Resultaten

221 - 225 van de 225 Resultaten
Toon producten van Aalten
 • Luchtruim gebruiken

  Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.  Vliegen met een drone Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone. Ballons U hebt meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloedt.Wilt u gebruik maken van een burgerluchthaven conform de Regelgeving burgerluchthavens? Dan heeft u een (ontheffing) verklaring van geen bezwaar van de burgemeester nodig.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Er zijn drie soorten kaarten: Bestuurderskaart. Deze kaart krijgt u als u zelf uw auto bestuurt. Passagierskaart. Deze kaart krijgt u als u voor vervoer afhankelijk bent van anderen.. Deze kaart krijgt u als u voor vervoer afhankelijk bent van anderen. Instellingskaart. Deze kaart is bedoeld voor instellingen voor het vervoer van bewoners. De parkeerkaart: Staat op naam van een persoon. Staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Is maximaal 5 jaar geldig.

 • Vuurwerk verkopen

  U hebt in de gemeente Aalten geen vergunning nodig om vuurwerk te mogen verkopen aan particulieren. Wel gelden er regels voor het opslaan en de verkoop van consumentenvuurwerk. Als bedrijf moet u vuurwerk opslaan in een speciale opslagruimte en volgens strenge veiligheidsregels. U moet, op grond van het Vuurwerkbesluit, ten minste 4 weken van te voren een melding milieubeheer, bij de gemeente indienen. Dit kunt u doen u via omgevingsloket.nl. Wanneer de hoeveelheid opgeslagen vuurwerk meer dan 10.000 kilo bedraagt dan moet u een vergunning aanvragen bij de provincie Gelderland.        De gemeente of provincie controleert of u het vuurwerk veilig hebt opgeslagen.

 • Drank- en horecavergunning

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café, restaurant, cafetaria of snackbar. U heeft dan wel een Drank- en Horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Ook moet u een vergunning aanvragen voor het exploiteren van een horeca-inrichting, een zogenaamde exploitatievergunning. Wilt u alcohol schenken tijdens een tijdelijk evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen, zie hiervoor Evenementen organiseren, vergunning of melding.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken. Zodra uw bouwwerk is gestart, afgebouwd, klaar is voor ingebruikneming, dient u dit te melden. Dit kan door het inzenden van een volledig ingevulde kennisgeving (meegezonden met de vergunning). Ook kunt u deze kennisgeving online indienen (zie onderdeel 'Direct regelen').

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties