Resultaten

11 - 20 van de 286 Resultaten
Toon producten van Voorst
 • Waarmerken kopie

  U kunt de gemeente vragen een kopie van een document te  waarmerken. Dat betekent dat  in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel.  De gemeente waarmerkt geen diploma's.

 • Gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden

  Voor het plaatsen van tijdelijke bouwwerken (zoals een tent ) is op grond van artikel 2.1 van de brandbeveiligingsverordening toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders.

 • Subsidie voor schoolzwemmen aanvragen

  De gemeente Voorst subsidieert het schoolzwemmen. Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst regelt dit voor inwoners uit onze gemeente.

 • Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

  Als mantelzorger zorgt u vrijwillig voor uw hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Dit hoeft u niet alleen te doen. Zeker niet als uw taak te zwaar voor u wordt. Binnen onze gemeente kunt u bij Stichting Mens en Welzijn Voorst terecht voor ondersteuning en begeleiding. Bijvoorbeeld van een vrijwilliger. U krijgt daar ook te horen welke regelingen er voor u zijn. Zo krijgt u een steuntje in de rug en hulp als dat nodig is.

 • Beroepschrift indienen

  U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

 • Omgevingsvergunning voor het aanleggen

  U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan: een weg aanleggen een sloot graven of dempen een boom planten grond ophogen of afgraven Heeft het gebied een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

 • Kamperen in het wild

  Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Daarbuiten kamperen heet ook wel wildkamperen. Wildkamperen mag niet zonder toestemming. Dit is om planten en dieren in bossen te beschermen. Er zijn verschillende soorten kampeermogelijkheden: kamperen op een camping kamperen bij de boer groeps- en natuurkamperen (bijvoorbeeld door scouting) naturistencamping

 • Participatiewet

  U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

 • Erkenning, moederschap (door een vrouw)

  U bent zwanger en u bent getrouwd met uw vrouwelijke partner of u heeft samen een geregistreerd partnerschap. Als de zaaddonor onbekend is, is de vrouwelijke partner/echtgenote van de moeder wettelijk ook moeder van het kind. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee.

 • Gedwongen hulp bij ernstige psychische problemen

  Als iemand door psychische problemen een gevaar is voor zichzelf of anderen en niet meewerkt aan een behandeling, dan kan diegene gedwongen worden tot een behandeling. Bijvoorbeeld medicatie, therapie of een opname in een GGZ-instelling. Iedereen kan melden bij de gemeente dat iemand gedwongen hulp nodig heeft. U hoeft dus geen familie of een zorgverlener te zijn.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties