Resultaten

11 - 20 van de 104 Resultaten
Toon producten van Rucphen
 • Afvalbakken, kopen, ruilen of vervangen

  De gemeente Rucphen maakt gebruik van: een grijze container voor restafval een container met groene deksel voor groenafval een container met blauwe deksel voor papier

 • Rioolverstopping oplossen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. De eigenaar van een woning of bouwwerk, is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg door...

 • Bouwen, omgevingsvergunning

  Behandeltermijn omgevingsvergunning 8-14 weken Eenvoudige aanvragen als slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om...

 • Overlijden, aangifte

  De gemeente van overlijden maakt een akte van de burgerlijke stand op. Ook geeft de gemeente toestemming tot het begraven of cremeren van de overledene. De aangifte wordt meestal gedaan door een uitvaartverzorger. Bij een overlijden in het buitenland wordt daar de aangifte van overlijden...

 • Grofvuil, snoeihout en tuinafval inleveren

  Alleen huishoudelijk afval Steenpuin, graszoden, grond, metaal en zand horen niet bij grofvuil. Dit afval kunt u gescheiden naar de milieustraat brengen.  

 • Handtekening, legalisatie

  Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De gemeente neemt dus geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van het document. De inhoud van het (door aanvrager opgestelde) document is dus niet belangrijk en...

 • Reclame plaatsen, vergunning

  Vergunning weigeren Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is het niet toegestaan om voorwerpen op of aan de weg te plaatsen in strijd met de publieke functie van de weg als het gebruik: schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren,...

 • Taxatieverslag WOZ opvragen

  De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt sinds 1 januari 2018 de belastingwerkzaamheden van gemeente Rucphen. Meer informatie over uw taxatieverslag vindt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant .

 • Burenoverlast

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn ambtenaren met opsporingsbevoegdheid. Onze BOA's richten zich vooral op: toezicht bij scholen, winkels, horeca en seniorencomplexen, jeugdoverlast, fout parkeren, overlast als gevolg van hondenpoep. De BOA’s zijn door...

 • Automatische incasso, machtigen of wijzigen

  De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt sinds 1 januari 2018 de belastingwerkzaamheden van gemeente Rucphen. Meer informatie over de betaalmogelijkheden vindt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant .

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties