Resultaten

11 - 20 van de 183 Resultaten
Toon producten van Putten
 • Aanvraag huisvesting onderwijs

  Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen een bijdrage vragen voor nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. De gemeente heeft hier geld voor gereserveerd. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van de school.

 • Aanvraag huurtoeslag

  Huurtoeslag is een financiële vergoeding die u voor de huur van uw huis kunt ontvangen. Het bedrag van de huurtoeslag hangt af van uw jaarinkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s). Een toeslagpartner is bijvoorbeeld een echtgenoot of een geregistreerde partner. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst. Als er iets in uw situatie verandert, bijvoorbeeld wanneer u verhuist, geef dit door aan de Belastingdienst.

 • Aanvraag speelautomaten

  Voor het plaatsen van een kansspelautomaat is een vergunning vereist. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig. De gemeente maakt een verschil tussen ‘hoogdrempelige’ en ‘laagdrempelige’ inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés en bars. Deze bedrijven mogen maximaal twee kansspelautomaten hebben. Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars en restaurants. Deze bedrijven mogen behendigheidsautomaten hebben, maar mogen geen kansspelautomaten hebben. Aanvraagformulier speelautomaten downloaden (PDF)

 • Aanvragen nummeraanduiding (huisnummer)

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis te nummeren en nieuwe straten te benamen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bouwvergunning). Daarnaast worden objecten genummerd die voor nummering in aanmerking komen (zoals bedrijfs- en winkelpanden). U kunt uw huisnummer bij de gemeente aanvragen via het aanvraagformulier. Aanvraagformulier huisnummer toekenning downloaden (PDF)

 • Afschrift burgerlijke stand

  Een afschrift van de burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan gebeurtenissen zoals geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een afschrift van de burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld. U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden een afschrift verkrijgen. Afschrift burgerlijke stand online aanvragen via DigiD Afspraak maken voor het aanvragen van een afschrift burgerlijke stand Zonder afspraak een afschrift burgerlijke stand aanvragen   Uittreksel BRP Een afschrift burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit het BRP alleen verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Afvalbrengstation

  De gemeente heeft een afvalbrengstation waar u als inwoner uw afval kunt brengen. Dit gaat om o.a. grof huisvuil, grotere hoeveelheden afval (zoals tuinafval), gebruiksgoederen (zoals koelkasten, televisies en huishoudelijke apparaten), chemisch afval (waaronder verf, batterijen en olieproducten) en bijzonder afval. Meer informatie staat op de digitale afvalwijzer. Tijdelijke aanpassingen in verband met het Coronavirus  Het afvalbrengstation blijft open, maar kom alleen als het nodig is. Voorkom daarmee (onnodige) risico’s voor uzelf en voor de medewerkers van het afvalbrengstation. Bezoekers melden zich bij het parkeerterrein van korfbalvereniging De Meeuwen (Halvinkhuizerweg 82). De route is aangegeven op een tekstkar. Verkeersregelaars sturen hen daarna één voor één door naar het afvalbrengstation. Attentie: wie zich rechtstreeks bij het afvalbrengstation meldt, wordt teruggestuurd. Ook op het afvalbrengstation geldt: voldoende afstand houden (minimaal 1,5 meter). Betalen kan alleen nog met een pinpas. Dus niet langer met contant geld. Het afvalbrengstation blijft op donderdagavond voorlopig gesloten. Kosten De kosten voor het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation vindt u per afvalstroom in het AfvalABC op de digitale afvalwijzer. Openingstijden afvalbrengstation dinsdagmiddag 13.00-16.00 uur woensdagmiddag 13.00-16.00 uur donderdagmiddag 13.00-16.00 uur vrijdagmiddag 13.00-16.00 uur zaterdagmorgen 08.30-12.30 uur Let op, het afvalbrengstation is gesloten op nationale feestdagen én op enkele andere dagen zoals de vrijdag na Hemelvaartsdag. Overzicht sluitingsdagen Voorwaarden Afval kan alleen worden aangeboden door inwoners uit de gemeente Putten. Tractoren en vrachtauto’s hebben geen toegang tot het terrein van het afvalbrengstation. Het brengen van bedrijfsafval is niet toegestaan. Per bezoek mag maximaal 2 m3 grofvuil worden aangeboden. Volg de aanwijzingen van het personeel op. Het is niet toegestaan om goederen van het afvalbrengstation mee te nemen. Betreden op eigen risico. Kinderen onder de 12 jaar en huisdieren moeten vanwege de veiligheid in het voertuig blijven. Er mag alleen stapvoets gereden worden. Pinnen Betalen kan in verband met het Coronavirus alleen nog maar met uw pinpas. Contant betalen is dus niet langer mogelijk.  Contactgegevens Hoge Eng-West 5 Postbus 400, 3880 AK Putten T (0341) 359 611 F (0341) 359 659 E info@putten.nl

 • Afvalinzameling

  Elk huishouden produceert afval. Dit afval wordt door de gemeente ingezameld. In de gemeentelijke Afvalstoffenverordening staat wie welk afval mag aanbieden en wie welk afval onder welke omstandigheden inzamelt. De gemeente heeft gekozen voor het inzamelsysteem met gemeentelijke afvalzakken om u te stimuleren tot afvalscheiding. Afvalscheiding is beter voor het milieu, omdat daardoor minder afval verbrand hoeft te worden. Ook bespaart u direct geld met afvalscheiding, omdat u minder afvalzakken hoeft te kopen. De gemeentelijke afvalzakken zijn duurder dan gewone afvalzakken, omdat de verwerkingskosten van het afval in de prijs zijn begrepen. Daarnaast ontvangt ieder huishouden in Putten een aanslag afvalstoffenheffing. Deze heffing is voor iedereen gelijk. De afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht om de kosten van materieel, personeel en algemene kosten met betrekking tot afvalinzameling kostendekkend door te berekenen aan de inwoners. Verkoopadressen gemeentelijke afvalzakken Albert Heijn, Voorthuizerstraat 2 Boni, Dorpsstraat 85 Dekamarkt, Achterstraat 31 Hema, Verlengde Dorpsstraat 8-12 Jumbo, Postweg 4 Kieft Warenhuis, Voorthuizerstraat 135 PLUS Dee Putten, Gervenhof 4 Welkoop, Hoge Eng-Oost 18 Weet u niet wat u met uw afval moet doen? In de digitale afvalwijzer op http://www.mijnafvalwijzer.nl/ staat wanneer uw afval wordt opgehaald of hoe u afval aan kan bieden. Ook afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval wordt apart ingezameld. U kunt u ook aanmelden voor de Afvalapp ‘Afvalwijzer’ van AddComm of via de website www.mijnafvalwijzer.nl. U ontvangt dan op uw mobiele telefoon, tablet of via e-mail een bericht wanneer u uw afval aan de weg moet zetten. Is uw afval niet opgehaald? U kunt een melding maken bij het Meldpunt openbare ruimte als uw afval niet is opgehaald. Wij zorgen ervoor dat het afval zo snel mogelijk bij u wordt opgehaald.  Klachten over gemeentelijke afvalzakken De kwaliteit van de gemeentelijke afvalzakken is in het algemeen goed, maar het productieproces verloopt niet altijd vlekkeloos. Zo komt het af en toe voor dat een aantal zakken iets te smal is of geen bodem heeft. Ook missen de strips om de afvalzak mee te sluiten wel eens. Hebt u klachten over een rol afvalzakken? Gaat u dan niet terug naar de winkelier, maar lever deze rol in bij de Servicebalie in het gemeentehuis. U ontvangt dan een nieuwe rol. Meer informatie Voor meer informatie over gescheiden afval inzamelen en recycling kunt u ook kijken bij op de website van Milieu Centraal. Voor meer informatie over plastic inzamelen kunt u kijken bij op de website van Plastic Heroes. Voor meer informatie over hergebruik van afval kunt u kijken op http://www.afvalmeerwaard.nl/. Filmpje over afvalscheiding in de gemeente Putten. Folder over zwerfafval in de gemeente Putten

 • Afval ophalen

  Naast het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation, kunt u er ook voor kiezen om uw grof afval of tuinafval op te laten halen. Dit is wel tegen een hoger tarief. Als het afval bij u is opgehaald, wordt het afval gewogen en ontvangt u een factuur. Uw afval ophalen online aanvragen via DigiD Ophaaldagen Grof afval wordt op dinsdag opgehaald. Heeft u het formulier voor maandag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende dinsdag laten ophalen. Tuinafval wordt op vrijdag opgehaald. Heeft u het formulier voor donderdag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende vrijdag laten ophalen.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zorgt er voor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en verwerkt. Het doel van de gemeente is om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken en de hoeveelheid restafval te verminderen. De gemeente zamelt het meeste afval bij u thuis in. Groente- en fruitafval, voedsel(resten)  kunt u aanbieden in de GF-zakken, luiers en incontinentiemateriaal in de luierzakken, tuinafval in de tuinafvalzakken (of gratis brengen naar het afvalbrengstation), plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons in de PMD-zak  en restafval in de blauwe restafvalzak. Het oud papier kunt u aan huis aanbieden (in de kern) of brengen bij een inzamelpunt. Voor glas en textiel zijn ondergrondse containers geplaatst bij o.a. de supermarkten. Voor het klein chemisch afval, elektrische apparaten, grof huishoudelijk afval en tuinafval kunt u terecht  bij het afvalbrengstation. De kosten die betrekking hebben op de afvalinzameling worden in de vorm van een afvalstoffenheffing doorberekend aan de huishoudens. Voor meer informatie over afvalinzameling verwijzen wij u naar de persoonlijke afvalwijzer, die jaarlijks in december wordt verspreid. De inzameldata en informatie over de diverse afvalstromen zijn ook te vinden op www.mijnafvalwijzer.nl. Wie betaalt afvalstoffenheffing? Iedere hoofdbewoner van een perceel waar de gemeente op grond van de Wet milieubeheer huishoudelijke afvalstoffen moet ophalen, ontvangt hiervoor een aanslag. Of de bewoner daadwerkelijk huisvuil meegeeft, is hierbij niet van belang. Een perceel is een onroerende zaak – of gedeelte daarvan – dat gelet op de indeling en inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te gebruiken door een particuliere huishouding. Met een perceel wordt gelijk gesteld een stacaravan, woonwagen, zomerhuis, enz. Wat moet ik betalen? Het tarief voor de afvalstoffenheffing is in 2020 € 103,50 per huishouden per jaar. Het tarief voor een recreatiewoning bedraagt € 55,80. De verwerkingskosten van het afval zijn berekend in de prijs van de gemeentelijke afvalzakken. De luierafvalzak is per 1 januari 2020 afgeschaft. U mag deze nog wel aan de weg zetten, gelijk met restafval. 50-liter restafvalzak - € 1,50 10-liter groente- en fruitafvalzak - € 0,15 30-liter groente- en fruitafvalzak - € 0,25 50-liter tuinafvalzak - € 0,75 50-liter PMD-zak - € 0,15 Verschil in tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens? Het bedrag van de afvalstoffenheffing is voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden gelijk. Het verschil in kosten zit in het aantal afvalzakken dat wordt aangeboden. Een meerpersoonshuishouden biedt in de meeste gevallen een groter aantal afvalzakken aan.  Verhuizing Als u in de loop van een kalenderjaar verhuist binnen de gemeente, dan heeft dat in de meeste gevallen geen gevolgen voor uw aanslag gemeentelijke belastingen. Als u in de loop van een kalenderjaar verhuist naar een adres buiten Putten, dan word het aanslagbedrag van de afvalstoffenheffing berekend tot en met de maand van vertrek uit de gemeente. Als u verhuist nadat de aanslag is opgelegd, zal de gemeente deze belasting automatisch verminderen over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont en u daarover schriftelijk informeren. Wetgeving Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen Contactgegevens T (0341) 359 754 E belastingen@putten.nl

 • Alarm

  Bij gevaar wordt u gewaarschuwd door geluidswagens van de politie of de brandweer. U hoort van hen wat er aan de hand is en wat u moet doen. Bij groter gevaar hoort u sirenes. Ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen of laat anderen bij u binnen. Sluit deuren en ramen en zet de automatische luchtverversing uit als u die heeft. Zet de radio of de tv aan of kijk op de website Crisis.nl. Zo hoort u wat er aan de hand is en wat u moet doen. Wacht daarop. Blijf binnen! Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ook een lijst van spullen die iedereen in huis zou moeten hebben bij een ramp. Deze lijst vindt u op de site van het ministerie.Zet radio of tv aan: Informatie en nadere instructies bij rampen en zware ongevallen krijgt u via uw regionale radio- of televisiezender Omroep Gelderland: Radio via de ether: 103.5 FM via de kabel: 103.3 FM Televisie via de ether: kanaal 32 (559,25) via de kabel: kanaal S 16-, frequentie 264,00 Website gemeente Putten Bij calamiteiten bestaat de mogelijkheid dat de gemeentelijke website overbelast raakt. Ga dan naar: http://www.crisis.nl/. Ook het telefoonnummer van het gemeentehuis kan overbelast raken. Bel dan naar 0800-1351 (publieksnummer). In geval van een calamiteit is informatie niet direct beschikbaar. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties