Resultaten

191 - 200 van de 202 Resultaten
Toon producten van Maassluis
 • Afval, huishoudelijk afval

  U kunt uw huishoudelijk afval aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde afvalcontainer/kliko/afvalbak. Er zijn 2 soorten afvalbakken: de grijze bak en de (groene) GFT-bak. Deze afvalbakken worden 2-wekelijks geleegd; de ene week wordt de grijze bak geleegd, de andere week is het de beurt van de GFT-bak. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat u groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in de groene afvalbak deponeert en het overige in de grijze afvalbak. Zwaluwstraat Bewoners van het appartementengebouw Zwaluwstraat kunnen met een afvalpas gebruikmaken van het milieu-eiland in de straat. Zie: Haal meer uit afval of lees de folder 'Samen halen we meer uit afval'

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Er zijn drie soorten kaarten. Bestuurderskaart U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt zelf auto rijden. Passagierskaart  U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit. Instellingenkaart  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

  Begeleiding hangt nauw samen met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan. Ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf, zoals een aansporing om onder de douche te gaan of het innemen van medicatie. Er zijn twee soorten begeleiding namelijk: Individuele begeleiding en; Groepsbegeleiding Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: de administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort); boodschappen doen; post afhandelen; apparaten bedienen; medicatie innemen. Bij groepsbegeleiding gaat het met name om het structureren van de dag en het voorkomen van (crisis)opname. Bij oudere mensen is het vaak een oplossing zodat zij zich niet meer alleen voelen.

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. U kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als: uw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en; u hebt geen ander document om uw juiste gegevens aan te tonen. Verschil verklaring onder ede en belofte De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

 • Ramp of crisis

  De regio waarin Maassluis ligt - Rotterdam-Rijnmond - is een gebied met verschillende soorten risico's: intensief verkeer van mensen en goederen, productie, opslag en transport van allerlei gevaarlijke stoffen. Daarbij zijn ongevallen of zelfs rampen nooit helemaal te voorkomen, hoe goed alles ook wordt voorbereid. Maar er kan wel voor worden gezorgd dat zo'n calamiteit zo goed mogelijk wordt bestreden. Conform artikel 16 van de wet Veiligheidsregio’s moet de VRR ook een Regionaal Crisisplan ontwikkelen. Hierin staat beschreven hoe door regionale samenwerking uitvoering wordt gegeven aan crisisbeheersing op maat. De centrale vragen zijn: ‘wie doet wat’ en ‘wie stuurt wat aan binnen het bestuurlijke en operationele netwerk van crisisbeheersing. Het crisisplan beschrijft de hele aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een beschrijving van afgesproken bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over randvoorwaarden als opstart en opschaling, leiding en informatievoorziening. De twintig gemeentelijke crisisbeheersingsplannen zijn regionaal samengevoegd.De gemeentelijke deelplannen komen terug in de discipline bevolkingszorg. De regionale processen van brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en politie worden beschreven in de disciplines brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg. Aan het plan is een aparte discipline water- en scheepvaartzorg toegevoegd.

 • Luchtruim gebruiken

  Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.  Vliegen met een drone Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone. Ballons U hebt meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloedt. Voor een helikopter is een TUG ontheffing noodzakelijk. Deze dient u aan te vragen bij Provincie Zuid-Holland/DCMR, afdeling Expertisecentrum/Geluid, Postbus 843, 3100 AV  Schiedam.

 • Ontheffing parkeren parkeerschijf-zone

  De parkeerschijf-zone bij parkeerplaatsen is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van het verbod op langdurig parkeren aanvragen voor de parkeerschijf-zones in de binnenstad. De gemeente verleent deze ontheffing onder specifieke, op gemeentelijk beleid gebaseerde, voorwaarden.In Maassluis zijn enkele parkeerschijf-zones in de binnenstad te vinden. In deze parkeerschijf-zones mag men op donderdag en zaterdag van 9.00 tot en met 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot en met 21.00 uur, niet langer dan tweeënhalf uur achter elkaar geparkeerd staan. Deze tijdlimiet is door de politie te controleren, omdat de geparkeerde auto's voorzien moeten zijn van een 'blauwe schijf'. Met behulp van deze draaischijf, geplaatst achter de voorruit, kan de bestuurder van de auto aangeven hoe laat de auto op de parkeerplaats is neergezet.Dergelijke parkeerschijven zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar bij winkels waar autoaccessoires worden verkocht. De parkeerschijf-zones zijn in de Maassluise binnenstad te vinden op het parkeerterrein aan de Marelstraat, achter de Nieuwstraat, op de Noordvliet n.z. en de Zuidvliet en nabij supermarkt Jumbo aan de Lange Boonestraat. Let op! Het is voor ondernemers niet mogelijk om een ontheffing voor parkeren in de parkeerschijf-zone aan te vragen. 

 • Klacht indienen

  Voelt u zich onbegrepen of heeft u het idee dat u door één van onze ambtenaren niet correct bent behandeld. De gemeente Maassluis doet er alles aan om u steeds zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar realiseert zich dat daarbij wel eens wat mis kan gaan. Als u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Maassluis haar werk heeft gedaan, kunt u een klacht indienen. Bijv. als u vindt dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd, te lang moet wachten op antwoord of onbeleefd te woord bent gestaan. Dat kan betrekking hebben op een bepaalde ambtenaar of afdeling, maar ook op (een lid van) het college van burgemeester en wethouders. Nationale ombudsman Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of reageert de gemeente niet, dan kunt u een beroep doen op de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Burgers met een klacht moeten eerst gebruikmaken van de klachtenregeling bij de gemeente.

 • Straatartiest optreden

  Wilt u in het openbaar optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids? Dit is verboden op de door de burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu aangewezen openbare plaatsen. Op dit moment  zijn er geen openbare plaatsen aangewezen waar het verbod, om op te treden als straatartiest, van toepassing is. Dit betekent dat u geen ontheffing nodig heeft om op te treden als straatartiest.   In het belang van de (verkeers)veiligheid mag u echter niet optreden op de gebiedsontsluitingswegen (verkeersaders). Dit zijn op dit moment: Laan 1940-1945, Prinses Julianalaan, Vlaardingsedijk, Deltaweg, Havenplein, Industrieweg, Mozartlaan, Westlandseweg, Rozenlaan, Maassluiseweg, Wagenstraat, Korte Boonestraat, Marelstraa+t (tussen Korte Boonestraat en Wagenstraat), Lange Boonestraat, P.C. Hooftlaan, Maasdijk, Dr. Albert Schweitzerdreef, Merellaan (tussen Dr. Albert Schweitzerdreef en Kwartellaan), Kwartellaan en Uiverlaan. U dient zich te houden aan de Wegenverkeerswetgeving. Daarnaast mag u geen muziek ten gehore brengen tijdens evenementen of in de buurt van evenementen. Voor het ten gehore brengen van muziek in winkelcentrum Koninghoek dient u toestemming te vragen aan de beheerder van het winkelcentrum. Let op: Het is belangrijk dat u geen overlast veroorzaakt en regelmatig van locatie wisselt. Daarnaast kunnen er op ieder moment plaatsen aangewezen worden. Kijk dus voor u gaat optreden of deze zijn toegevoegd op deze site. Mogelijk dat u dan wel een ontheffing nodig heeft.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent; u getrouwd bent met de moeder; u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden. Naamskeuze Bij uw eerste kind kunt u naast de erkenning ook naamskeuze doen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties