteel en structureel

  Incidentele subsidie is ten behoeve van (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Structurele subsidie wordt per boekjaar aan een instelling verstrekt en de activiteit ervan wordt op reguliere/structurele basis gedurende het jaar uitgevoerd door de subsidieontvanger. Subsidie structureel  Subsidie structureel 

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gebouw gaat gebruiken. Er zijn extra eisen aan de brandveiligheid van basisscholen, dagverblijven en verzorgingstehuizen. Voor deze gebouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning gekregen heeft. Heeft u een brandveiligheidsinstallatie, zoals een sprinklerinstallatie? Zorg dat u kunt laten zien dat de installatie aan de eisen voldoet. Kijk voor meer informatie op de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties