Resultaten

281 - 290 van de 290 Resultaten
Toon producten van Borger-Odoorn
 • Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

  Jongeren die voortijdig de school verlaten, hebben moeite met het vinden van een baan. U kunt een persoonlijk begeleider van de regionale meld- en coƶrdinatiefunctie (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk.De begeleider werkt samen met opleidingcentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, Sociale Diensten, het UWV WERKbedrijf en andere instanties.

 • Berm gebruiken

  U mag een berm of een gedeelte van de weg niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor die is bedoeld. Zo mag u er bijvoorbeeld niet zomaar parkeren of kamperen. U heeft hier toestemming voor nodig van de gemeente.

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel.Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing op bezwaar ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

 • Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

  Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.Het verschil tussen beide documenten is:Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

  Op sommige momenten moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

 • Bezoek uit het buitenland ontvangen

  Als u bezoek krijgt uit het buitenland kan het zijn dat u een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aan moet vragen. Uw bezoek heeft dit nodig bij het aanvragen van een visum. Het benodigde formulier kunt u vinden op de website van de IND. Ook kunt u hier meer informatie vinden over het uitnodigen van gasten uit het buitenland.De gemeente legaliseert uw handtekening op het formulier. Hiervoor zet u in het bijzijn van de ambtenaar uw handtekening, nadat u zich heeft gelegitimeerd.

 • Bezwaarschrift indienen

  Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld, als de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Het bezwaarschrift moet u indienen bij de instantie die het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld burgemeester en wethouders). In het besluit van de gemeente kunt u altijd lezen wie het besluit heeft genomen.

 • Bibliotheek

  In de bibliotheek kunt u onder andere:boeken lenene-books lenencd's en dvd's lenentijdschriften en kranten lezeninternettenstuderen in een stilteruimteluisteren naar een lezingmeedoen aan een debateen cursus volgenOp de website van de Nederlandse openbare bibliotheken vindt u informatie over literatuur, achtergronden, online cursussen en meer. Ook kunt u op de website boeken aanvragen bij een vestiging van de bibliotheek.

 • Bijen houden

  U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Andere mensen kunnen daar overlast van hebben. Daarom gelden er speciale regels voor het houden van bijen. Ook moet u een ontheffing aanvragen.Houd er rekening mee dat bijen beschermde dieren zijn.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties