Resultaten

11 - 20 van de 177 Resultaten
Toon producten van Putten
 • Aanvraag speelautomaten

  Voor het plaatsen van een kansspelautomaat is een vergunning vereist. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig. De gemeente maakt een verschil tussen ‘hoogdrempelige’ en ‘laagdrempelige’ inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés en bars. Deze bedrijven mogen maximaal twee kansspelautomaten hebben. Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars en restaurants. Deze bedrijven mogen behendigheidsautomaten hebben, maar mogen geen kansspelautomaten hebben. Aanvraagformulier speelautomaten downloaden (PDF)

 • Aanvragen nummeraanduiding (huisnummer)

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis te nummeren en nieuwe straten te benamen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bouwvergunning). Daarnaast worden objecten genummerd die voor nummering in aanmerking komen (zoals bedrijfs- en winkelpanden). U kunt uw huisnummer bij de gemeente aanvragen via het aanvraagformulier. Aanvraagformulier huisnummer toekenning downloaden (PDF)

 • Afschrift burgerlijke stand

  Een afschrift van de burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan gebeurtenissen zoals geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een afschrift van de burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld. U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden een afschrift verkrijgen. Afschrift burgerlijke stand online aanvragen via DigiD Afspraak maken voor het aanvragen van een afschrift burgerlijke stand Zonder afspraak een afschrift burgerlijke stand aanvragen   Uittreksel BRP Een afschrift burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit het BRP alleen verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Afvalbrengstation

  De gemeente heeft een afvalbrengstation waar u als inwoner uw afval kunt brengen. Dit gaat om o.a. grof huisvuil, grotere hoeveelheden afval (zoals tuinafval), gebruiksgoederen (zoals koelkasten, televisies en huishoudelijke apparaten), chemisch afval (waaronder verf, batterijen en olieproducten) en bijzonder afval. Meer informatie staat op de digitale afvalwijzer. Kosten De kosten voor het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation vindt u per afvalstroom in het AfvalABC op de digitale afvalwijzer. De kosten voor het laten ophalen van grof afval bedragen € 21,00 per 100 kg. U moet deze kosten vooraf betalen bij de kassier van het gemeentehuis, Fontanusplein 1 (iedere werkdag van 08.30 tot 12.30 uur). De kassier informeert u wanneer het afval wordt opgehaald. Wanneer na weging blijkt dat meer is aangeboden dan waarvoor is betaald, vindt verrekening plaats. Openingstijden afvalbrengstation dinsdagmiddag 13.00-16.00 uur woensdagmiddag 13.00-16.00 uur donderdagmiddag 13.00-16.00 uur donderdagavond 18.00-20.00 uur (alleen tijdens de zomertijd van eind maart tot eind oktober) vrijdagmiddag 13.00-16.00 uur zaterdagmorgen 08.30-12.30 uur Let op, het afvalbrengstation is gesloten op nationale feestdagen én op enkele andere dagen zoals de vrijdag na Hemelvaartsdag. >> Overzicht sluitingsdagen Voorwaarden Afval kan alleen worden aangeboden door inwoners uit de gemeente Putten. Tractoren en vrachtauto’s hebben geen toegang tot het terrein van het afvalbrengstation. Het brengen van bedrijfsafval is niet toegestaan. Per bezoek mag maximaal 2 m3 grofvuil worden aangeboden. Volg de aanwijzingen van het personeel op. Het is niet toegestaan om goederen van het afvalbrengstation mee te nemen. Betreden op eigen risico. Kinderen onder de 12 jaar en huisdieren moeten vanwege de veiligheid in het voertuig blijven. Er mag alleen stapvoets gereden worden. Pinnen U kunt op het afvalbrengstation betalen met uw pinpas. Pinbetalingen hebben de voorkeur boven contant. Contactgegevens Hoge Eng-West 5 Postbus 400, 3880 AK Putten T (0341) 359 611 F (0341) 359 659 E info@putten.nl

 • Afvalinzameling

  Elk huishouden produceert afval. Dit afval wordt door de gemeente ingezameld. In de gemeentelijke Afvalstoffenverordening staat wie welk afval mag aanbieden en wie welk afval onder welke omstandigheden inzamelt. De gemeente heeft gekozen voor het inzamelsysteem met gemeentelijke afvalzakken om u te stimuleren tot afvalscheiding. Afvalscheiding is beter voor het milieu, omdat daardoor minder afval verbrand hoeft te worden. Ook bespaart u direct geld met afvalscheiding, omdat u minder afvalzakken hoeft te kopen. De gemeentelijke afvalzakken zijn duurder dan gewone afvalzakken, omdat de verwerkingskosten van het afval in de prijs zijn begrepen. Daarnaast ontvangt ieder huishouden in Putten een aanslag afvalstoffenheffing. Deze heffing is voor iedereen gelijk. De afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht om de kosten van materieel, personeel en algemene kosten met betrekking tot afvalinzameling kostendekkend door te berekenen aan de inwoners. Verkoopadressen gemeentelijke afvalzakken Albert Heijn, Voorthuizerstraat 2 Boni, Dorpsstraat 85 Dekamarkt, Achterstraat 31 Hema, Verlengde Dorpsstraat 8-12 Jumbo, Postweg 4 Kieft Warenhuis, Voorthuizerstraat 135 PLUS Dee Putten, Gervenhof 4 Welkoop, Hoge Eng-Oost 18 Weet u niet wat u met uw afval moet doen? In de digitale afvalwijzer op http://www.mijnafvalwijzer.nl/ staat wanneer uw afval wordt opgehaald of hoe u afval aan kan bieden. Ook afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval wordt apart ingezameld. U kunt u ook aanmelden voor de Afvalapp ‘Afvalwijzer’ van AddComm of via de website www.mijnafvalwijzer.nl. U ontvangt dan op uw mobiele telefoon, tablet of via e-mail een bericht wanneer u uw afval aan de weg moet zetten. Is uw afval niet opgehaald? U kunt een melding maken bij het Meldpunt openbare ruimte als uw afval niet is opgehaald. Wij zorgen ervoor dat het afval zo snel mogelijk bij u wordt opgehaald.  Klachten over gemeentelijke afvalzakken De kwaliteit van de gemeentelijke afvalzakken is in het algemeen goed, maar het productieproces verloopt niet altijd vlekkeloos. Zo komt het af en toe voor dat een aantal zakken iets te smal is of geen bodem heeft. Ook missen de strips om de afvalzak mee te sluiten wel eens. Hebt u klachten over een rol afvalzakken? Gaat u dan niet terug naar de winkelier, maar lever deze rol in bij de Servicebalie in het gemeentehuis. U ontvangt dan een nieuwe rol. Meer informatie Voor meer informatie over gescheiden afval inzamelen en recycling kunt u ook kijken bij op de website van Milieu Centraal. Voor meer informatie over plastic inzamelen kunt u kijken bij op de website van Plastic Heroes. Voor meer informatie over hergebruik van afval kunt u kijken op http://www.afvalmeerwaard.nl/. Filmpje over afvalscheiding in de gemeente Putten. Folder over zwerfafval in de gemeente Putten

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zorgt er voor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en verwerkt. Het doel van de gemeente is om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken en de hoeveelheid restafval te verminderen. De gemeente zamelt het meeste afval bij u thuis in. Groente- en fruitafval, voedsel(resten)  kunt u aanbieden in de GF-zakken, luiers en incontinentiemateriaal in de luierzakken, tuinafval in de tuinafvalzakken (of gratis brengen naar het afvalbrengstation), plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons in de PMD-zak  en restafval in de blauwe restafvalzak. Het oud papier kunt u aan huis aanbieden (in de kern) of brengen bij een inzamelpunt. Voor glas en textiel zijn ondergrondse containers geplaatst bij o.a. de supermarkten. Voor het klein chemisch afval, elektrische apparaten, grof huishoudelijk afval en tuinafval kunt u terecht  bij het afvalbrengstation. De kosten die betrekking hebben op de afvalinzameling worden in de vorm van een afvalstoffenheffing doorberekend aan de huishoudens. Voor meer informatie over afvalinzameling verwijzen wij u naar de persoonlijke afvalwijzer, die jaarlijks in december wordt verspreid. De inzameldata en informatie over de diverse afvalstromen zijn ook te vinden op www.mijnafvalwijzer.nl. Wie betaalt afvalstoffenheffing? Iedere hoofdbewoner van een perceel waar de gemeente op grond van de Wet milieubeheer huishoudelijke afvalstoffen moet ophalen, ontvangt hiervoor een aanslag. Of de bewoner daadwerkelijk huisvuil meegeeft, is hierbij niet van belang. Een perceel is een onroerende zaak – of gedeelte daarvan – dat gelet op de indeling en inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te gebruiken door een particuliere huishouding. Met een perceel wordt gelijk gesteld een stacaravan, woonwagen, zomerhuis, enz. Wat moet ik betalen? Het tarief voor de afvalstoffenheffing is in 2019 € 76,50 per huishouden per jaar. De verwerkingskosten van het afval zijn berekend in de prijs van de gemeentelijke afvalzakken. De prijs van de restafvalzak stijgt met € 0,10 om scheidingsgedrag te stimuleren. 50-liter restafvalzak - € 1,30 10-liter luierafvalzak - € 0,10 10-liter groente- en fruitafvalzak - € 0,10 30-liter groente- en fruitafvalzak - € 0,20 50-liter tuinafvalzak - € 0,70 50-liter PMD-zak - € 0,10 Verschil in tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens? Het bedrag van de afvalstoffenheffing is voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden gelijk. Het verschil in kosten zit in het aantal afvalzakken dat wordt aangeboden. Een meerpersoonshuishouden biedt in de meeste gevallen een groter aantal afvalzakken aan.  Verhuizing Als u in de loop van een kalenderjaar verhuist binnen de gemeente, dan heeft dat in de meeste gevallen geen gevolgen voor uw aanslag gemeentelijke belastingen. Als u in de loop van een kalenderjaar verhuist naar een adres buiten Putten, dan word het aanslagbedrag van de afvalstoffenheffing berekend tot en met de maand van vertrek uit de gemeente. Als u verhuist nadat de aanslag is opgelegd, zal de gemeente deze belasting automatisch verminderen over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont en u daarover schriftelijk informeren. Wetgeving Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen Contactgegevens T (0341) 359 754 E belastingen@putten.nl

 • Alarm

  Bij gevaar wordt u gewaarschuwd door geluidswagens van de politie of de brandweer. U hoort van hen wat er aan de hand is en wat u moet doen. Bij groter gevaar hoort u sirenes. Ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen of laat anderen bij u binnen. Sluit deuren en ramen en zet de automatische luchtverversing uit als u die heeft. Zet de radio of de tv aan of kijk op de website Crisis.nl. Zo hoort u wat er aan de hand is en wat u moet doen. Wacht daarop. Blijf binnen! Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ook een lijst van spullen die iedereen in huis zou moeten hebben bij een ramp. Deze lijst vindt u op de site van het ministerie.Zet radio of tv aan: Informatie en nadere instructies bij rampen en zware ongevallen krijgt u via uw regionale radio- of televisiezender Omroep Gelderland: Radio via de ether: 103.5 FM via de kabel: 103.3 FM Televisie via de ether: kanaal 32 (559,25) via de kabel: kanaal S 16-, frequentie 264,00 Website gemeente Putten Bij calamiteiten bestaat de mogelijkheid dat de gemeentelijke website overbelast raakt. Ga dan naar: http://www.crisis.nl/. Ook het telefoonnummer van het gemeentehuis kan overbelast raken. Bel dan naar 0800-1351 (publieksnummer). In geval van een calamiteit is informatie niet direct beschikbaar. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 • Antireclamesticker

  U kunt bij de gemeente een antireclamesticker ophalen als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer wilt ontvangen.  Met een NEE/NEE sticker krijgt u geen reclame en huis-aan-huisbladen meer.  Met de NEE/JA sticker krijgt u nog wel de huis-aan-huisbladen, maar geen reclamefolders meer.  De antireclamesticker kunt u gratis ophalen bij de gemeente. U kunt de antireclamesticker ook tegen kosten online bestellen via www.neeneeneeja.nl.  Verspreiders Verspreiders van folders in Putten (voor zover bekend bij de gemeente): All-Inn Verspreiding (veelal samen met het Puttens Weekblad), www.verspreidingen.nl BDU Uitgeverij (veelal samen met de Puttenaer) Van de Kamp verspreidingen uit Voorthuizen, www.vdkampverspreiding.nl Netwerk VSP (gesealde folders), www.netwerkvsp.nl Klachten Als u een sticker hebt geplakt op uw brievenbus, en toch nog reclamedrukwerk ontvangt, kunt u telefonisch een klacht indienen bij de adverteerder of de verspreider. Het adres van de adverteerder hoort op de folder te staan, zodat u het drukwerk ook gemakkelijk 'Retour afzender' kunt sturen, en vaak staat er ook een telefoonnummer van de verspreider op. De adverteerder of de verspreider is verplicht de klacht te onderzoeken en binnen vier weken antwoord te geven. Is het antwoord niet op tijd, of is de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u binnen vier weken een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie via www.reclamecode.nl of door een brief te sturen naar: Reclame Code Commissie, Postbus 75684, 1070 AR Amsterdam. Ook met klachten over het niet lukken van afmelden voor geadresseerd reclamedrukwerk van bedrijven waar u geen klant (meer) bent kunt u bij de Reclame Code Commissie terecht, of bij www.consuwijzer.nl voor bedrijven waar u wel klant bij bent geweest, of ooit uw adresgegevens heeft achtergelaten. Contactgegevens T (0341) 359 611

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  Automatische incasso biedt voordelen voor u. Zo bent u altijd op tijd met uw betaling en u heeft er geen omkijken naar. De betaling wordt bovendien gespreid over meerdere termijnen. Kiest u voor een automatische incasso? Dan schrijft de gemeente het verschuldigde bedrag rond de 25e dag van de maand automatisch af van uw rekening. Automatisch incasso aanvragen Vraag de automatische incasso aan binnen twee weken na ontvangst van de aanslag. Een afgegeven machtiging is geldig voor onbepaalde tijd. Automatische incasso aanvragen via DigiD Automatisch incasso wijzigen Automatische incasso wijzigen via DigiD Automatisch incasso stopzetten Automatische incasso stopzetten via DigiD Betalingstermijnen Bedragen tot € 100,00 schrijven wij in 2 termijnen af van uw rekening. Een totaalbedrag van meer dan € 100,00 schrijven wij af in 9 maandelijkse termijnen (van maart t/m november). Forensenbelasting incasseren wij altijd in 2 termijnen, ongeacht de hoogte van het bedrag. De machtiging geldt voor de aanslagen:  onroerende-zaakbelasting afvalstoffenheffing rioolrecht forensenbelasting Contactgegevens T (0341) 359 756 E belastingen@putten.nl

 • Bedrijfsafval

  De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet als het gaat om de aanbieding van afval in rolcontainers. Deze instanties dienen zelf zorg te dragen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunt u met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten. De gemeente zamelt wel bedrijfsafval in als er gebruik wordt gemaakt van de speciale gemeentelijke afvalzakken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties