Resultaten

241 - 247 van de 247 Resultaten
Toon producten van Heeze-Leende
 • Rijbewijs

  Om uw rijbewijs aan te kunnen vragen, moet u geslaagd zijn voor uw rijexamen bij het CBR. Meer informatie over het rijbewijs vindt u op de website van de Rijksoverheid. Maak direct een afspraak U maakt de afspraak om een nieuw rijbewijs aan te vragen of om een rijbewijs te verlengen.  Rijbewijs kwijt of gestolen? Is er iets gebeurd met uw rijbewijs en wilt u een nieuwe aanvragen? Let op! U moet niet alleen een afspraak maken voor een nieuw rijbewijs, maar ook voor ‘Vermissing rijbewijs'. Klik op de knop ‘Maak direct een afspraak’ en klik in het venster daarna op ‘Ik wil nog een product of dienst toevoegen’ en kies daar voor ‘Vermissing rijbewijs'.

 • Afval, oud papier

  Oud papier wordt door de gemeente ingezameld via de papierbakken bij u in de buurt of het wordt op een vast moment opgehaald. U kunt uw oud papier ook wegbrengen naar een inzamelpunt van de gemeente. Voor de gemeente Heeze-Leende geldt: U kunt oud papier op verschillende wijzen kwijt. Zo kunt u het aanbieden bij de Milieustraat. Ook wordt het oud papier periodiek in de gemeente opgehaald. Daarvoor kunt u als inwoner van de gemeente Heeze-Leende de afvalkalender raadplegen. Bekijk de digitale afvalkalender | ga naar de Blink Afvalbalie

 • Jeugdgezondheidszorg

  De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Dat is gezondheidszorg voor alle kinderen tussen 0 en 19 jaar. U en uw kind krijgen een uitnodiging om langs te komen op een consultatiebureau of op school. De jeugdgezondheidszorg richt zich op het vroegtijdig opsporen van negatieve effecten op de lichamelijke en geestelijke ontwikkelingen van kinderen en op het voorkomen dat kinderen achterstanden in hun ontwikkeling oplopen. Vanaf 1 januari 2021 zijn de organisaties voor jeugdgezondheidszorg in onze regio gaan samenwerken binnen één organisatie: GGD Brabant-Zuidoost. Dat betekent dat de jeugdgezondheidszorg van Zuidzorg is overgegaan naar de GGD. Door de samenwerking in één organisatie kunnen zij voortaan de gezondheid en ontwikkeling van uw kind van de geboorte tot 19 jaar volgen en ondersteunen. De GGD is als partner aangesloten bij het Sociaal Team van de gemeente Heeze-Leende. De GGD Brabant-Zuidoost, afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ). De GGD verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Via ouder- en kindzorg en het consultatiebureau biedt zij hulp en advies aan ouders van kinderen tot 4 jaar. Op verschillende momenten wordt door artsen en verpleegkundigen de ontwikkeling van het kind beoordeeld. De gegevens hierover worden vastgelegd in een persoonlijk dossier. Het consultatiebureau verricht onder andere (gratis) een gehooronderzoek en de vaccinaties, en biedt gelegenheid tot het stellen van vragen over de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Ook worden cursussen, voorlichting en training gegeven over bijvoorbeeld slapen, eten, drukke kinderen. Daarnaast verzorgt de GGD ook de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 4 tot 19 jaar. Zij richten zich op het opsporen van nadelige invloeden op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren van 4 tot 19 jaar. Een schoolarts en een schoolverpleegkundige bezoeken jaarlijks de scholen en verrichten gezondheidsonderzoeken in groep 2,  groep 7 en in klas 2 van het voortgezet onderwijs. Verder verzorgen ze spreekuren op scholen. De artsen van de JGZ kunnen ook als vertrouwensarts ingeschakeld worden. Vanaf 4 jaar wordt het vaccinatieprogramma door de GGD uitgevoerd. Meer informatie is te vinden op de website over de jeugdgezondheidszorg van de GGD  Bureau Heeze-Leende: Kapelstraat 74 5591 HG Heeze Inloopspreekuur op dinsdag van 11.30 - 12.30 uur. Vanwege de maatregelen tegen het Coronavirus, zijn de inloopspreekuren tijdelijk alleen toegankelijk op afspraak Telefoon: 088 0031 414, bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur

 • Identiteitskaart

  Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent (identificatie). U kunt er ook mee reizen naar de meeste landen in Europa. U vraagt een identiteitskaart aan bij de gemeente. Na 5 werkdagen kunt u uw identiteitskaart afhalen. Vanaf 4 januari 2021 heeft uw nieuwe identiteitskaart een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Spoedaanvraag Als u uw identiteitskaart snel nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u de identiteitskaart voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u hem de volgende werkdag ophalen. U moet hiervoor wel extra betalen. Reizen met kinderen Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders. Als u met uw kind naar het buitenland reist en u hebt een andere achternaam dan uw kind, dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt. Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid. Maak direct een afspraak Identiteitskaart kwijt of gestolen? Is uw identiteitskaart kwijt of gestolen? Geef dit online door. Vervolgens maakt u een afspraak voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart. Wilt u of kunt u de vermissing van uw reisdocument niet online doorgeven? Dan maakt u niet alleen een afspraak voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart maar óók een afspraak om de vermissing te melden. Klik op de knop 'Maak direct een afspraak' en klik in het venster daarna op 'Ik wil nog een product of dienst toevoegen' en kies daar voor 'Vermissing reisdocument'.  Weet wat je doet met je identiteit! Gebruik nooit een valse identiteitskaart en leen jouw eigen kaart nooit uit. Dit valt onder het wetboek van strafrecht en kan zelfs eindigen in een gevangenisstraf. Hier kan je heel je leven last van hebben! Ben zuinig op je identiteit. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over het niet gebruiken van je eigen identiteitsbewijs.

 • Ondersteuning voor mantelzorgers

  Mantelzorg en het coronavirus Mantelzorg en het coronavirus, informatie van MantelzorgNL Mantelzorg, wat is dat? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft (langer dan drie maanden gemiddeld minstens vier uur per week). Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Wat een mantelzorger precies doet, is bij iedereen anders.  De zorg kan bestaan uit huishoudelijke hulp, toezicht en gezelschap, begeleiding bij het vervoer of de administratie. Maar er zijn ook mantelzorgers die helpen bij het douchen, aankleden en naar de wc gaan. Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze mooie maar soms ook zware taak. Wacht niet tot het te zwaar wordt, maar informeer eens naar de mogelijkheden van ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorgondersteuning kan uw zorgtaak lichter maken. Het Steunpunt Mantelzorg van Cordaad Welzijn geeft ondersteuning aan mantelzorgers. U kunt bij het steunpunt terecht voor bijvoorbeeld informatie en advies, lotgenotencontact, cursussen (www.cursushuys.nl), bijeenkomsten voor mantelzorgers of vervangende mantelzorg (respijtzorg). Het steunpunt kan adviseren bij het aanvragen van hulp of bemiddelen bij een vraag voor vervangende mantelzorg, de Vrijwillige Thuiszorg. Ook voor een luisterend oor kunt u bij een steunpunt terecht. U kunt ook professionals zoals een mantelzorgcoach of -makelaar benaderen voor ondersteuning. Voor lokale mantelzorgmakelaars kijk op de website van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars. Zie voor meer informatie ook de website van MantelzorgNL  Jonge mantelzorgers Is er bij jou thuis of in je familie iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maak je je daarover vaak zorgen? Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger. Soms kun je wel wat hulp gebruiken. Het kan fijn zijn om voor je familielid te zorgen. Maar soms kan het ook wat te veel worden. Gelukkig hoef je er niet alleen voor te staan. Je kunt voor hulp naar je huisarts gaan, op school naar je mentor, decaan of leraar, of het Sociaal Team in Heeze-Leende (040-2241455 of sociaalteam@heeze-leende.nl). Zij kijken samen met jou hoe ze je kunnen helpen. Handige websites voor jonge mantelzorgers (tot 25 jaar): MantelzorgNL is een website met basisinformatie voor (jonge) mantelzorgers kopstoring.nl is voor jongeren met een ouder met psychische problemen of een verslaving. mindplatform.nl biedt meer informatie voor familie van mensen met psychische problemen kankerspoken.nl is voor kinderen en jongeren met een ouder met kanker kindertelefoon.nl als je met iemand in vertrouwen wilt praten. Bekijk hieronder een animatie over jonge mantelzorgers! Mantelzorgwaardering Jaarlijks wordt in november aan mantelzorgers een blijk van waardering gegeven in de vorm van het Mantelzorg Verwen Menu. Mantelzorgers kunnen hierbij een keuze maken uit een aantal attenties. De uitvoering is in handen van het Steunpunt Mantelzorg. Bent u of kent u een mantelzorger? Voor aanmelding en informatie: steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of tel. 06 51 86 13 54. Vervangende mantelzorg, ofwel respijtzorg Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft respijt nodig, tijd voor uzelf: bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dan kunt u een beroep doen op vervangende mantelzorg. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Vervangende mantelzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger, De hulp kan voor een enkele keer zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft. De vervangende mantelzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. In de Respijtwijzer van het Steunpunt Mantelzorg vindt u een overzicht van deze vervangende mogelijkheden. De Respijtwijzer vindt u onder het kopje 'documenten'. Zie ook www.cordaadwelzijn.nl of neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg, steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl  of 06 51 86 13 54. Werk en mantelzorg De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. U kunt verschillende dingen doen om te voorkomen dat u overbelast raakt. Lees meer op de website van MantelzorgNL of neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg van Cordaad. Mantelzorgwoning Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene waarvoor u zorgt. Of u woont zelf in deze mantelzorgwoning en zorgt van daaruit voor degene die woont in het bijbehorende huis. U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan laten bouwen. Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij uw huis, bijvoorbeeld een garage, laten ombouwen tot mantelzorgwoning. Een mantelzorgwoning is vaak vergunningsvrij, maar er zijn wel regels. De belangrijkste regels zijn: De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent.  Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie. Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet af te breken, maar moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.  U mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.  Laat u een bestaand bouwwerk bij uw huis ombouwen tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang hiervan niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en woont u buiten de bebouwde kom van een dorp of stad? Dan zijn er geen extra randvoorwaarden voor de bebouwingsoppervlakte. U kunt controleren of uw bouwplannen vergunningvrij zijn op www.omgevingsloket.nl. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit online loket. Neem voor meer informatie contact op met ons team Burgerinformatie, telefoon 040 224 1400, e-mail: postbus@heeze-leende.nl. Zie voor meer informatie ook de website van MantelzorgNL en de Wegwijzer Mantelzorg onder het kopje 'Documenten'. Vrijwilligersverzekering Er is een collectieve vrijwilligersverzekering die ook van toepassing is op mantelzorgers. Bent u mantelzorger? Dan bent u automatisch en gratis verzekerd onder de Vrijwilligerspolis van Vrijwilligersnet Nederland. Voor informatie of indienen van een claim: Kijk op de website van Vrijwilligersnet Nederland of neem contact op via: info@vrijwilligersnetnederland.nl of 040 219 3400.

 • Gladheid bestrijden

  De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel. Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken. Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken. De gemeente Heeze-Leende is samen met alle andere gemeenten in de regio aangesloten bij de Centrale Alarmering Gladheid Regio Eindhoven. De coördinatie wordt uitgevoerd door de gemeente Eindhoven. De dienstdoende chef gladheidbestrijding van de gemeente Eindhoven bewaakt, samen met Rijkswaterstaat, dag en nacht de weerssituatie via de verkregen weergegevens van het weerbureau en onderhoudt contacten met de Provincie, Rijkswaterstaat en de meldkamer politie. De dienstdoende chef gladheidbestrijding van de gemeente Eindhoven geeft bij gladheid een regionaal alarm af. De gemeente Heeze-Leende kent een piketdienst voor de gladheidbestrijding. De dienstdoende chef gladheidbestrijding van de gemeente Eindhoven belt de piketcoördinator van de gemeente Heeze-Leende. Deze zet de gladheidbestrijding snel en effectief in gang, met behulp van de aannemer voor alarmfase 1. Waar strooit de gemeente? Heeze-Leende kent een aantal wegen die we altijd moeten strooien. Dit zijn doorgaande wegen, hoofdaders, busroutes, schoolroutes en hoofdfietsroutes (fase 1). Deze lijst ligt in principe vast. Dit heeft alles te maken met verkeersveiligheid voor weggebruikers en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Daarnaast zijn er nog veel wegen en fietsroutes die, wanneer de gladheid aanhoudt, in een later stadium gestrooid worden (fase 2 en 3). De alarmfase (fase 1) voert een aannemer uit. Voor fase 2 en 3 zetten we medewerkers van onze buitendienst in. De medewerkers van de buitendienst voeren deze fasen zelf uit, alleen onder reguliere werktijd. Onder het kopje 'documenten' vindt u een overzicht waarin staat aangegeven welke wegen in onze gemeente tot fase 1, 2 of 3 behoren. Sneeuwruimen  Bij hevige sneeuwval is het van belang dat we de route vooraf met sneeuwploeg of rolbezem schoonmaken. Bij meer dan tien tot vijftien centimeter sneeuw, hebben de strooiwagens in de alarmfase (fase 1) een sneeuwploeg of rolbezem. We maken dan zoveel mogelijk in één handeling de weg sneeuwvrij en we strooien. Bij grote hoeveelheden sneeuwval is er sprake van een extreme situatie, waar niemand iets aan kan doen. Sneeuw is namelijk heel moeilijk te voorspellen omdat deze buien bijna niet op de radar te zien zijn. De gemeente probeert de verbindingsroutes zoveel mogelijk begaanbaar te houden binnen de mogelijkheden die er zijn. Het ruimen van sneeuw in woonstraten of buurten heeft geen zin. De sneeuwploeg heeft maar een beperkte werkbreedte en zet de sneeuw op wallen langs de kant van de weg. Dit zou problemen opleveren met geparkeerde auto’s, oversteekbaarheid van straten, etc. Daarnaast bemoeilijken obstakels als paaltjes, verkeersdrempels of wisselend wegdek het werk.

 • Dood dier opruimen

  Geef een aanrijding met in het wild levende dieren door aan de politie op 0900-8844. In de Provincie Noord-Brabant wordt bijna 1.000 keer per jaar een in het wild levend dier aangereden. In bijna 600 gevallen is hierbij een ree betrokken, vaak ook een das of een vos en soms een wild zwijn. Sinds 1 januari 2014 is de Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF) actief in de provincie Noord-Brabant. Meldingen van aanrijdingen met in het wild levende dieren kunt u doorgeven via de meldkamer van de politie (0900-8844).  Daar worden de meldingen doorgezet naar de Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna aanrijdingen (SAMF). In veel gevallen wordt bij aanrijdingen van wilde dieren de betreffende gemeente gebeld (als het dier is overleden) of de Dierenambulance. Zij mogen echter geen wilde dieren vervoeren. Meldingen van aanrijdingen met in het wild levende dieren, die gedaan worden via de meldkamer van de politie (0900-8844), worden doorgezet naar SAMF. Deze doet dan twee dingen: Zorg dragen voor het aangereden dier. Hiertoe beschikt SAMF over een netwerk van ruim 90 bekwame vrijwilligers die, werkend volgens uniforme richtlijnen en voorzien van alle benodigde vergunningen en ontheffingen, zich snel en doeltreffend om het aangereden dier kunnen bekommeren. De vrijwilligers zijn leden van de lokale Wild Beheer Eenheid (WBE). Verzamelen en registreren van gegevens over aanrijdingen met in het wild levende dieren. Deze gegevens worden gebruikt o.a. als onderbouwing van het Faunabeheerplan van de Provincie en voor het nemen van specifieke maatregelen door wegbeheerders ter voorkoming van aanrijdingen. Volledige informatie vindt u op www.fauna-aanrijdingen.nl. Overleden huisdier Vindt u een dood huisdier in de openbare ruimte? Maak hier een melding van of bel de gemeente. De gemeente komt dit dier ophalen en brengt het dier naar de milieustraat Geldrop. Let wel; de gemeente beschouwt dit niet als een calamiteit. Is uw eigen huisdier overleden? Breng deze dan zelf naar de Milieustraat in Geldrop. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties