Resultaten 11 - 20 van 150 resultaten

 • Exploitatievergunning openbare inrichting

  Onder een openbare inrichting, zoals hier bedoeld, vallen onder andere een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, of coffeeshop waar softdrugs worden verkocht. Daarnaast ook elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte...

 • Documenten, legalisatie en verificatie

  Wilt u zich inschrijven bij de gemeente, trouwen of een kind erkennen op basis van buitenlandse documenten? Voor documenten uit een aantal landen is aanvullende zekerheid nodig over de echtheid of zelfs de inhoudelijke betrouwbaarheid. Bij de gemeente kunt u informeren of legalisatie of verificatie...

 • Leerlingenvervoer

  Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. Vandaar dat de gemeente de vervoerskosten van een kind vergoedt tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting (in principe op basis van de kosten van openbaar...

 • Handtekening legaliseren

  Kosten Legalisatie van een handtekening kost € 6,40. Gang van zaken U kunt uitsluitend terecht op afspraak . Via de website kunt u een afspraak inplannen bij de gemeente, zie de link hierboven. In het bijzijn van een medewerker van de gemeente tekent u het document. De loketmedewerker plaatst de...

 • Rioolheffing

  De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de belastingzaken uit voor de gemeente Weert. De BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Dit betekent dat u 1 aanslagbiljet krijgt voor zowel de gemeentelijke belastingen als ook de waterschapsbelasting....

 • Gladheidbestrijding

  In de winterperiode is er kans op vorst en sneeuw, waardoor wegen, fietspaden of stoepen glad worden. De gemeente is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om gladheid te bestrijden. Daarvoor is beleid vastgesteld. Hierin staan de afspraken over waar de gemeente wel of niet strooit. Daarnaast...

 • Hondenbelasting

  Kosten De tarieven vindt u op de website van de BsGW . Hondenpenning De gemeente Weert kent géén hondenpenning.

 • Asbestverwijdering

  Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw woning / bouwwerk? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is een natuurproduct, maar kan grote risico’s voor de gezondheid met zich mee brengen. Vandaar dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het slopen van asbest en dient u voorafgaand...

 • Monumentensubsidie

  Kosten Aan het aanvragen van monumentensubsidie zijn geen legeskosten verbonden. Procedure Voor de procedure van subsidieverlening is het van belang onderscheid te maken tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Rijksmonumenten Rijksmonumenten vertegenwoordigen landelijk gezien een...

 • Starterslening

  De starterslening is een steun in de rug voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning willen kopen. De lening is een tweede hypotheek en is aanvullend op de reguliere hypotheek. Het bedrag kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximaal mogelijke hypotheek voor de...