Resultaten

281 - 290 van de 290 Resultaten
Toon producten van Borger-Odoorn
 • Werken onder begeleiding

  Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking? Dan kunt u beschut werk aanvragen. U werkt dan onder begeleiding, met aangepaste werkzaamheden of op een aangepaste werkplek.

 • Werkervaring opdoen

  Als u een uitkering heeft en geen werk kunt vinden, kunt u vragen om een participatieplaats. Een participatieplaats is een baan van 16 tot 32 uur per week. U krijgt ook begeleiding op het werk. Zo vergroot u uw kans op een vaste baan.De gemeente kijkt na 6 maanden of u uw best doet en of het werk nog bij u past. Heeft u zich goed ingezet? Dan kunt u een premie krijgen. Ook kan de gemeente u na 6 maanden scholing aanbieden. Na 1 jaar wordt gekeken of uw kansen op een gewone baan groter zijn geworden.Misschien kunt u vrijwilligerswerk doen en uw uitkering houden. Dit heet sociale activering.

 • Windmolen(park) bouwen

  U wilt een windmolen(park) van minder dan 5 megawatt op land aanleggen of uitbreiden. Dan moet u hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen tot aanpassing van het bestemmingsplan.Ook heeft u vergunningen nodig. Bijvoorbeeld de omgevingsvergunning bouwen. Deze vergunning heeft u altijd nodig voor een windmolen(park). Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.Wilt u een kleine windmolen bouwen, bijvoorbeeld op of naast uw huis? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning bouwen nodig. Soms ook een omgevingsvergunning milieu. Of de gemeente u de vergunningen verleent, hangt af van:de plaats van de windmolen,de gevolgen voor het milieuof de vergunning in het bestemmingsplan pastSoms heeft u ook andere vergunningen nodig. Zoals een watervergunning of een natuurbeschermingsvergunning. Dit hangt af van het formaat en de locatie van de windmolen.Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. Anders geldt de gewone procedure.

 • Woning onbewoonbaar verklaard

  De gemeente controleert woningen en woonwagens of ze veilig zijn om in te wonen. Bijvoorbeeld of de woning kan instorten of dat er brandgevaar is. De gemeente verklaart de woning of woonwagen onbewoonbaar als het niet voldoet aan de regels. Daarna moet u binnen 6 maanden de woning verlaten.

 • Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

  U moet een vergunning aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden in het Kadaster geregistreerd.Moet u het pand verbouwen? Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. U heeft die niet nodig als de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. De omgevingsvergunning wordt samen met de splitsingsvergunning afgegeven.

 • Woning voor ander doel gebruiken

  U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning voor iets anders wilt gebruiken dan voor wonen.Bijvoorbeeld:de woonruimte omvormen tot bedrijfsruimte of winkelmeerdere woonruimten samenvoegeneen woning splitsen in meerdere woonruimteseen woning slopenKijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan. Is dit niet zo? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

 • Woonkostentoeslag aanvragen

  Als uw inkomen plotseling daalt, kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. U krijgt dan een tijdelijke bijdrage van de gemeente. Zo kunt u de huur of hypotheek makkelijker betalen.

 • Woonwagen, toewijzing

  Wanneer u geïnteresseerd bent in een woonwagen, dan kan de woningcorporatie er één aan u toewijzen. Er wordt dan een huurovereenkomst opgesteld.

 • WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

  Onroerende zaken, zoals een woning, een bedrijfspand of een perceel grond, worden elk jaar door de gemeente op hun waarde getaxeerd. Dit heet de WOZ-waarde. WOZ is de afkorting voor ‘Wet waardering onroerende zaken’. Bezit u onroerende zaken? Dan krijgt u hiervan een beschikking toegestuurd. De WOZ-waarde geeft de waardeontwikkeling aan van het onroerend goed dat u bezit of gebruikt en geldt voor een heel kalenderjaar. De gemeente gebruikt deze waarde om andere heffingen als onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en forensenbelasting te berekenen. De waterschappen en de Belastingdienst krijgen deze waarden ook van de gemeente voor het berekenen van waterschapslasten en het eigen woning forfait.Via het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid kunt u de WOZ-waarden (met bijbehorende waardepeildatum) van woningen bekijken. U kunt zoeken op adres, of een woning (object) selecteren op de kaart. Als u een object gevonden hebt, kunt u kiezen tussen een plattegrondweergave en luchtfoto's. Let op: per persoon kunt u maximaal 10 objecten in een bepaald tijdsbestek bekijken. De WOZ-waarden van bedrijven zijn niet openbaar. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

 • Zelf een trouwlocatie kiezen

  U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. De gemeente moet toestemming geven voordat u op deze plek mag trouwen. De locatie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Daarom is het verstandig op tijd contact op te nemen met de gemeente. Die kan u ook vertellen of u eventueel nog vergunningen nodig heeft.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties