Resultaten

11 - 20 van de 87 Resultaten
Toon producten van Westvoorne
 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Wilt u uw caravan, kampeerwagen, camper, magazijnwagen, aanhangwagen of vouwwagen op de openbare weg laten staan? Dit mag mag maar 7 dagen achter elkaar. Wilt u langer parkeren? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Collecte

  Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

 • Demonstratie of protestactie houden

  In Nederland mag iedereen een demonstratie of protestactie organiseren. Dit is een grondrecht. Als u op een openbare plek wilt demonstreren, meldt u dit minstens 48 uur van tevoren bij de gemeente. Zo kan er op tijd een inschatting worden gemaakt of er maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het verkeer en de veiligheid. 

 • Dieren houden

  Wilt u dieren in grotere hoeveelheden houden omdat u fokker van diersoorten bent of het houden van dieren als uw hobby heeft? U moet bij de gemeente een milieuvergunning aanvragen van het verbod dat hierop geldt.Het is verboden om grote hoeveelheden dieren, wilde dieren, gevaarlijke dieren, zeldzame dieren of beschermde dieren te hebben. Als u deze dieren toch wilt houden, dan kunt u soms een ontheffing op het verbod krijgen. U moet dan voldoende huisvestings- en beveiligingsmaatregelen nemen. Doe dit voordat u de aanvraag doet. U krijgt geen ontheffing voor beschermde diersoorten. Instellingen zoals opvangcentra, asielcentra en dierentuinen hebben al een ontheffing op dit verbod. Hobbydieren U mag hobbydieren, zoals schapen, geiten en pluimvee in een kleine hoeveelheid houden. Het is belangrijk dat u uw hobbydieren laat registeren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dan zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te achterhalen als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, zoals MKZ.

 • Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren

  De gemeente vraagt u soms om originele documenten te laten zien. Bijvoorbeeld: als u zich wilt inschrijven een kind wilt erkennen of uw huwelijk of echtscheiding meldt Als het om buitenlandse documenten gaat, dan wil de gemeente zeker weten dat uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document. Legalisatie betekent dat u officieel laat maken dat uw document echt is. Dit doet u in het land waar uw document is opgesteld. Verificatie betekent dat u laat controleren of de inhoud van uw document betrouwbaar is. Dit regelt u bij de gemeente.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

  Elke gemeente moet de algemene gezondheidszorg bevorderen en infectieziekten bestrijden. Hiervoor hebben gemeenten de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) ingesteld. Meer informatie vindt u bij de GGD waarbij de gemeente is aangesloten. Bij een ramp werkt de GGD samen met de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Als er een landelijke epidemie is dan coördineert en ondersteunt het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) de gemeente bij deze taak.

 • Geboorteaangifte

  Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. Om dit officieel bekend te maken, doet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte. U doet dit in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit is wettelijk verplicht.  

 • Grafsteen of gedenkteken plaatsen

  Als u een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Uw grafsteenspecialist kan dit voor u regelen. Als u een gedenkteken op een openbare plek wilt plaatsen, hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. Belangrijk is dat het gedenkteken de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. U kunt bijvoorbeeld een gedenkteken op een openbare plek plaatsen voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties