Resultaten

11 - 20 van de 130 Resultaten
Toon producten van Tytsjerksteradiel
 • Bewijs van in leven zijn

  Vraag bewijs aan Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u leeft. U vraagt een bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente.

 • Kansregeling

  De gemeente Tytsjerksteradiel heeft geen "Kansregeling". Kijk voor alle minimaregelingen op Regelingen voor minima. 

 • Sportaccommodaties en velden huren

  De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen) voor sport. Bijvoorbeeld een sporthal, sportcomplex en -terreinen. De gemeente verhuurt deze aan sportverenigingen. U kunt ook voor een bepaalde activiteit een accommodatie huren. Bijvoorbeeld voor bedrijfssportwedstrijden of toernooien.

 • Materialen lenen

  U kunt bij de gemeente dranghekken huren (maximaal 160 stuks) voor het houden van evenementen.  De gemeente stelt géén afvalbakken, verkeersborden, wegafzettingshekken, marktkramen en vlaggenmasten ter beschikking. U kunt contact opnemen met onze evenementencoördinator via het telefoonnummer 14 0511 voor adressen van bedrijven die afvalbakken, verkeersborden, wegafzettingshekken, marktkramen en vlaggenmasten verhuren. 

 • Collecte

  Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente. Vraag collectevergunning online aan (met DigiD)

 • Melding wonen en leven

  Melding doen met Fixi Komt u een losse stoeptegel, een omgewaaide boom of een kapotte lantaarnpaal tegen? Geef het aan ons door met Fixi. De gemeente neemt het daarna in behandeling. Laat u uw e-mailadres achter? Dan houden wij u op de hoogte van de voortgang.

 • Verkeersonveilige situatie melden

  Het kan zijn dat u een onveilige verkeerssituatie ziet. Bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of een onoverzichtelijke oversteekplaats. Of u vindt dat uw straat of wijk een 30 km/u-gebied moet worden.

 • Geregistreerd partnerschap

  Alle informatie over een geregistreerd partnerschap in Tytsjerksteradiel vindt u op www.t-diel.nl/trouwen.

 • Taxatieverslag

  De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde wordt elk jaar bepaald aan de hand van de waarde van het pand of woning. Taxatieverslag inzien

 • Venten

  Als u op straat of huis-aan-huis goederen of diensten wilt verkopen dan mag dit alleen als de gemeente dit toestaat. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen. Vraag ventvergunning aan

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties