Resultaten

271 - 280 van de 290 Resultaten
Toon producten van Borger-Odoorn
 • Vrijwilligersverzekering

  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten ontwikkeld, waarbij de risico's die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk zijn afgedekt. De gemeente Borger-Odoorn heeft met deze VNG Vrijwilligerspolis haar vrijwilligers 'in één klap' collectief verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk.

 • Vuur stoken in de openlucht

  U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. U mag wel rookwaren en kaarsen gebruiken als de gemeente geen rookverbod heeft ingesteld. Vuur voor bakken en braden (barbecueën) mag alleen als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving.Wilt u toch vuur stoken in de openlucht? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. De gemeente geeft u regels waar u zich aan moet houden, zodat het vuur veilig is voor de omgeving.Een paasvuur kan in aanmerking komen voor een ontheffing. Het verbranden van afvalstoffen is te allen tijde verboden.

 • Vuurwerk afsteken

  Consumentenvuurwerk mag zonder vergunning worden afgestoken tijdens de jaarwisseling; van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling door particulieren wordt afgestoken. Wilt u consumentenvuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan moet u dit melden.U heeft een vergunning nodig voor het afsteken voor professioneel vuurwerk. Bijvoorbeeld bij evenementen. In professioneel vuurwerk zit meer kruid dan in gewoon vuurwerk. Iedereen kan deze vergunning aanvragen.Kijk voor meer informatie over het verkopen en opslaan van vuurwerk bij: opslag en verkoop van vuurwerk.

 • Vuurwerk opslaan of verkopen

  U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Doe dan een ‘Melding Vuurwerkbesluit’ bij de gemeente. Dit doet u via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Vraag dan een omgevingsvergunning milieu aan bij de provincie via het Omgevingsloket online. Dit doet u ook als u professioneel vuurwerk wilt opslaan.U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Hiervoor gelden voorwaarden.

 • Waarmerken kopie

  U kunt de gemeente vragen een kopie van een document te waarmerken. Dat betekent dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel.De gemeente waarmerkt geen diploma's.

 • Wapen bezitten

  Wanneer u wilt jagen of aan schietsport doet en u wilt een eigen wapen bezitten, hebt u een wapenvergunning nodig. Een wapenvergunning is één jaar geldig. U krijgt de vergunning in eerste instantie voor één wapen. U moet de vergunning jaarlijks verlengen.Let op: Het is ook verboden een nepwapen te hebben.

 • Water, plaatsen voorwerpen in

  In verband met de veiligheid op het openbaar water is het verboden om zonder een vergunning van de gemeente een voorwerp, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben (vaartuigen uitgezonderd).Een vergunning hiervoor kunt u bij de gemeente aanvragen. Bij het verstrekken van een vergunning worden specifieke randvoorwaarden gesteld, zodat de veiligheid, doelmatigheid van gebruik, onderhoud en beheer van het openbaar water gegarandeerd blijft. Ook mag de openbare orde en zedelijkheid niet in het geding komen.

 • Watervergunning aanvragen

  U heeft een watervergunning nodig als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt of loost. Bijvoorbeeld als u:niet kunt voorkomen dat verontreinigd water in het oppervlaktewater verdwijntgrondwater wilt oppompen en daarna gebruikeneen sloot moet leegpompenVeel kleinere activiteiten vallen onder algemene regels. Dan hoeft u vaak alleen een melding te doen. Bijvoorbeeld als u regenwater laat weglopen in het riool. Het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat neemt een besluit over uw vergunningaanvraag.Bij de watervergunning zijn 2 procedures. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan geldt de uitgebreide procedure. Voor overige aanvragen geldt de gewone procedure.Als u wilt weten of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen, dan kunt u de vergunningcheck doen bij Omgevingsloket online.

 • Wegenverkeerswet, ontheffing

  De regelgeving met betrekking tot het verkeer is in de Wegenverkeerswet vastgelegd en iedereen moet zich hieraan houden.In deze productencatalogus zijn meer bekende ontheffingen op deze regels apart opgenomen, zoals bijvoorbeeld de parkeerontheffing voor de blauwe zone in Borger. Bij de gemeente kunt u voor andere ontheffingen (meestal tijdelijk) een verzoek indienen. Bijvoorbeeld voor het laden en lossen in een straat die is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.Voor niet-gemeentelijke wegen dient u zich tot de betreffende wegbeheerder (provincie, rijk) te wenden.

 • Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

  U vraagt een welstandsadvies aan als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.De voorwaarden staan beschreven in de welstandsnota. Een commissie van onafhankelijke deskundigen onderzoekt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties