Resultaten

191 - 191 van de 191 Resultaten
Toon producten van Oirschot
  • Monument, financiële regelingen

    Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het onderhoud en/of restauratie bij de gemeente. Bent u eigenaar van een archeologisch monument of rijksmonument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gemeentelijke monumenten Subsidieregeling gemeentelijke monumenten De subsidieregeling is bedoeld voor het instandhouden van beeldbepalende kwetsbare elementen. Dit zijn onderdelen die van beeldbepalende waarde zijn en ook kwetsbaar zijn en waarvan de instandhouding extra hoge kosten met zich meebrengt.Per monument is in een overzicht vastgelegd welke elementen daaronder vallen.  Archeologische monumenten en rijksmonumenten Bent u eigenaar van een archeologisch monument of een rijksmonument dat geen woonhuis is? Dan kunt u de zogenaamde 'Subsidieregeling instanhouding monumenten' aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze subsidie is elk jaar aan te vragen van 1 februari tot en met 31 maart. Deze regeling geldt voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een molen, kerk of fabriek. Ook archeologische monumenten en groene monumenten vallen onder deze regeling. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is een 6-jarig onderhoudsplan vereist.Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten Sinds 1 januari 2019 is de fiscale aftrekregeling voor eigenaren van rijksmonumenten vervangen door een subsidieregeling. Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie komen voor deze subsidie in aanmerking.De subsidie is jaarlijks aan te vragen van 1 maart tot 30 april. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  Subsidieregeling rijksmonumenten Provincie Noord-Brabant Projecten voor het restaureren van religieus, militair of industrieel erfgoed komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook de restauratie van kastelen en landgoederen is subsidiabel. Deze regeling geldt dus alleen voor grote monumentale complexen. De subsidie is aan te vragen tussen 1 oktober 2019 en 12 december 2019. Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Noord Brabant  Laagrentende leningen en hypotheken voor monumenteigenaren Het Restauratiefonds biedt voor monumenteigenaren verschillende hypotheken aan met aantrekkelijke rentetarieven om restauratie van monumenten mogelijk te maken. Cultuurfondshypotheek De Cultuurfondshypotheek is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Het betreft een lening met een lage rente voor restauratie van gemeentelijke monumenten. De rente van deze lening ligt 4,5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Meer informatie over de Cultuurfondshypotheek vindt u op de website van het Restauratiefonds  Restauratiefonds(plus)hypotheek De Restauratiefonds-hypotheek is een lening met een lage rente die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De hoogte van de lening is afhankelijk van de instandhoudingskosten die u maakt (voor restauratie en/of onderhoud). U vraagt de hypotheek aan nadat de instandhoudingskosten zijn bepaald door een bouwkundig bureau, geselecteerd door het Restauratiefonds. De Restauratiefondsplushypotheek is voor omvangrijke restauraties of groot onderhoud van rijksmonumenten die niet zijn geregistreerd als woonhuis. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro, tenzij een rijksmonumentaal complex kadastraal wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden. Kijk voor meer informatie over de Restauratiefondshypotheek en de Restauratiefondsplushypotheek op de website van het Restauratiefonds  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties