Resultaten

191 - 192 van de 192 Resultaten
Toon producten van Oirschot
  • Monument, algemene informatie

    Archeologische monumenten De gemeente Oirschot telt 6 beschermde archeologische monumenten. Kijk hier voor meer informatie over onze archeologische monumenten. Rijksmonumenten De gemeente Oirschot telt maar liefst 187 Rijksmonumenten. Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden. Gemeentelijke monumenten Als een gebouw van plaatselijk of regionaal belang is, kan de gemeente het op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. De gemeente Oirschot telt momenteel 145 gemeentelijke monumenten. Om te kijken of uw pand een gemeentelijke monumentenstatus heeft, kunt u onder het kopje 'Documenten' de lijst zien van de gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Overige cultuurhistorisch waardevolle objecten De gemeente heeft in haar bestemmingsplannen objecten aangeduid als cultuurhistorisch waardevol object, beeldbepalend object of karakteristiek pand. Deze objecten zijn van bijzondere waarde vanwege hun massa, typologie of verschijningsvorm. Kijk hier voor de lijst met cultuurhistorische waardevolle objecten. Beschermd stadsgezicht of beschermd dorpsgezicht Beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten zijn gebieden met beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken. Voor deze gebieden gelden aparte regels. Zo is een bestemmingsplan voor een beschermd stadgezicht of dorpsgezicht veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan. Binnen een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht hoeft niet elk pand een monument te zijn. Oirschot telt twee beschermde gezichten: de dorpskern van Oirschot en De Bollen. Kijk hier voor meer informatie over onze beschermde dorpsgezichten. Erfgoedkaart Oirschot Begin juli 2009 hebben de gemeenten Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Heeze-Leende, Cranendonck, Waalre en Valkenswaard aan de SRE Milieudienst opdracht gegeven om een Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg en een gemeentelijke Erfgoedkaart op te stellen, waarin zowel de archeologische waarden en verwachtingen als de cultuurhistorische waarden zijn opgenomen. Doel van de erfgoedkaart is om het erfgoed een betere bescherming te kunnen geven via het bestemmingsplan en/of verordening, zoals in de Erfgoedwet staat omschreven. Bij de inventarisatie zijn niet alleen de nog zichtbare overblijfselen uit het verleden opgenomen, maar wordt vooral ook een overzicht gegeven van voormalige elementen en structuren met hun landschapsgeneti­sche context, ongeacht de mate waarin deze thans aan de oppervlakte nog zichtbaar zijn. Bekijk hier de Erfgoedkaart. Erfgoed Geo Wiki Oirschot De gemeente Oirschot heeft een Erfgoedgeowiki. Deze wiki is bedoeld om het rijke verleden van de gemeente zichtbaar te maken. De gemeente en de provincie Noord-Brabant hebben hun gegevens in kaartlagen ondergebracht. Hierdoor is er al een grote hoeveelheid aan informatie op de verschillende kaarten aan te klikken. Daarnaast zijn er diverse kaarten en routes aan de wiki toegevoegd. Ook u kunt uw bijdrage leveren door verhalen of foto’s toe te voegen. Bekijk hier de Erfgoed GeoWiki  Erfgoedregister Raadpleeg hier het Erfgoedregister voor een volledig overzicht van al ons beschermd erfgoed  

  • Monument, financiële regelingen

    Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het onderhoud en/of restauratie bij de gemeente. Bent u eigenaar van een archeologisch monument of rijksmonument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gemeentelijke monumenten Subsidieregeling gemeentelijke monumenten De subsidieregeling is bedoeld voor het instandhouden van beeldbepalende kwetsbare elementen. Dit zijn onderdelen die van beeldbepalende waarde zijn en ook kwetsbaar zijn en waarvan de instandhouding extra hoge kosten met zich meebrengt.Per monument is in een overzicht vastgelegd welke elementen daaronder vallen.  Archeologische monumenten en rijksmonumenten Bent u eigenaar van een archeologisch monument of een rijksmonument dat geen woonhuis is? Dan kunt u de zogenaamde 'Subsidieregeling instanhouding monumenten' aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze subsidie is elk jaar aan te vragen van 1 februari tot en met 31 maart. Deze regeling geldt voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een molen, kerk of fabriek. Ook archeologische monumenten en groene monumenten vallen onder deze regeling. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is een 6-jarig onderhoudsplan vereist.Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten Sinds 1 januari 2019 is de fiscale aftrekregeling voor eigenaren van rijksmonumenten vervangen door een subsidieregeling. Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie komen voor deze subsidie in aanmerking.De subsidie is jaarlijks aan te vragen van 1 maart tot 30 april. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  Subsidieregeling rijksmonumenten Provincie Noord-Brabant Projecten voor het restaureren van religieus, militair of industrieel erfgoed komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook de restauratie van kastelen en landgoederen is subsidiabel. Deze regeling geldt dus alleen voor grote monumentale complexen. De subsidie is aan te vragen tussen 1 oktober 2019 en 12 december 2019. Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Noord Brabant  Laagrentende leningen en hypotheken voor monumenteigenaren Het Restauratiefonds biedt voor monumenteigenaren verschillende hypotheken aan met aantrekkelijke rentetarieven om restauratie van monumenten mogelijk te maken. Cultuurfondshypotheek De Cultuurfondshypotheek is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Het betreft een lening met een lage rente voor restauratie van gemeentelijke monumenten. De rente van deze lening ligt 4,5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Meer informatie over de Cultuurfondshypotheek vindt u op de website van het Restauratiefonds  Restauratiefonds(plus)hypotheek De Restauratiefonds-hypotheek is een lening met een lage rente die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De hoogte van de lening is afhankelijk van de instandhoudingskosten die u maakt (voor restauratie en/of onderhoud). U vraagt de hypotheek aan nadat de instandhoudingskosten zijn bepaald door een bouwkundig bureau, geselecteerd door het Restauratiefonds. De Restauratiefondsplushypotheek is voor omvangrijke restauraties of groot onderhoud van rijksmonumenten die niet zijn geregistreerd als woonhuis. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro, tenzij een rijksmonumentaal complex kadastraal wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden. Kijk voor meer informatie over de Restauratiefondshypotheek en de Restauratiefondsplushypotheek op de website van het Restauratiefonds  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties