Resultaten

201 - 202 van de 202 Resultaten
Toon producten van Maassluis
  • Bestemmingsplan aanpassen

    Indien het bestaande bestemmingsplan expliciet de mogelijkheid biedt, kunt U verzoeken een bestemmingsplan te wijzigen als u de grond anders wilt gebruiken dan het bestemmingsplan nu toestaat. Bijvoorbeeld als u wilt gaan bouwen of verbouwen. Dien hiervoor een verzoek in bij de gemeente. In een bestemmingsplan staat beschreven hoe de stukken grond in de gemeente gebruikt worden. Er is bijvoorbeeld in geregeld of er laagbouw of hoogbouw staat, of er een school staat of moet komen of dat er tuinen liggen. Ook voordat het bestemmingsplan definitief is, kunt u een verzoek doen om het te wijzigen. Dit doet u door een zienswijze in te dienen als het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. 

  • Omgevingsvergunning

    Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. Wilt u een schuur bouwen of slopen of een boom kappen? Voor onderstaande activiteiten op het gebied bouwen, monumenten, milieu en het kappen van bomen kunt u een omgevingsvergunning aanvragen: Slopen van een bouwwerk (voorheen sloopvergunning); Bouwen van een bouwwerk (voorheen bouwvergunning); Binnenplans afwijken van het bestemmingsplan; Veranderen van een gemeentelijk monument; Kappen van bomen (voorheen kapvergunning); Aanleggen van uitwegen (voorheen uitritvergunning). Energietransitie en risico’s De energietransitie brengt nieuwe risico’s met zich mee. Dit wordt veroorzaakt door onder andere het produceren en opslaan van waterstof of LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) en een toename van batterijgebruik. Vooral oplaadbare lithium-ion energiedragers worden steeds vaker gebruikt in huishoudens, voertuigen en energiesopslagsystemen (EOS'en) of buurtbatterijen. De meeste lithium-ion energiedragers zijn veilig. Toch kan door oververhitting of andere oorzaken een 'thermal runaway' ontstaan. Dit leidt tot een felle en lastig te bestrijden brand. Ook komen er giftige stoffen vrij. Hierdoor zijn risico's voor de omgeving niet uitgesloten. Dit speelt vooral een rol als het om grotere hoeveelheden energiedragers gaat.  Het dringende advies is daarom om voor activiteiten die te maken hebben met de energietransitie vóóraf contact op te nemen met de gemeente indien:  u bedrijfsmatig of particulier elektriciteit wilt gaan opslaan en leveren (denk hierbij aan een 'buurtbatterij' met een vermogen van meer van 100kWh); u zonnepanelen wilt gaan plaatsen met een totaal PV-piekvermogen van meer dan 100 kWp; u waterstof wilt gaan produceren en/of opslaan ten behoeve van energievoorziening; u andere vormen van 'nieuwe' energie wilt gaan gebruiken of opslaan (bv LNG) De gemeente onderzoekt dan samen met u en adviseurs van de Veiligheidsregio (brandweer) of de activiteit past binnen het bestemmingsplan en het veiligheidsbeleid. Zo maken we samen een veilige energietransitie mogelijk. Meer informatie: Circulaire risicobeheersing lithium-ion. Aanvragen of informatie Als u online een vergunning wilt aanvragen, dan kunt u terecht op: www.omgevingsloket.nl. Wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning, kijk dan op www.rijksoverheid.nl.Tevens kunt u contact opnemen met het team Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Maassluis, op werkdagen telefonisch bereikbaar via 14 010. Voor wie deze vergunning niet online kan of wil aanvragen, is het natuurlijk ook mogelijk een omgevingsvergunning op papier aan te vragen. Welke omgevingsvergunningen aangevraagd? Wilt u weten welke omgevingsvergunningen zijn aangevraagd? Deze worden gepubliceerd via de website Officiële Bekendmakingen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties